Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text     Tisdag 26 maj 2020
  INRIKES PUBLICERAD 26 MAJ      
                    
 Miljonförluster för tandvården    
                    
 Under coronakrisen har en stor del av 
 den planerade tandvården ställts in  
 eller skjutits upp, inte minst inom  
 Folktandvården.            
                    
 Det kostar ca 300 miljoner kronor   
 i månaden för landets regioner, enligt
 Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
                    
 Den främsta anledningen till att tand-
 vård skjuts upp är för att utrustning 
 ska kunna sparas till sjukvården.   
                    
 Hur stor påverkan är varierar mellan 
 regioner. Enligt SKR har neddragning- 
 arna varit stora i bland annat Skåne, 
 Dalarna och Värmland.         
    Mer om pandemin på nästa sida  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se