Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 113 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 19 APRIL     
                    
 Läkare: Stoppa digitala diagnoser   
                    
 Det saknas vetenskaplig grund för att 
 börja ställa regelbundna diagnoser på 
 patienter via bildskärm. Detta bör  
 endast göras i forskningssyfte.    
                    
 Det skriver företrädare för det vård- 
 vetenskapliga centret Camtö i Örebro 
 i en debattartikel i Dagens Nyheter. 
                    
 Enligt artikeln är det ovisst om dia- 
 gnoserna blir pålitliga i denna form, 
 vilket innebär att modellen strider  
 mot sjukvårdens etiska riktlinjer.  
                    
 Privata företag har redan lanserat sk 
 nätdoktorer. Andra sjukvårdshuvudmän 
 är på gång, enligt artikeln.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se