Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 116 SVT Text    Torsdag 22 mar 2018
  INRIKES PUBLICERAD 22 MARS     
                    
 Få avstår flyg trots klimateffekt   
                    
 En majoritet av svenskarna tar flyget 
 under semestern trots transportmedlets
 klimateffekter, enligt en undersökning
 från Svenska Dagbladet/Sifo.     
                    
 Av drygt 1 100 tillfrågade svarade  
 74 procent att de inte undviker att  
 flyga, 15 procent att de väljer bort 
 flyget och övriga var osäkra på vilket
 val de egentligen gör gällande flyget.
                    
 -Om man ställt frågan för två, tre år 
 sedan hade siffran nog varit lägre.  
 Jag tror att den debatt om flyget som 
 just nu förs gör att det blir fler som
 tänker till en extra gång, säger Anna 
 Elofsson, doktorand på Chalmers.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se