Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 117 SVT Text     Tisdag 21 nov 2017
  INRIKES PUBLICERAD 21 NOVEMBER   
                    
 Hård kritik mot Arbetsförmedlingen  
                    
 Riksrevisionen riktar hård kritik mot 
 Arbetsförmedlingen, och underkänner  
 myndighetens slutsatser om matchning 
 på arbetsmarknaden.          
                    
 Matchningen har försämrats de senaste 
 åren, och enligt Arbetsförmedlingen  
 beror det på att gruppen arbetssökande
 har förändrats. Det är fler med låg  
 utbildning, hög ålder, utrikes    
 bakgrund och nedsatt arbetsförmåga  
 bland dem som letar jobb.       
                    
 Men endast en tredjedel av den för-  
 sämrade matchningen kan förklaras på 
 det sättet, hävdar Riksrevisionen, som
 anser att AF har tydliga svagheter.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se