Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 161 SVT Text     Söndag 31 maj 2020
  BAKGRUND PUBLICERAD 19 MAJ      
                    
                    
 * Symtomfria personer bör allmänt   
 inte provtas. Om så skett bedöms de  
 som smittfria sju dagar efter positivt
 prov. Vid symtom efter provtagningen 
 räknar man från insjuknandedagen. Vid 
 nyliga covid-19-symtom räknar man från
 insjuknandedagen.           
                    
 * Inom särskilda boenden för äldre och
 korttidsvård och miljöer med särskilt 
 känsliga individer tillämpas, tids-  
 gränsen minst 2 dagars feberfrihet och
 stabil förbättring samt 14 dagar efter
 insjuknande.             
                    
 * För sjukhusvårdade personer med svå-
 rare sjukdomsbild krävs minst 2 dygns 
 feberfrihet, stabil klinisk förbätt- 
 ring samt 14 dagar från insjuknande. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se