Gå direkt till innehållet

SVT utlyser manussatsning på svenska originalmanus

Anna Croneman, programchef Drama, om satsningen på svensk film.

Det är utmanande tider för den svenska filmen. Utbudet ökar och på totalen har biopubliken inte minskat, men hittills i år är det färre än 10 % av biobesökarna i Sverige som valt att se en film på svenska. Just därför är det för oss av största vikt att fortsätta investera i svensk film tillsammans med våra självklara omfattande satsningar på svenskt tv-drama.

För tre år sedan, hösten 2016, lovade SVT att vara med och ta ett fortsatt ansvar för filmen. Filmavtalet hade fallit, och vi gjorde en utfästelse att investera 300 miljoner kr under tre år, 2017 – 2019.

Detta löfte förnyar vi nu. SVT kommer även de tre kommande åren (2020-2022) satsa minst 300 miljoner kronor på svensk film. Löftet gäller som tidigare långfilm, barnfilm, dokumentärfilm, kulturdokumentär, kortfilm samt utveckling av nya talanger.

SVT Långfilm träffade tidigare i år branschens parter, producenter, regissörer och manusförfattare för att tala om det nuläget för den svenska långfilmen. Med dessa samtal som grund har vi tagit fram en ny strategi som i huvudsak syftar till att stärka bredden i vårt erbjudande till publiken.

När distributionen av långfilm digitaliserades och dvd-marknaden kollapsade drogs slutsatsen att endast två sorters film skulle kunna existera: De allra bredaste filmerna som alla bygger på kända förlagor, och den allra smalaste art-housefilmen som främst lever sitt liv på de många filmfestivalerna runt om i världen.

För ett litet språkområde som Sverige har inte alltid samma faktorer som för den amerikanska genrefilmen varit avgörande. Analysen blev detta till trots snabbt en sanning och underförstått skulle den gälla samtliga marknader. Det gör den nog också i generella termer – och på biograf. Men vi menar att slutsatsen att originalmanus inte kan dra en stor lokal publik är ogenomtänkt och har varit destruktiv för den kreativa utvecklingen av den svenska filmen.

Vi tror starkt på idén att utveckla den svenska filmens uttryck genom att sätta den svenska originalberättelsen i fokus. När vi talar med de svenska manusförfattarna så berättar dom att dom helt slutat skriva originalmanus för långfilm. Detta beror på en mängd faktorer: Den första naturligtvis att vi befinner oss i guldålder för serieberättande, de duktiga manusförfattarna får större kreativ frihet, långt fler ”erbjudanden”, och bättre betalt om dom skriver tv-serier istället för filmmanus.

Men manusförfattarna låter oss samtidigt veta att dom vill skriva originalmanus för film, men eftersom distributörerna tvekar att satsa på projekt som inte redan existerar i form av en bästsäljande roman eller annat känt format så vågar heller inte producenterna utveckla dessa projekt.  

SVT kommer därför i början av 2020 presentera en manussatsning på svenska originalberättelser. Satsningen kommer vända sig till verksamma manusförfattare i konstellation med producent och regissör.

Projekten vi söker skall ha en stark och unik vision då syftet är att stärka bredden inom svensk film och att motverka likriktning av alla sorter. Den totala insatsen per projekt kommer vara max 450.000 kr och skall oavkortat gå till manusutveckling.

Information kring ansökningsförfarandet för sökanden återkommer vi till i januari, men vi kommer förbehålla oss rätten att endast kortfattat motivera avslag, och att inte utdela stöd för det fall inga relevanta förslag inkommer. Eventuellt oförbrukade manusstödpengar kommer i så fall användas till förköp av svensk film.

Anna Croneman, programchef Drama