Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text     Onsdag 15 jul 2020
  INRIKES PUBLICERAD 14 JULI     
                    
 Nya riktlinjer för äldrebesök     
                    
 Den som bildat antikroppar mot    
 covid-19 ska kunna få besöka äldre och
 riskgrupper på särskilda boenden.   
                    
 Detta enligt Socialstyrelsens nya   
 riktlinjer för hur undantag från   
 besöksförbudet på äldreboenden ska  
 fungera under pandemin.        
                    
 -Det måste ske på ett säkert sätt och 
 får inte bidra till smittspridning,  
 säger Katrin Westlund, rättssakkunnig 
 på Socialstyrelsen. I de nya rikt-  
 linjerna finns exempel på säkra besök 
 genom att man träffas utomhus och hur 
 man möblerar med plexiglasskivor.   
                    
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se