Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 421 SVT Text     Måndag 01 mar 2021
    Förklaringar Snörapporten    
 1/3                1(3)
   Informationen uppdateras dagligen 
      före klockan 08.30     
    Lavinrisken uppdateras även   
    kl 10.00, 12.00 och 14.00    
                    
 Temperatur              
 Temperatur anges i grader celsius   
                    
 Väder/Vind              
 Halvklart väder = hkl         
 Måttlig vind = mått          
 Mycket hård vind = mhv        
                    
 Snö i terräng             
 Centimeter natursnö i terrängen    
                    
 Lavinrisk               
 Lavinrisk gäller endast utanför    
 markerade nedfarter. Se mer på sid 3/3
                    
  Nedfarter, liftar >>>  Index 420  
 421 SVT Text     Måndag 01 mar 2021
    Förklaringar Snörapporten    
 2/3                2(3)
   Informationen uppdateras dagligen 
      före klockan 08.30     
    Lavinrisken uppdateras även   
    kl 10.00, 12.00 och 14.00    
                    
 Snö nedfarter             
 Ett snitt av snödjupet i markerade  
 nedfarter               
                    
 Nedfarter öppna/stängda        
 Antal öppna och stängda nedfarter   
                    
 Liftar öppna/stängda         
 Antal öppna och stängda liftar    
                    
 Snowboard/Längdspår          
 Antal snowboard-områden som är öppna. 
 Antal längdspår öppna i kilometer.  
                    
                    
  Lavinriskskala >>>    Index 420  
 421 SVT Text     Måndag 01 mar 2021
  Lavinriskskala OBS förkortad version 
 3/3                3(3)
 Lavinrisk Rekommendationer       
                    
 1 Liten  I allmänhet säkert att färdas
      i terrängen. Iakttag normal 
      försiktighet.        
                    
 2 Måttlig Var försiktig i lavinterräng*
                    
 3 Bety-  Var mycket försiktig i lavin-
  dande  terräng*           
                    
 4 Stor  Undvik att färdas i lavin-  
      terräng*           
                    
 5 Extrem Färdas inte i lavinterräng* 
      eller i närheten av sådan  
 * Lavinterräng: Branta sluttningar   
 och platser med ovanliggande branta  
 partier. Se www.slao.se för fulls. info
                    
  Väder, snödjup >>>    Index 420  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se