Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 133 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 27 MAJ      
                    
 Rekord för norsk detaljhandel     
                    
 Coronakrisen gav ett rejält lyft för 
 norsk detaljhandel i april, till en ny
 historisk volymtopp. Ökningen var 4,8 
 procent jämfört med månaden före,   
 enligt statistikbyrån SSB.      
                    
 Försäljningen av byggvaror, sport-  
 artiklar och fritidsbåtar drar mest  
 uppåt. Men det lyfter även tydligt vid
 försäljningen av bl.a. kläder, möbler 
 och trädgårdsartiklar i form av ökad 
 näthandel.              
                    
 Mer tid hemma och stopp för utlands- 
 resor till följd av smittskydds-   
 åtgärder har påverkat norrmännens   
 handelsmönster, enligt SSB.      
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se