Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 161 SVT Text    Torsdag 23 nov 2017
  BAKGRUND PUBLICERAD 22 NOVEMBER   
                    
                    
 Tusentals har trätt fram inom     
 rättsväsendet, politiken, skolan och 
 inom musik-, film-, teater- medie- och
 teknikbranscherna.          
                    
 Ytterligare ett tiotal upprop väntas 
 inom kort bli offentliga, bland    
 annat bland akademiker, författare,  
 idrottare, socialarbetare,      
 vårdpersonal och inom         
 restaurangbranschen.         
                    
 Källa: TT               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Kvinnor inom idrotten i upprop s 300 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se