Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 161 SVT Text     Fredag 21 sep 2018
  BAKGRUND PUBLICERAD 19 SEPTEMBER   
                    
                    
 En övergångsregering har i princip  
 samma befogenheter som en vanlig   
 regering, men får inte utlysa     
 extraval.               
                    
 I praktiken fattar en övergångsrege- 
 ring endast beslut i löpande ärenden. 
 Därefter inleds en talmansrunda med  
 partiledarna. Talmannen får föra fram 
 totalt fyra förslag på statsminister. 
 Om inget av förslagen godkänns ska  
 extraval hållas inom tre månader.   
                    
 Hittills har riksdagen alltid röstat 
 igenom talmannens första förslag. Om 
 statsministern avgår före omröstningen
 i riksdagen börjar nuvarande talman  
 förbereda inför talmansrundan fram  
 till dess en ny talman valts.     
      Källa: Riksdagen      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se