Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 417 SVT Text     Tisdag 28 jan 2020
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
 Väderåret 2019: Växlingsrikt     
                    
 Det blev ett milt och övervägande   
 blött år. Stormen Alfrida och sommar- 
 värmen långt norrut sticker ut mest. 
                    
 Jämfört med referensåren 1961-1990  
 blev årsmedeltemperaturen 1,0-2,5   
 grader högre än normalt i söder,   
 lokalt rekordvarmt i östra och södra 
 Götaland. Överskotten i norr stannade 
 däremot lite lägre, på 0,5-1,5 grader.
                    
 Större delen av landet fick mer    
 nederbörd än normalt under året, men 
 ingenstans föll extremt mycket.    
                    
 Solen sken mer än brukligt, till stor 
 del tack vare en rekordsolig april.  
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 28 jan 2020
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Året började milt och blåsigt. Alfrida
 slog till med full kraft mot främst  
 Uppland den 1-2 januari, och som mest 
 var 120 000 abonnenter strömlösa.   
                    
 En dryg vecka senare slog fjällstormen
 Jan till. Årets högsta medelvind med 
 orkanvindar på 42 m/s noterades i   
 Stekenjokk i sydligaste Lapplands-  
 fjällen på kvällen den 10 januari.  
                    
 Mot slutet av januari tog snö och kyla
 över alltmer, efterhand även i söder. 
 Där blev vintern dock kortvarig, för 
 redan i mitten av februari anlände  
 våren till södra och västra Götaland. 
                    
 Kallast under året hade Nikkaluokta i 
 Lappland med -39,5 grader den 31 jan. 
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 28 jan 2020
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Februari blev mild och nederbördsrik 
 med flera oväder och stormar. Med 16,7
 grader i Karlshamn i Blekinge den 26 
 februari sattes nytt svenskt rekord. 
                    
 Ostadigt och mindre milt väder i mars 
 upplevdes som bakslag. Månaden avslut-
 ades med många blåsiga dygn i norr.  
                    
 Med april kom värme, sol och torka.  
 Solen sken rekordmycket, och det var 
 torrt eller mycket torrt i så gott som
 hela landet, lokalt till och med   
 rekordtorrt i bland annat Örebro.   
                    
 Säsongen för skogsbränder inleddes  
 tidigt, så även sommaren. Den 17-25  
 april fick större delen av Götaland, 
 Svealand och sydöstra Norrland sommar.
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 28 jan 2020
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Bakslag med snö långt söderut i landet
 i början av maj följdes av normal   
 vårvärme. Jämfört med värmen som varit
 i april var dock många besvikna i maj.
                    
 Juni blev lokalt rekordvarm i sydost, 
 men i övrigt var det en ganska normal 
 och försiktig inledning på sommaren. 
                    
 Början av juli var osedvanligt kylig, 
 men därefter tog värmen fart. Juli  
 avslutades med flera 30-gradersdagar 
 och solen sken mer än brukligt i juli.
                    
 Allra varmast med 34,8 grader blev det
 i Markusvinsa norr om Överkalix i   
 Norrbotten den 26 juli. Det är    
 rekordvarmt genom alla tider för att 
 vara så pass långt norrut i landet.  
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 28 jan 2020
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 Augusti blev varm, framför allt mot  
 slutet med 30-gradig värme. Årets   
 åskrikaste dygn kom den 28 augusti.  
                    
 Sensommarvärmen bestod i början av  
 september, men därefter började hösten
 och kylan ta över i norr. Säsongens  
 första snödjup blev 1 cm i Kittelfjäll
 i södra Lappland den 19 september.  
                    
 Kylan etablerade sig alltmer i norr, 
 och en tydlig tudelning med kyla i  
 norr och milt i söder präglade vädret 
 i oktober och november.        
                    
 Osedvanlig kyla i slutet av oktober  
 följdes av kallast i landet i november
 på nio år då Nikkaluokta i Lappland  
 fick 34,6 minusgrader den 11 november.
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
 417 SVT Text     Tisdag 28 jan 2020
    Väderkrönika av Per Stenborg   
                    
                    
 I november var solen en klar bristvara
 i söder. Växjö fick på 29 dygn bara  
 3,4 timmar sol, så 6,5 timmar sol den 
 30 november var säkerligen välkommet. 
                    
 Höstvädret blev tämligen lugnt utan  
 större oväder eller kraftiga stormar. 
 Men mycket regn orsakade en del    
 översvämningar och höga flöden i   
 söder, såväl i oktober som i december.
                    
 December blev mycket mild i hela   
 landet. I norr pågick en ständig kamp 
 mellan töväder och snötillgång. I   
 söder följdes mycket regn av höga   
 flöden och lokala översvämningar.   
                    
 Per Stenborg, meteorolog, SVT Väder  
 Läs mer på svt.se/vader        
  Fortsättning följer automatiskt >>>>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se