Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Onsdag 18 sep 2019
  INRIKES PUBLICERAD 18 SEPTEMBER   
                    
 Halv miljard extra till kommuner   
                    
 Kommuner med socioekonomiska     
 utmaningar får ett tillskott på drygt 
 500 miljoner kr i höstbudgeten.    
                    
 32 särskilt utsatta kommuner får   
 410 miljoner kr extra som t.ex. kan  
 användas till utbildningssatsningar. 
 Ytterligare 85 miljoner kr avsätts för
 att motverka segregation på lokal och 
 regional nivå.            
                    
 Dessutom får kommuner som tagit emot 
 många nyanlända 80 miljoner kr.    
                    
 Som riksdagen redan har aviserat så  
 höjs de generella statsbidragen med  
 5 miljarder kronor under 2020.    
  Mer om budgetförslaget på nästa sida 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se