Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 110 SVT Text    Torsdag 21 mar 2019
  INRIKES PUBLICERAD 21 MARS     
                    
 KD:s förtroende starkt uppåt     
                    
 Kristdemokraterna går starkt uppåt  
 medan Liberalerna och Centerpartiet  
 har fallit i Förtroendebarometern.  
                    
 30 proc av de tillfrågade svarade att 
 de har ganska eller mycket stort för- 
 troende för KD. Motsvarande siffra  
 2018 var 13 procent.         
                    
 Högst förtroende har S där 32 procent 
 litar ganska eller ganska mycket på S.
 31 proc gav samma svar om M. 24 proc 
 säger sig lita på V och 20 proc på SD.
                    
 C har ganska eller mycket stort för- 
 troende hos 19 proc. För MP var siff- 
 ran 14 proc och L föll till 13 proc. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se