Gå direkt till innehållet

SVT vill erbjuda en multimedial nyhetstjänst

Charlotta Friborg och Christina Ågren, programchefer på SVT Nyheter, svarar Aftonbladets Eric Rosén.

Eric Rosén, biträdande redaktör på Schibsted-ägda Aftonbladet, vill bidra till klarhet i public service-debatten. Så bra! Det vill vi med. Därför behöver några av hans påståenden bemötas. Rosén har rätt i att propositionen säger att SVT ska ha fokus på rörlig bild. Det har vi. Vi satsar det mesta av vår utvecklingskraft på nyhetsvideo. Och det ger resultat. På ett år har antalet strömstarter fördubblats. Användarna väljer att titta mer och under en längre tid. Andelen lokala artiklar med video har på bara ett år fördubblats och fortsätter att öka. Rosén har rätt när han citerar en text från 2017 skriven av divisionschef Anne Lagercrantz där hon konstaterar att det fortfarande bara är en mindre del av publiken som tar del av rörlig bild. Han väljer dock bort resonemanget i texten. Vår övertygelse är att fler vill ta del av rörlig bild framöver, skriver Lagercrantz. Hennes förutsägelse visade sig stämma.

Vi har blivit en viktigare digital aktör de senaste åren. Det är helt väsentligt för ett modernt public service-bolag. En analys efter valet visar exempelvis att trovärdigheten för SVT:s digitala utbud bland förstagångsväljare ökat med hela 20 procentenheter (från 53 till 73%).

Bland veckans mest tittade på SVT:s nyhetssajt finns turerna kring Brexit . Det är timslånga sändningar med analyser i studion, utsända på plats och med interiörer från debatten och försök att hjälpa tittarna förstå de många turerna. Den redaktion för direktsändningar vi startade 2017 har flerfaldigat antalet sända minuter och når ut till allt fler. Men framför allt har vi höjt kvaliteten och möjligheten för publiken att ta del av ett fördjupat samtal under nyhetshändelser. Det här är viktigt eftersom vi vet att svt.se är en av de  nyhetstjänster som människor vänder sig till vid stora nyhetshändelser. Dessa uppåt 1000 timmar direktsändning per år bortser Eric Rosen från när han skriver ”då och då smyckas publiceringarna med 15 eller 30 sekunders kompletterande video”. Han bortser också från att alla enkelt kan ta del av hela nyhetssändningar och program som partiledardebatten, Uppdrag granskning och lokala nyheter via vår nyhetstjänst och SVT Play.

Ofta gör vi nyhetsklipp som är mellan en och några minuter långa. Vi har smärtsamt lärt oss att de klassiska tv-reportagen inte alltid fungerar digitalt. Här krävs ett effektivt berättande för att möta alla dem som inte vill ta del av oss i tv-soffan utan i mobilen. Vi etablerar nya former för fördjupning i videoformat – som när Elisabeth Marmorstein analyserar partiledarnas framträdanden.   

Även om vårt fokus är video så är text en viktig förklarande del online. Text, grafik och video har konvergerat och texten är viktig för att tillgängliggöra vårt utbud.  Det Eric Rosén väljer att inte citera ur propositionen handlar just om detta: ”en kombination av text, ljud och rörlig bild ofta är nödvändig för att skapa användarvänlighet i en digital miljö” som också slår fast att vi ska ”erbjuda multimediala nyhetstjänster”.  

Våra nyheter får genomslag, senast avslöjade redaktionen i Örebro stabsläget inom sjukvården medan redaktionen i Luleå avslöjade turerna kring kommundirektören och coachstöd. Aftonbladet hör till de många medier som återgivit vår granskning av de katolska prästerna. Vi har strikta riktlinjer för rewrites. När vi träffat mediechefer förefaller de flesta tycka att dessa riktlinjer fungerar väl. Vi vill utveckla vårt samarbete med privata medier, ingen tjänar på att vi undergräver varandra och starka privata medier är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Problemet är inte att Sverige har stark public service och starka kommersiella medier. Det är tvärtemot en styrka. Public service är positivt för lokala kommersiella medier, det visar flera forskningsrapporter. Vi sporrar varandra och expanderar det journalistiska rummet till nytta för medborgarna i Sverige. Låt oss arbeta för mer journalistik i Sverige. Inte mindre.

Charlotta Friborg

programchef för riksnyheterna på SVT Nyheter


Christina Ågren

programchef för lokala nyheter på SVT Nyheter