Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 137 SVT Text    Torsdag 29 okt 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 28 OKTOBER    
                    
 EU vill se snabbtestning i hela Europa
                    
 EU-kommissionens ordförande Ursula von
 der Leyen föreslår masstestning med  
 anledning av coronaläget. Snabbtester 
 ska rullas ut i hela Europa.     
                    
 100 miljoner euro avsätts för upp-  
 handling av godkända tester. Nationel-
 la appar för smittspårning bör kunna 
 användas över gränserna, enligt von  
 der Leyen. Vaccin kommer att kunna  
 levereras brett till EU först i april.
                    
 -Situationen är mycket allvarlig, men 
 vi kan fortfarande sakta ner sprid-  
 ningen om alla tar sitt ansvar, sade 
 hon på en presskonferens enligt    
 Reuters.               
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se