Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 110 SVT Text    Torsdag 27 jun 2019
  INRIKES PUBLICERAD 27 JUNI     
                    
 Skolverket kräver tillbaka 24 miljoner
                    
 Sju skolhuvudmän måste betala tillbaka
 statliga bidragspengar (24 miljoner  
 kronor) som de fått via Skolverket.  
                    
 Anledningen är att huvudmännen, sex  
 kommuner och ett skolföretag,     
 samtidigt som de tagit emot bidrag har
 sparat i sina egna skolkostnader.   
                    
 -De egna kostnaderna per elev får inte
 minska om man tagit del av bidraget  
 för likvärdig skola, säger Skolverkets
 enhetschef Andreas Spång.       
                    
 Enligt Skolverket är de särskilda skäl
 som vissa av huvudmännen hänvisat till
 inte giltiga i detta fall.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se