Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 116 SVT Text     Tisdag 20 aug 2019
  INRIKES PUBLICERAD 20 AUGUSTI    
                    
 Gripen Gävle-imam fråga för regeringen
                    
 Gävle-imamen Abo Raad och hans son  
 kan inte utvisas just nu enligt    
 Migrationsöverdomstolen. Frågan hamnar
 därför istället på regeringens bord, 
 skriver Dagens Nyheter.        
                    
 Männen greps av Säpo i våras, anklaga-
 de för att vara verksamma i islamis- 
 tiska extremistiska miljöer och därmed
 utgöra ett säkerhetshot mot Sverige. 
                    
 I juni beslutade Migrationsverket att 
 utvisa Gävle-imamen och hans son men 
 påpekade att utvisningarna inte gick 
 att genomföra pga hot mot dem i hem- 
 landet. Nu gör Migrationsöverdomstol- 
 en samma bedömning.          
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se