Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 161 SVT Text    Torsdag 25 maj 2017
  BAKGRUND PUBLICERAD 25 MAJ      
                    
                    
 Både den som ansöker om        
 närståendepenning och den som är sjuk 
 måste vara försäkrade i Sverige och  
 vården ska ges i Sverige eller i ett 
 annat EU- eller EES-land.       
                    
 Ersättningen är liknande som för   
 sjukpenning med ett tak om 7,5    
 prisbasbelopp.            
                    
 I normala fall får man knappt 80   
 procent av sin vanliga inkomst.    
                    
 Källa: Socialdepartementet och    
 Försäkringskassan           
                    
                    
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se