Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 163 SVT Text     Tisdag 16 jul 2019
  BAKGRUND PUBLICERAD 14 JULI     
                    
                    
 8/5 1989 Sexton personer omkommer när 
 ett mindre flygplan störtar under   
 inflygning till Oskarshamns flygplats.
                    
 Bland de omkomna finns tre riksdags- 
 ledamöter och den nytillträdde    
 generaldirektören för Ams, John-Olle 
 Persson.               
                    
 Enligt haverikommissionen är     
 bidragande orsaker att planet är   
 baktungt och att besättningen har   
 begränsad erfarenhet av planet,    
 Beechcraft 99.            
                    
                    
 Källor: TT, Wikipedia, ASN Database, 
 Hällekiskuriren, Svensk flyghistorisk 
 förening               
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se