Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 110 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                    
 Pandemilagens bötessumma klar     
                    
 Polisen ska kunna dela ut en bot på  
 2 000 kronor direkt till den som   
 bryter mot vissa regler i den nya   
 pandemilagen. Det har Riksåklagaren nu
 beslutat. Även ungdomar 15-18 år kan 
 straffas.               
                    
 Den nya pandemilagen gäller fram till 
 den sista september 2021 och ger rege-
 ringen fler möjligheter att agera för 
 att stoppa spridningen av covid-19.  
                    
 Lagen innebär bland annat att gym,  
 sportanläggningar och köpcentrum kan 
 tvingas stänga. Privatpersoner kan  
 bötfällas om de bryter mot      
 bestämmelser som satts upp.      
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se