Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                    
 En allvarligt skadad efter brand   
                    
 Två barn och en man har förts till  
 sjukhus med rökskador i samband med  
 en brand i en villa med två lägenheter
 i Kiruna.               
                    
 Mannen, som flyttats till Linköping  
 för fortsatt vård, är allvarligt   
 skadad medan barnen, två flickor som 
 är tre respektive fyra år gamla, har 
 fått lindriga skador. Det skriver   
 region Norrbotten på sin hemsida.   
                    
 Enligt räddningstjänsten finns det  
 inga indikationer på att ytterligare 
 personer befann sig i huset när    
 branden startade. Som mest har omkring
 25 brandmän befunnit sig på platsen. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se