Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 116 SVT Text     Lördag 25 jan 2020
  INRIKES PUBLICERAD 24 JANUARI    
                    
 Varg skjuten vid skyddsjakt      
                    
 En varg som invandrat till norra   
 Sverige har skjutits i samband med  
 skyddsjakt i Västerbotten, skriver  
 länsstyrelsen i Västerbotten i ett  
 pressmeddelande.           
                    
 Vargen sköts eftersom den dödat renar,
 skingrat renhjordar och lett till   
 omfattande merarbete och psykisk   
 påfrestning för renskötarna i     
 gränstrakterna mellan Norrbotten och 
 Västerbotten, enligt meddelandet.   
                    
 Vargen var en av tre vargar som    
 nyligen invandrat från öst. Läns-   
 styrelsen hoppas att en av vargarna  
 kan flyttas från det aktuella området.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se