Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 133 SVT Text     Måndag 21 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 20 MAJ      
                    
 Iran: EU-stöd till avtal räcker ej  
                    
 Irans utrikesminister Javad Zarif   
 säger att EU:s politiska ansträng-  
 ningar för att upprätthålla kärnav-  
 talet inte är tillräckliga.      
                    
 -Strömmen av beslut från europeiska  
 företag att avsluta sin verksamhet i 
 Iran gör saker lite mer komplicerade, 
 säger han efter att EU:s energi-   
 kommissionär Miguel Arias Canete   
 besökt landet.            
                    
 I och med att USA lämnar kärnavtalet 
 ökar Irans förväntningar på EU, enligt
 Zarif. Åtskilliga europeiska företag 
 har pausat verksamheten i Iran och  
 avvaktar nya politiska besked.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se