Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Söndag 22 jul 2018
  INRIKES PUBLICERAD 21 JULI     
                    
 Mer utländsk hjälp på gång      
                    
 139 polska brandmän och 44 bilar ska 
 hjälpa till med brandbekämpningen   
 i de svenska skogarna. I dag, lördag, 
 tar de de sig genom Sverige till   
 Bräcke i Jämtland.          
                    
 Dessutom väntas en helikopter från  
 Litauen. Två italienska och två    
 franska brandbekämpningsplan är i gång
 och arbetar sedan tidigare, och även 
 22 danska brandmän.          
                    
 MSB har även tackat ja till assistans 
 från 46 brandmän med tillhörande   
 utrustning från Tyskland och 60    
 franska brandmän, särskilt utbildade 
 och övade i svår och oländig terräng. 
       Mer på nästa sida     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se