Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 110 SVT Text    Torsdag 22 okt 2020
  INRIKES PUBLICERAD 22 OKTOBER    
                    
 Ny studie: Alla sjuka fick antikroppar
                    
 Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har 
 genomfört en studie på 47 personer med
 covid-19-symtom, som visade att alla 
 utvecklade antikroppar mot sjukdomen. 
                    
 Alla patienter som behövde sjukhusvård
 utvecklade höga halter av antikroppar.
 Nästan alla med milda symtom utveckla-
 de också antikroppar, som kunde hittas
 med rutinmetoder, även om halterna var
 lägre. Men hos en tiondel av de milt 
 sjuka krävdes dock särskilda analyser 
 för att påvisa antikropparna.     
                    
 Studien tyder på att "de allra flesta"
 som haft covid-19 med symtom utvecklar
 antikroppar, menar forskarna.     
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se