Gå direkt till innehållet

Som nyutnämnd programdirektör är det lätt att känna sig både upprymd och ödmjuk

Vi befinner oss som bekant i en ny och omvälvande tid. Aldrig har vi haft så mycket TV- och så mycket bra TV - att titta på. När vi vill. Hela tiden. Det är högintressant att följa trängseln av aktörer som försöker navigera i en värld med global megakonkurrens och förändrade tittarvanor.

Eva Beckman Foto: Ola Kjelbye/SVT

Hur ska vi, som public service, förhålla oss till detta? Vi som har ett uppdrag, i allmänhetens tjänst. Vi som vill bidra till att göra alla i Sverige mer nyfikna och insatta?

När jag tänker på alla begåvade kreatörer vi har förmånen att få jobba med på SVT känner jag stor tillförsikt. Och inte så lite nyfikenhet. Ser man tillbaka på historien är det lätt att se att tekniska innovationer och nya distributionssätt ofta banat väg för helt nya ideer. Det må ha handlat om uppfinnandet av tryckpressar eller fonografrullar - eller för att inte tala om televisionens braskande genombrott på 50-talet - det är precis då det händer: Att kreativiteten, och därmed historien, gör ett språng.

Det är så vi ska se på den ibland svårtolkade samtid vi just nu befinner oss i. Som en tid när vi ska hylla och testa nya idéer. SVT ska utveckla det som är unikt för oss och vara ett nav för kreatörer som på nya sätt kan bidra till vår ständigt pågående berättelse om Sverige.

Men framförallt ska SVT göra program som publiken inte vill vara utan, vad som än händer i omvärlden. Det är ju för deras skulle vi finns till.

Att ta public service in i en ny tid är den enskilt viktigaste uppgiften för oss alla.