Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text    Torsdag 27 feb 2020
  INRIKES PUBLICERAD 26 FEBRUARI   
                    
 Misstänkt smittbärare testas i bil  
                    
 Personer som rest till områden där  
 coronaviruset härjar och som haft   
 svaga symptom, testas numera i sina  
 bilar efter nya riktlinjer från Skånes
 universitetsjukhus (Sus).       
                    
 -Det handlar om personer som inte   
 vanligtvis hade sökt vård för sina  
 symptom, men som varit i drabbade   
 områden och kanske haft feber som gått
 över eller liknande. Då har vi infört 
 att de testas i sina bilar, säger   
 Maria Josephson, verksamhetschef för 
 infektionssjukdomar vid Sus.     
                    
 -Vi vill som huvudsyfte minska risken 
 för smittspridning, säger hon.    
     Mer på nästa sida       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se