Brandrisk

Skogsbrandrisken är extremt stor och mycket stor i Götaland, delar av Svealand och stora delar av Norrland. I norra fjällen är risken för skogsbrand spridning fortfarande liten eller normal, men öster om fjällen i Norrlands inland är den stor eller mycket stor. Säsongen för gräsbränder är dock över.