Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 111 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 19 APRIL     
                    
 Wallström självkritisk om UD-hantering
                    
 Utrikesminister Margot Wallström är  
 självkritisk vad gäller UD:s hantering
 av allmänna handlingar, när hon frågas
 ut i riksdagens konstitutionsutskott. 
                    
 Handlingarna i ärendet som KU granskar
 rör den svenska kampanjen till en   
 plats i FN:s säkerhetsråd. UD har fått
 hård kritik för att nästan 900 sidor 
 med information om kampanjen hållits 
 borta från offentligheten.      
                    
 Wallström säger att UD tidigare fått 
 kritik för sin hantering av allmänna 
 handlingar och att hon och UD tar all-
 varligt på kritiken och att ett arbete
 inletts för bot och bättring.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se