Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 134 SVT Text     Måndag 20 jan 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 20 JANUARI    
                    
 Iran kan lämna ickespridningsavtal  
                    
 Iran är fortfarande kvar i det kärn- 
 energiavtal som slöts 2015, trots att 
 Teheran har backat från sina åtaganden
 i överenskommelsen.          
                    
 Utrikesminister Javad Zarif hotar   
 samtidigt med att lämna det      
 internationella nedrustnings- och   
 ickespridningsavtalet NPT.      
                    
 Kärnenergiavtalet undertecknades 2015 
 av Iran, Frankrike, Kina, Storbritan- 
 nien, Ryssland och USA samt Tyskland. 
 Efter att USA backat från uppgörelsen 
 har den knakat i fogarna. Iran har  
 nyligen meddelat avsteg med hänvisning
 till att USA dragit sig ur.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se