Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text     Tisdag 17 sep 2019
  INRIKES PUBLICERAD 17 SEPTEMBER   
                    
 JO: Oklar tolkning av abortlagen   
                    
 Abortlagen tolkas inte på samma sätt 
 av landets vårdpersonal och ansvarande
 myndigheter, enligt Justitieombuds-  
 mannen (JO) som har granskat frågan  
 och vill att regeringen utreder den. 
                    
 Oenigheten i tolkningen handlar bland 
 annat om tidsgränser, vad begreppet  
 livsduglighet egentligen innebär och 
 hur ett foster som visar livstecken  
 ska tas om hand efter en abort.    
                    
 "Dessa frågor behöver bli föremål för 
 en ny utredning och regleras på ett  
 klart och tydligt sätt i lag och andra
 föreskrifter", säger chefsjustitie-  
 ombudsmannen Elisabeth Rynning.    
  Fakta: Abortlagen i Sverige 160-161 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se