Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 165 SVT Text     Tisdag 25 jul 2017
   Kommentar av SVT:s Mats Knutson  
                    
                    
 Men även om det gavs en del nya    
 besked, inte minst om vad regeringen 
 vill göra för att undvika att det här 
 upprepar sig, så gav presskonferensen 
 också upphov till flera nya frågor.  
                    
 Särskilt när det handlar om hur viktig
 information fastnar hos olika     
 befattningshavare i regeringskansliet 
 och inte förs vidare till andra    
 ministrar.              
                    
 En annan fråga är varför inte     
 riksdagen informerats i en så här   
 central fråga. Stefan Löfvens svar  
 idag var att regeringen ville invänta 
 det rättsliga utslaget, det vill säga 
 strafföreläggandet för den avgående  
 generaldirektören Maria Ågren.    
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se