Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 138 SVT Text     Onsdag 05 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 5 AUGUSTI    
                    
 Colombias ex-president i husarrest  
                    
 Colombias tidigare president Alvaro  
 Uribe är satt i husarrest medan han  
 utreds för mutbrott och bedrägeri.  
                    
 Colombias högsta domstol menar att det
 fanns en risk att Uribe skulle kunna 
 förhindra rättvisans gång, och    
 beslutet var enhälligt.        
                    
 Uribe, som beskrivits som en mentor åt
 den nuvarande presidenten Ivan Duque, 
 är numera senator.          
                    
 Han har upprepade gånger tillbakavisat
 anklagelserna och ifrågasatt     
 domstolarnas oberoende, skriver TT.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se