Gå direkt till innehållet

SVT har som mål att finnas på 45 orter runtom i landet

Vd Hanna Stjärne och Divisionschef SVT Nyheter Anne Lagercrantz skriver om satningen på lokala nyheter.

SVT vill ha fler journalister på fler platser för att bättre skildra ett Sverige i förändring. Sverige urbaniseras och de flesta bor idag i mellanstora orter. SVT ska både kraftsamla där många människor bor – och skildra livet i glesbygd.  

Vi gör just nu en historiskt stor ökning av antalet redaktioner runt om i Sverige. För fyra år sedan hade SVT journalister på 27 orter, under nästa år utökar vi till 38. Efter årsskiftet finns vi för första gången i Arvidsjaur. Under våren inviger vi redaktioner i Kristianstad, Skara och Nyköping. Målet är att finnas på 45 orter inom ett par år.   

Satsningarna har varit möjliga på grund av tuffa rationaliseringar och genom att SVT utvecklat innovativ teknik för bland annat utsändning av nyheter. De publicistiska ambitionerna stöds av det nya sändningstillståndet där det finns ett krav att öka den journalistiska bevakningen av svagt bevakade områden.  

Vi vill binda ihop landet och stärker samarbetet mellan lokala nyheter och riksnyheterna. Frågor som engagerar människor i olika delar av landet ska kunna följas inte bara lokalt utan av alla i Sverige: i Rapport, Aktuellt, Sportnytt, Morgonstudion och i rikssända Sverige idag.  Alldeles nyss kunde vi berätta om de fyra reportrar och den redaktör som utsetts för att underlätta för de lokala redaktionerna att leverera material till de rikssända tv-programmen.  

Nästa år lyfter vi fram de lokala nyheterna ännu mer och samlar dem i SVT1, Sveriges största tv-kanal. En annan nyhet är att vi med nyuvecklad AI-teknik på försök textar ett antal lokala nyhetssändningar på SVT Play.  

Vi strävar efter en egen fördjupad nyhetsjournalistik med innehåll som breddar perspektiven och belyser ämnen som är angelägna och påverkar många: bostad, vård, arbete, skola, integration och andra viktiga lokala frågor. Den snabba uppdaterade lokala nyhetsöversikten är kortfattad och vi utvecklar berättandet i rörlig bild.  På bara ett år har andelen publiceringar med video mer än fördubblats. Vi siktar ännu högre.  

Ett inspirerande exempel på det fördjupande digitala berättandet i rörlig bild som fått väldigt fin respons från publiken kommer från redaktionen i Västerbotten.  Reportrarna Anna H Svensson, Mikael Assmundsson och Josefine Holgersson har återvänt till Vilhelmina och varsamt skildrat sorgen efter två unga människors död i överdoser, och hur hela orten väckts efter tragedierna.  

I en tid när globala företag dominerar reklamintäkterna och till och med kan fungera som en plattform för ryktesspridning måste det finnas förutsättningar för en livskraftig svensk mediemarknad. Svenska medieföretag är innovativa och en förebild internationellt, men affärsmodellerna utmanas allt mer, inte minst lokalt, och därför träffar vi nästa år de lokala tidningskoncernerna för att lyssna, lära och se inom vilka områden som vi kan samarbeta bättre.  Vi vill både visa hänsyn till kommersiella medier och ge en relevant digital nyhetsservice.  

Enligt forskning är det just kombinationen starka privata medier och ett starkt public service som gynnar publiken mest – till gagn för alla i Sverige och i förlängningen för den svenska demokratin.  

Anne Lagercrantz, Divisionschef SVT Nyheter 

Hanna Stjärne, vd SVT 

 

Fakta: 

Lokala nyheter sänds efter årsskiftet oförändrat i SVT1 och i SVT2. Sändningstiderna är som vanligt vardagar 19.55, 18.33 och 21.46. 

Under våren sker ett utvecklingsarbete med mål att flytta samtliga lokala sändningar till Sveriges största TV-kanal SVT1.