Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 115 SVT Text     Onsdag 26 jul 2017
  INRIKES PUBLICERAD 26 JULI     
                    
 Mjältbrandvaccinering förlängs    
                    
 Utbrott av mjältbrand har inträffat  
 flera gånger sedan 2008, bland annat i
 områden runt Kvismaren i Örebro län  
 2011 och 2013.            
                    
 Risken för nya utbrott ses som liten, 
 men Statens veterinärmedicinska    
 anstalt (SVA) har ändå beslutat att  
 förlänga vaccinationstiden för djur  
 som betar i området, rapporterar P4  
 Örebro.                
                    
 -I och med att Kvismaren är ett våt- 
 marksområde är det svårare att garan- 
 tera att det inte finns någon mark-  
 smitta kvar, säger Ann-Christine Ring,
 smittskydsanlägare på Jordbruksverket.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se