Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 110 SVT Text     Fredag 16 nov 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 NOVEMBER   
                    
 KD och L: Rimligt att C sonderar   
                    
 Ebba Busch Thor (KD) sade efter sitt 
 samtal med talmannen att hon inte   
 motsätter sig att Annie Lööf (C)   
 utses till sonderingsperson.     
                    
 Hon var starkt kritisk till att C och 
 L inte stödde Kristersson i gårdagens 
 statsministeromröstning.       
                    
 Jan Björklund (L) sade också han att 
 han stödjer Annie Lööf som sonderings-
 person. Då för att försöka få till en 
 Alliansen-MP-regering.        
                    
 På en fråga om L-stöd till Löfven i  
 ett framtida skede sade Björklund att 
 det kan ske först efter ett partiråd. 
      Mer på nästa sida      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se