Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 115 SVT Text     Onsdag 24 feb 2021
  INRIKES PUBLICERAD 24 FEBRUARI   
                    
 Nya fall på fjälldestinationerna   
                    
 Fjällturister bidrar till ökad smitta 
 på orterna, uppger smittskyddsläkaren 
 Micael Widerström i Sveriges Radio  
 Ekot.                 
                    
 Under förra veckan mer än fördubblades
 antalet självtester i Åre. Det är en 
 stor ökning jämfört med jul och nyår 
 då en bråkdel av turisterna testade  
 sig.                 
                    
 I Åre har cirka 40 gäster bekräftats 
 smittade, i Sälenområdet är det ett  
 70-tal gäster. I Vemdalen och Funäs- 
 fjällen är det ett fåtal smittade.  
 Lokalt i Åre och Sälen sprids även  
 smittan bland personal och boende.  
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se