Gå direkt till innehållet

Varje rekrytering ska bidra med ny kunskap om vår publik

SVT måste bli ännu bättre på att spegla hela det mångfacetterade Sverige. HR-direktör Helene Sahlin om hur företaget letar talanger på nya ställen.

Olika yrken som finns på SVT.

När vår vd Hanna Stjärne tillträdde för ett drygt ett år sedan var frågan om mångfalden hos SVT en av de första hon adresserade. Budskapet var tydligt: Vi måste bli bättre på att spegla hela det mångfacetterade Sverige, både i utbudet och i sammansättningen av vår personal. 

Vad har hänt sedan dess? Först gjorde vi en mätning där vi kunde konstatera det vi misstänkte - att vår personal inte speglar hur Sverige ser ut. Mångfald handlar om många olika perspektiv: kön/genus, etnisk bakgrund, regional spegling, funktionsnedsättning, nationella minoriteter, sociala aspekter, sexuell läggning m fl. Alla dessa perspektiv tittade vi närmare på.

När det gäller medarbetarnas etniska bakgrund är det tydligt att vår personal inte speglar Sverige. Men hur definieras egentligen utländsk bakgrund? I samhället finner man olika typer av definitioner. På SVT väljer vi att arbeta med en bred definition där man anses ha utländsk bakgrund om man antingen själv är utrikesfödd, inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar, eller inrikesfödd med minst en utrikesfödd förälder. Varför väljer vi just den breda definitionen? Det vi söker efter är nya perspektiv. Och genom att använda en vid definition tycker vi att vi kan fånga in just detta.

Hur har utvecklingen sett ut? Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat från 18,9% (2014) till 20% (2015). Det är en försiktig men positiv ökning som visar två saker: att vår personal fortfarande inte speglar Sveriges befolkning men att vi tar små steg i rätt riktning.

Vi har jobbat enligt devisen ”Varje rekrytering ska bidra med ny kunskap om vår publik. Utifrån insikten ”Om vi fiskar i samma akvarium får vi alltid upp samma fiskar” har vi börjat leta på nya ställen.

Detta arbete har bevisligen gett resultat. En lärdom är att nya perspektiv ställer krav på företagskulturen. För att vi ska få en förändring krävs att det är högt i tak, att befintliga medarbetare är lyhörda, generösa och nyfikna på andras idéer och perspektiv.

Nu gäller det att vi fortsatt håller i frågan och inte faller tillbaka i det som är mest bekant och bekvämt när vi rekryterar. Att vi anstränger oss leta på nya ställen för att hitta talangerna. Och att vi erbjuder ett öppet och inbjudande företagsklimat så att nya infallsvinklar verkligen berikar vårt utbud och gör det ännu mer angeläget för hela Sveriges befolkning.