Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 116 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
  INRIKES PUBLICERAD 27 MAJ      
                    
 Många ungdomsorganisationer hotas   
                    
 Nästan hälften av landets barn- och  
 ungdomsorganisationer har utsatts för 
 hat och hot.             
                    
 Enligt en rapport från LSU (Sveriges 
 Ungdomsorganisationer) rör det sig om 
 46 procent som har blivit utsatta.  
                    
 Hat med ideologiskt eller rasistiskt 
 syfte är vanligast, följt av sexism, 
 åldersdiskriminering och homofobi.  
                    
 Det är främst vuxna som hotar unga.  
 Hatet tystar dem som vill engagera sig
 och flera organisationer har slutat  
 med utåtriktad verksamhet, enligt   
 LSU:s ordförande Rosaline Marbinah.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se