Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 119 SVT Text     Onsdag 21 nov 2018
  INRIKES PUBLICERAD 21 NOVEMBER   
                    
 Nytt beslut stärker valhemligheten  
                    
 Från och med nästa val ska väljare  
 kunna plocka valsedlar utan att någon 
 annan ser vilka valsedlar det är.   
 Detta efter att riksdagen i dag sade 
 ja till regeringsförslaget om att   
 stärka skyddet för valhemligheten.  
                    
 Ändringen är bland annat en följd av 
 ett påpekande från EU-kommissionen om 
 att det inte är bra att andra har   
 kunnat se vilka valsedlar en person  
 tar i vallokalen.           
                    
 De nya reglerna träder i kraft vid  
 nyår. De innebär att platsen där   
 valsedlarna finns utlagda ska vara  
 skyddad från insyn för andra väljare. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se