Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 119 SVT Text     Söndag 05 apr 2020
  INRIKES PUBLICERAD 5 APRIL     
                    
 Allrahärvan: Åtal för dataintrång   
                    
 I höstas berättade polisen att de   
 utreder misstänkta dataintrång mot  
 skribenten Patrick Siegbahn som länge 
 granskat bolaget Allra på sin sajt  
 Småspararguiden.           
                    
 Nu har en åklagare beslutat att åtala 
 en 46-årig man som misstänks för tre 
 brott mot Patrick Siegbahn: grovt   
 dataintrång, olovlig identitetsanvänd-
 ning och urkundsförfalskning.     
                    
 Siegbahn skriver till SVT att han väl-
 komnar åtalet. Den åtalade 46-åringen 
 tillbakavisar i förhör alla      
 anklagelser och menar sig vara utsatt 
 för planterad bevisning.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se