Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 113 SVT Text     Onsdag 23 jan 2019
  INRIKES PUBLICERAD   23 JANUARI  
                    
                    
 Insatsen mot branden i Enskogen    
 försenades med cirka ett dygn, och  
 branden spred sig snabbt och     
 okontrollerat under flera dygn.    
                    
 -Tittar man på det i efterhand, så är 
 det ju klart att någonstans har vi  
 gjort en felbedömning, säger Björn  
 Skoglund på SOS Alarm till SVT.    
                    
 -Vi kommer behöva dra väldigt många  
 slutsatser av den gångna sommaren.  
 Vi får också se över hur man ska   
 förbättra hanteringen av den stora  
 mängden 112-anrop, säger Skoglund.  
                    
 Branden i Enskogen kom att bli den  
 enskilt största skogsbranden under  
 sommaren 2018.            
  "Skogen brinner" i SVT 23/1 kl 20.00 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se