Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 119 SVT Text     Lördag 16 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 15 JANUARI    
                    
 Stoppade assistansbolag kringgår lagen
                    
 När oseriösa assistansbolag stoppas av
 myndigheterna fortsätter personerna  
 bakom bolagen bedriva verksamhet,   
 visar en granskning som SVT gjort.  
                    
 Sedan 2016 har 46 bolag fått utbetal- 
 ningarna stoppade av Försäkringskas- 
 san. Men i flera fall har personerna 
 fortsatt, genom att ansöka om nya   
 tillstånd via s.k. bolagskaruseller. 
 Personer med assistansersättning kan 
 också fortsätta anlita ett stoppat  
 bolag.                
                    
 Ett lagförslag som nu är på remiss ska
 kunna neka ersättning till den som an-
 litar bolag utan tillstånd.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se