Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text    Torsdag 13 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 12 AUGUSTI    
                    
 Svenskt covid-läkemedel testas    
                    
 Snart inleds tester av vad som kan bli
 det första svenska läkemedlet mot   
 covid-19, rapporterar Aftonbladet.  
 Läkemedlet ska dämpa den inflammation 
 som leder till fibros, dvs ärrbildning
 i lungblåsorna hos allvarligt sjuka  
 patienter.              
                    
 Det är läkemdelsbolaget Kancera som  
 tillsammans med Scilifelab på KI i  
 Solna och S:t Görans sjukhus i    
 Stockholm genomför en patienstudie.  
                    
 Frivilliga som haft andningsbesvär och
 dålig syreupptagning, kommer att   
 behandlas en vecka. Därefter sker   
 uppföljning efter en vecka.      
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se