Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Fredag 25 sep 2020
  INRIKES PUBLICERAD 25 SEPTEMBER   
                    
 Äldre låstes in på boenden      
                    
 Äldre har på vissa håll i landet   
 låsts in på sina rum på äldreboenden 
 under pandemin för att minska     
 smittspridningen, rapporterar Ekot.  
                    
 Kartläggningen visar att personal och 
 anhöriga har slagit larm om förfaran- 
 det ca 15 gånger till Inspektionen för
 vård och omsorg. Några av de anmälda 
 kommunerna har utrett händelserna.  
                    
 Bland annat låstes en äldre med    
 demenssjukdom in på ett boende i   
 Partille kommun med hjälp av en möbel 
 för dörren. Även i Borås har personal 
 låst in äldre genom att blockera   
 dörrar med fåtöljer och böcker.    
    Mer om pandemin på nästa sida  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se