Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Lördag 30 maj 2020
  INRIKES PUBLICERAD 30 MAJ      
                    
 Fler reser kollektivt igen      
                    
 Antalet resor med allmänna färdmedel 
 hos både SL och SJ ökar, trots upp-  
 maningar att undvika kollektivtrafik. 
                    
 Genom att räkna antalet spärrpassager 
 kan SL konstatera att resandet ökat  
 något de senaste veckorna, efter att 
 ha varit nere på cirka 40 procent av 
 den normala resenärsvolymen.     
                    
 "Vi kör så mycket trafik som är    
 möjligt, vi kan inte öka utbudet mer, 
 utan har i stället uppmanat stockhol- 
 marna att i möjligaste mån undvika att
 resa med kollektivtrafiken", skriver 
 SL. Hos SL har man sett att resandet 
 gått från mycket lågt, till lågt.   
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se