Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 117 SVT Text     Fredag 18 jan 2019
  INRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                    
 Anmälda brott minskar i Malmö     
                    
 Antalet polisanmälda brott minskade  
 kraftigt i Malmö i fjol, skriver   
 Sydsvenskan. Preliminär statistik   
 från Brottsförebyggande rådet (Brå)  
 visar en minskning med drygt tio   
 procent sedan 2017.          
                    
 Totalt inkom 53 192 anmälningar, den 
 lägsta siffran sedan 2001. Det trots 
 att staden har växt med omkring    
 75 000 invånare sedan dess.      
                    
 Antalet grova våldsbrott ligger rela- 
 tivt konstant medan mindre allvarliga 
 brott som skadegörelse stölder och rån
 har minskat. Utvecklingen går tvärt  
 emot Stockholm och även hela landet. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se