Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Måndag 22 jul 2019
  INRIKES PUBLICERAD 22 JULI     
                    
 Fler anmäler könsstympning      
                    
 Antalet polisanmälningar om misstänkt 
 könsstympning har närmare trefaldigats
 sedan 2015. I fjol gjordes 38 anmäl- 
 ningar, att jämföra med 14 under 2015,
 skriver Svenska Dagbladet.      
                    
 Experter som tidningen talat med tror 
 att ökningen kan bero på att allt fler
 inom skolan, vården och socialtjänsten
 har fått upp ögonen för problemet.  
                    
 Enligt Socialstyrelsen kan ca 40 000 
 flickor och kvinnor i Sverige ha köns-
 stympats, men bara två personer har  
 fällts för brottet. Det beror på att 
 de flesta stympades innan de kom hit, 
 säger professor Sara Johnsdotter.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se