Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 110 SVT Text     Tisdag 23 okt 2018
  INRIKES PUBLICERAD 23 OKTOBER    
                    
 Digitala återbesök inom vården    
                    
 Allt fler svenskar använder sig av  
 digitala vårdappar, och nu tar även  
 landstingen hjälp av den nya tekniken.
                    
 I till exempel Södermanland prövar  
 nu flera vårdcentraler att införa   
 digitala återbesök via videosamtal.  
                    
 Således behöver patienterna inte   
 längre gå till vårdcentralen för ett 
 återbesök.              
                    
 Istället kan återbesöken göras via  
 videosamtal i dator eller telefon,  
 en teknik som nu testas på flera håll.
                    
                    
      Mer på nästa sida      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se