Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text     Onsdag 26 jul 2017
  INRIKES PUBLICERAD   25 JULI    
                    
                    
 Han informerades om att det rörde sig 
 om skyddsidentiteter och militära   
 fordon som fanns i IT-systemet.    
                    
 -Jag försäkrade mig om att åtgärder  
 vidtogs i sammanhanget. Det var det  
 viktiga ansvaret för oss att ta,   
 säger Hultqvist till TT.       
                    
 Varför fick stats- och infrastruktur- 
 ministern information senare än dig? 
                    
 -Jag kan inte gå in och kommentera hur
 andras informationsvägar ser ut. Jag 
 kan bara konstatera att med den    
 information jag hade så gjorde jag det
 som man ska göra i det läget, det vill
 säga säkra upp att det vidtas     
 åtgärder, säger Peter Hultqvist.   
  Mer om IT-skandalen på nästa sida  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se