Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Onsdag 26 apr 2017
  INRIKES PUBLICERAD 26 APRIL     
                    
 Var femte kvinna avstår från att gå ut
                    
 23 procent av Sveriges kvinnor har  
 någon gång under de senaste tolv   
 månaderna avstått från att gå ut på  
 kvällen på grund av oro för att bli  
 överfallen eller hotad, enligt SCB.  
                    
 För män är motsvarande siffra 6 proc. 
                    
 Gemensamt för män och kvinnor är att 
 siffrorna gick ner i mätningarna som 
 gjordes 2010-2011 samt 2012-2013 för 
 att nu gå upp igen till nästan samma 
 nivåer som under 2008-2009.      
                    
 Vad gäller faktisk utsatthet för hot 
 och våld på allmän plats drabbas män 
 mer, 4 proc jämfört med 2 för kvinnor.
   SCB = Statistiska Centralbyrån   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se