Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 116 SVT Text     Söndag 23 sep 2018
  INRIKES PUBLICERAD 23 SEPTEMBER   
                    
 Mobilstress kan störa sömnen     
                    
 Sömnproblemen bland unga i åldrarna  
 15-21 år har ökat kraftigt sedan den 
 smarta telefonen slog igenom 2007.  
                    
 Störst är ökningen bland unga kvinnor,
 närmare 700 procent, visar statistik 
 från Socialstyrelsen.         
                    
 Forskningen pekar ut mobilstress som 
 en förklaring - att ständigt vara   
 uppkopplad med mobiltelefonen.    
                    
 Särskilt störande är sociala medier, 
 omgivningens krav på att ständigt vara
 tillgänglig och rädslan för att missa 
 något.                
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se