Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 427 SVT Text     Lördag 18 jan 2020
  Götaland         18/01 14:15 
 1/2      Tolvmanna-  Mullsjö   
        backen    Alpin    
 Temperatur  0      Stängt f säs
 Väder/Vind  Hkl/Lugnt  -      
 Snö i terräng 0/-     -/-     
 Snö nedfarter 100     -/-     
 Nedfarter Ö/S 3/7     -      
 Liftar Ö/S  3/3     -/-     
 Snowb/Längdsp S/0 km    -/-     
 Information  054-132600  -      
                    
        Ulricehamn  Isaberg   
        Ski Center        
 Temperatur  Stängt f säs Stängt f säs
 Väder/Vind  -      -      
 Snö i terräng -/-     -/-     
 Snö nedfarter -/-     -/-     
 Nedfarter Ö/S -      -      
 Liftar Ö/S  -/-     -/-     
 Snowb/Längdsp -/-     -/-     
 Information  -      -      
  Automatisk forts >>>   Index 420  
 427 SVT Text     Lördag 18 jan 2020
  Götaland         18/01 14:15 
 2/2      Vallåsen         
                    
 Temperatur  Stängt f säs       
 Väder/Vind  -            
 Snö i terräng -/-           
 Snö nedfarter -/-           
 Nedfarter Ö/S -            
 Liftar Ö/S  -/-           
 Snowb/Längdsp -/-           
 Information  -            
                    
                    
                    
 Utförsåkarens trafikregler:      
                    
 Anpassa farten             
 och åksätt till terräng, väderlek   
 och din egen åkskicklighet.      
                    
                    
                    
  Automatisk forts >>>   Index 420  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se