Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 09 apr 2020
        SJÖVÄDER      1(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:39   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 En högtrycksrygg förskjuts västerifrån
 in över Skandinaven.         
                    
 Bottenviken              
 Omkring nordväst 3-8. Fredag     
 eftermiddag väst eller sydväst. Mest 
 god sikt.               
                    
 Norra Kvarken             
 Nordväst ökande 5-10. I morgon fredag 
 3-7 och eftermiddagen väst eller  
 sydväst. Mest god sikt.        
                    
 Norra Bottenhavet och Södra Bottenhavet
 Nordväst 5-10. God sikt.       
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 09 apr 2020
        SJÖVÄDER      2(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:39   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Ålands hav               
 Nordväst 4-9. God sikt.        
                    
 Skärgårdshavet             
 Nordväst 6-11. I kväll avtagande 4-8. 
 Fredag eftermiddag något ökande. God 
 sikt.                 
                    
 Finska viken              
 Nordväst 4-9. Fredag eftermiddag i den
 västligaste delen något ökande. God  
 sikt.                 
                    
 Norra Östersjön            
 Nordväst 5-10. Fredag eftermiddag   
 omkring nord och något ökande.    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 09 apr 2020
        SJÖVÄDER      3(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:39   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Mellersta Östersjön          
 Omkring nordväst 3-7, tidvis växlande.
 God sikt.               
                    
 Rigabukten               
 Nordväst 6-11, något avtagande, i natt
 4-8. Fredag eftermiddag något ökande. 
 God sikt.               
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Växlande 2-7. Från natt till fredag  
 mest nord eller nordväst. God sikt.  
                    
 Södra Östersjön            
 Nordväst 6-11. I natt något avtagande.
 I morgon fredag väst eller växlande  
 2-7. God sikt.            
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 09 apr 2020
        SJÖVÄDER      4(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:39   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Omkring nordväst 4-8. Natt till fredag
 något avtagande. God sikt.      
                    
 Bälten                 
 Nordväst eller nord 4-9. I natt något 
 avtagande, i morgon fredag växlande  
 1-5. God sikt.            
                    
 Öresund                
 Nordväst eller nord 4-8. Från i natt 
 1-5. God sikt.            
                    
 Kattegatt               
 Nordväst eller nord 4-9. Från i natt 
 0-5 och tidvis växlande. God sikt.  
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 09 apr 2020
        SJÖVÄDER      5(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:39   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Skagerack               
 Omkring nord eller växlande 0-5. God 
 sikt.                 
                    
 Vänern                 
 Nordväst eller nord 1-6. I morgon   
 fredag växlande. God sikt.      
                    
 Tyska bukten              
 Nord eller nordost 4-9. Natt mot   
 fredag den västra delen ost, i   
 övrigt nord. I morgon fredag allmänt 
 växlande 3-7. God sikt.        
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 09 apr 2020
        SJÖVÄDER      6(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:39   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Fiskebankarna             
 Nordväst eller nord 6-11, nordöstra
 delen till en början upp 12 men sakta 
 avtagande. I morgon de västra   
 farvattnen växlande 1-6, annars 5-10. 
 God sikt.               
                    
 Syd Utsira               
 Nordväst eller nord 8-13, avtagande, i
 natt 6-11. I morgon eftermiddag 
 västra delen växlande 1-5. God sikt. 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se