Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 115 SVT Text     Måndag 22 jan 2018
  INRIKES PUBLICERAD 22 JANUARI    
                    
 Lägst antal drunkningar på åtta år  
                    
 I fjol drunknade 92 personer i    
 Sverige, det lägsta antalet på åtta  
 år, rapporterar Ekot.         
                    
 Statistiken, som är sammanställd av  
 Livräddningssällskapet, pekar på ett 
 trendbrott. För under de senaste åren 
 har dödsiffrorna varit betydligt   
 högre, med ett snitt på 120 drunknade.
                    
 -Vi har haft fler bevakade stränder än
 tidigare. Vi har startat en rad olika 
 projekt där vi försökt bemöta de   
 grupper som vi har befarat kan vara  
 svaga grupper där vi behöver stötta  
 med förebyggande arbete, säger Mikael 
 Olausson, på Livräddningssällskapet. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se