Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 113 SVT Text    Torsdag 26 nov 2020
  PANDEMIN I KORTHET 25 NOVEMBER   
                    
                    
 Ekonomi Konsumtionen minskar i spåren 
 av de skärpta restriktionerna, visar 
 Swedbanks statistik för kort-     
 transaktioner t.o.m. 21 november.   
 Förra veckan var konsumtionen 10 pro- 
 cent lägre än motsvarande vecka 2019. 
 I tjänstesektorn är tappet 46 procent.
                    
                    
 Rättspsyk Rättsmedicinalverket vill  
 stoppa undersökningar på personer som 
 inte är häktade, rapporterar SR Ekot. 
 Orsaken är att man vill begränsa   
 smittspridningen. Under den första  
 coronavågen stoppades undersökningarna
 i de flesta fall i tre månader.    
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
  Råd från Folkhälsomyndigheten 440-  
 113 SVT Text    Torsdag 26 nov 2020
  PANDEMIN I KORTHET 25 NOVEMBER   
                    
                    
 Arbetsmiljö Drygt sex av tio har för 
 mycket att göra på jobbet, enligt   
 Arbetsmiljöverkets årsrapport för   
 2019. Coronapandemin förstärker jobb- 
 stressen, säger generaldirektör Erna 
 Zelmin-Ekenhem.            
                    
                    
                    
 E-handel Allt fler handlar över    
 internet i pandemins spår. I oktober 
 ökade e-handeln med 33 procent jämfört
 med motsvarande period förra året.  
 Andelen e-handlande steg samtidigt  
 till 76 procent av landets 18-79-   
 åringar, enligt Postnords E-barometer.
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
  Råd från Folkhälsomyndigheten 440-  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se