Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
                    
                  1/47 
                    
                    
                    
 Madsen får livstid för mordet på Wall 
 Döms även för sex- och griftefridsbrott
        106-/160-        
                    
      Svensk publikfest      
      väntas på hockey-VM     
          300         
                    
 Ulf Kristersson kritiserar C-beslutet 
 Utspel mot förslaget om ensamkommande 
          112         
                    
 Kontaktförbud med fotboja införs 109 
                    
    Tv-tablåer och programinfo 600  
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  2/47 
 Peter Madsen får livstid för mord   
                    
 Den danske ubåts- och raketbyggaren  
 Peter Madsen döms till livstids    
 fängelse för mordet på den svenska  
 journalisten Kim Wall. Rätten är enig 
 i sitt beslut.            
                    
 Madsen döms även för sexualbrott och 
 brott mot griftefriden. Rätten menar 
 att han bundit fast Wall med spänn-  
 band och skadat henne när hon var i  
 livet. De avskurna spännbanden passar 
 ihop med varandra, uppger rätten.   
                    
 Rätten finner inte Madsens olika för- 
 klaringar om Walls dödsorsak tro-   
 värdiga. Madsen, som förblir häktad  
 med restriktioner, ska överklaga.   
    Fortsättning på nästa sida    
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD   25 APRIL   
                  3/47 
                    
 Rätten tar även fasta på att Madsen  
 bjudit in tre kvinnor till ubåten,  
 och att hans internetsökningar visat 
 ett intresse för våld mot kvinnor.  
                    
 Madsen stod åtalad för att i augusti i
 fjol ha mördat och styckat den svenska
 journalisten Kim Wall. Han var också 
 åtalad för bl.a. grovt sexualbrott och
 brott mot sjölagen.          
                    
 Åklagaren Jakob Buch-Jepsen ville att 
 Madsen i första hand skulle dömas till
 fängelse och i andra hand förvaring. 
                    
 Madsens advokat Betina Hald Engmarkh 
 ville se sex månaders fängelse för  
 brott mot griftefriden, för      
 styckningen som Madsen erkänt.    
    Fortsättning på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  4/47 
 Åklagaren: Vi är nöjda med domen   
                    
 -Vi är nöjda med rättens dom och att 
 de har tyckt som vi på alla punkter. 
 Det säger åklagaren Jakob Buch-Jepsen 
 på en pressträff utanför byretten.  
                    
 Han fortsätter: -Vi är även nöjda med 
 att rätten är enig i sin dom, och att 
 påföljden blir lagens strängaste   
 straff.                
                    
 Madsens advokat, Betina Hald Engmark, 
 meddelar att domen kommer att     
 överklagas.              
                    
 -Min klient och jag är inte nöjda med 
 det rätten har kommit fram till, säger
 hon.                 
     Detta har hänt - 160-162    
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  5/47 
 Kontaktförbud med fotboja införs   
                    
 Riksdagen sade på onsdagen ja till  
 regeringens förslag om att kontakt-  
 förbud ska kunna kombineras med    
 elektronisk fotboja.         
                    
 Det innebär således att personer som 
 allvarligt trakasserar, förföljer   
 eller begår brott mot en annan person 
 kan få få både kontaktförbud och   
 fotboja.               
                    
 Brott mot kontaktförbud med fotboja  
 får också en särskild brotts-     
 rubricering och ska kunna leda till  
 fängelse i max två år, skriver TT.  
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  6/47 
 Förskolor förlorar 52 miljoner kr   
                    
 Regeringen vill minska barngrupperna i
 förskolan och har anslagit pengar till
 det. Men många kommuner och fristående
 aktörer tvingas i själva verket betala
 tillbaka pengar, över 52 miljoner, då 
 de inte klarar att minska grupperna. 
                    
 Det kan exempelvis bero på att de   
 tagit emot fler barn, problem med   
 lokaler eller att de inte lyckas   
 rekrytera personal.          
                    
 För Malmö handlar det om en återbe-  
 talning på 1,5 miljoner kronor. För  
 Göteborg handlar det om 4,8 miljoner 
 kronor, medan Stockholm får behålla  
 hela summan.             
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  7/47 
 Ökad tilltro till svensk ekonomi   
                    
 Fler tycker att ekonomin blivit    
 bättre, främst för Sverige som    
 helhet. Samtidigt ökar förtroendet  
 för flera viktiga institutioner, som 
 politiker, polisen och domstolar. Det 
 visar SOM-undersökningen som gjordes 
 hösten 2017.             
                    
 En av de största förändringarna finns 
 i synen på landets ekonomi. Där    
 tyckte nästan var tredje, 29 procent, 
 att den svenska ekonomin blivit    
 bättre under det senaste året.    
                    
 Ett år tidigare gjorde 12 procent en 
 så positiv bedömning.         
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  8/47 
 Kristersson kritisk till C-beslut   
                    
 Moderaternas partiledare Ulf Kristers-
 son kritiserar på Facebook Center-  
 partiets stöd till regeringens förslag
 om ensamkommande.           
                    
 "Moderaterna, Liberalerna och Krist- 
 demokraterna drar slutsatsen att det 
 här är ett mycket dåligt förslag",  
 skriver Kristersson. "Det är olyckligt
 för Alliansen. Ansvaret för konse-  
 kvenserna ligger hos Centern".    
                    
 Centerpartiet sade under tisdagen ja 
 till regeringens förslag om att runt 
 9 000 ensamkommande utan asylskäl ska 
 få en ny chans till uppehållstillstånd
 genom studier.            
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                  9/47 
 Rekordfå dör i trafiken        
                    
 Allt färre omkommer i trafikolyckor. 
 Det visar nya siffror från Trafikana- 
 lys (myndighet för statistik inom   
 transport och kommunikation).     
                    
 Under 2017 dog 253 personer i trafik- 
 en. Det är det lägsta antalet i modern
 tid. För 20 år sedan dog 550 personer 
 varje år i vägtrafikolyckor.     
                    
 Enligt Trafikverket beror framgången 
 på att man lyckats anpassa hastighets-
 begränsningar till vägarnas utform-  
 ning, säkrare bilar och att man i   
 stadsmiljö lyckats skydda gående och 
 cyklister på ett bättre sätt.     
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 10/46 
 Misstag när Akilov skulle utvisas   
                    
 Flera månader före attacken på Drott- 
 ninggatan skulle Rakhmat Akilov ha  
 lämnat Sverige. Migrationsverket   
 klassade honom som avviken, men    
 i själva verket levde han helt öppet. 
                    
 När SVT:s Uppdrag granskning går   
 igenom handlingarna som lämnats till 
 gränspolisen står det inte att mannen 
 som avvikit är Akilov, utan Rahmatjon 
 Kurbonov, en känd uzbekisk artist.  
 Akilov använde dennes namn när han  
 flera år tidigare sökte svensk asyl. 
                    
 Akilov levde inte som gömd, tvärtom - 
 hans arbetsgivare och juridiska ombud 
 kände till var han fanns.       
    Mer om Akilov på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 11/46 
 Papperslös anställdes som Akilov   
                    
 Under ett och ett halvt år ska Rakhmat
 Akilov ha arbetat som städare på   
 hotell Scandic Park i Stockholm. Men 
 personen hotellet anställde var i   
 själva verket en papperslös man som  
 lånat Akilovs skatteuppgifter.    
                    
 Hotellet gjorde inga av de kontroller 
 man enligt lag är skyldig att göra.  
 SVT:s Uppdrag granskning har träffat 
 den unge uzbekiske mannen som tog   
 anställning i Akilovs namn.      
                    
 -Han förklarade att "du behöver fixa 
 skatteuppgifter". Jag hade sökt, men 
 inte fått. Då sa han "visa mina upp- 
 gifter på arbetsplatsen", säger han. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 12/46 
 Sjukvården klarar ej vårdgarantin   
                    
 Mer än var fjärde person som väntar på
 en operation har fått vänta längre än 
 vårdgarantins 90 dagar, enligt färsk 
 statistik från SKL.          
                    
 Siffrorna för mars 2018 är aningen  
 bättre än i januari och februari men 
 sämre jämfört med ett år sedan, enligt
 SR:s Ekot.              
                    
 Totalt stod 124 000 patienter i opera-
 tionskö sista mars i år. Av dem hade 
 27 procent väntat mer än 90 dagar. Det
 är även stora regionala skillnader och
 landstingen i norra Sverige är sämst. 
 Norrbotten landar t.ex på snittet 27 
 procent.               
  Landstingen och garantin - 163-164 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 13/46 
 Svenska stränder allt skräpigare   
                    
 Sedan ett par år tillbaka har det   
 blivit mycket skräpigare på svenska  
 stränder. Framför allt är det stora  
 mängder plastföremål som hittats,   
 och ökningen de senaste två åren har 
 varit enorm.             
                    
 Det totala antalet skräpföremål per  
 15 meter strand har ökat med över 100 
 procent sedan 2015 - mer skräp än det 
 varit på fem år, enligt årets Skräp- 
 rapport från Håll Sverige Rent.    
                    
 Det innebär att när du tar en promenad
 barfota i sanden så kommer du att   
 stöta på en plastpåse var 16:e meter, 
 enligt Håll Sverige Rent.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 14/46 
 Patient fattade eld på sjukhus    
                    
 Salvan skulle skydda huden i armvecket
 vid en såromläggning. I stället själv-
 antände den och patienten började   
 brinna, skriver P4 Jönköping.     
                    
 När patienten vid Höglandssjukhuset  
 i Eksjö skulle få ett sår på arm-   
 vecket omlagt användes en salva,   
 Cavilon, men i stället för att skydda 
 huden självantände salvan.      
                    
 Lågan kunde snabbt släckas med hjälp 
 av en filt och patienten klarade sig 
 med en ytlig brännskada.       
                    
 Region Jönköpings län har nu anmält  
 händelsen enligt lex Maria.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 15/46 
 Nationella provuppgifter läckta    
                    
 Uppgifter från dagens nationella prov 
 i engelska som skrivs av gymnasie-  
 elever har läckts via sociala medier, 
 rapporterar TV4 Nyheterna.      
                    
 TV4 har tagit del av en skärmdump som 
 spridits i sociala medier, där en sida
 från det nationella provet syns.   
                    
 Skolverket uppger att det rör sig om 
 en beskrivning av teman som elever  
 kan välja när de ska göra skriv-   
 uppgiften i engelska 5 del C.     
                    
 Rektorn på varje skola kan besluta om 
 ersättningsprov ska genomföras, om man
 vet att provet läckt till eleverna.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 APRIL     
                 16/46 
 Kaffe ökar risken för barnfetma    
                    
 Barn till mammor som konsumerat    
 koffein under graviditeten löper fem 
 procents högre risk att bli övervik- 
 tiga senare i livet. Det framgår i en 
 ny studie från Sahlgrenska akademien. 
                    
 Studien följde 50 000 norska gravida 
 kvinnor och deras barn fram till åtta-
 årsåldern. Deltagagarna delades in i 
 fyra grupper utifrån kaffekonsumtion. 
                    
 -Vid tre års ålder var elva proc av  
 barnen i den lägsta gruppen övervikti-
 ga medan siffran i den högsta gruppen 
 var 17 proc. Vid fem år ökade andelen 
 från 16 till 22 proc, säger Verena  
 Sengpiel vid Göteborgs universitet.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
    EKONOMI I KORTHET 25 APRIL   
                 17/46 
                    
                    
 Tokyo Nikkei index onsdag:      
 22.215,3 (-0,3 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index tisdag:      
 12.550,8 (-0,2 procent)        
                    
 London FTSE-index tisdag:       
 7.425,4 (+0,4 procent)        
                    
 New York Dow Jones index tisdag:   
 24.024,1 (-1,7 procent)        
                    
 New York Nasdaq index tisdag:     
 7.007,4 (-1,3 procent)        
                    
                    
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
                    
                 18/46 
                    
                    
                    
 Madsen får livstid för mordet på Wall 
 Döms även för sex- och griftefridsbrott
        106-/160-        
                    
      Förskolor förlorar     
      52 miljoner kronor     
          107         
                    
 Ulf Kristersson kritiserar C-beslutet 
 Utspel mot förslaget om ensamkommande 
          109         
                    
  Varning för laddare från Wish - 111 
                    
    Tv-tablåer och programinfo 600  
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 19/46 
 Många kvinnor offer i Torontodåd   
                    
 Större delen av offren som kördes på 
 med en skåpbil av en 25-årig man i  
 Toronto var kvinnor, enligt polisen. 
                    
 Den misstänkte mördarens motiv är   
 ännu oklart, men utredningsledaren  
 Graham Gibson bekräftar att han    
 skrivit ett "kryptiskt inlägg" bara  
 minuter innan han körde ihjäl tio   
 personer och skadade 13.       
                    
 I Facebook-inlägget hyllar han    
 22-årige Elliot Rodger som 2014    
 dödade sex personer och sedan tog   
 sitt liv. Rodger hade då uttryckt   
 frustration över att han var oskuld. 
                    
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 APRIL     
                 20/46 
 Skåpbilsförare anhållen för attack  
                    
 Den 25-åring som misstänks för    
 skåpbilsattacken i Toronto anklagas  
 formellt för tio mord och tretton   
 mordförsök, skriver nyhetsbyrån AP.  
                    
 Mannen, som har identifierats som en 
 lokal 25-åring utan kända terrorkopp- 
 lingar, var på plats i en domstol i  
 Toronto under tisdagen - för att ta  
 del av de formella anklagelserna mot 
 honom.                
                    
 Det är ännu oklart vad motivet till  
 attacken var. 25-åringen uppges inte 
 vara känd av polisen sedan tidigare. 
 Minst 25 personer träffades av bilen -
 tio människor omkom.         
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 21/46 
 EU står fast vid Iran-avtalet     
                    
 Kärnavtalet med Iran ska inte omför- 
 handlas. Det fastslår EU:s utrikes-  
 chef, trots orden från presidenterna 
 Trump och Macron i Washington.    
                    
 Efter utspelen från USA:s och Frankri-
 kes presidenter om att förhandla fram 
 ett nytt avtal med Iran var EU:s ut- 
 rikeschef Federica Mogherini snabb med
 att betona att EU ännu stöder det   
 avtal som finns.           
                    
 -Vad som kommer att ske i framtiden  
 får vi se i framtiden. Men det finns 
 ett avtal som existerar. Det fungerar 
 och det måste bevaras, sade Mogherini 
 på väg till en Syrien-konferens.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 22/46 
 Siumut vinnare i Grönlands val    
                    
 Socialdemokratiska Siumut försvarar  
 sin position som Grönlands största  
 parti i parlamentsvalet.       
                    
 Partiet backar dock med 7,1 procent- 
 enheter jämfört med förra valet och  
 samlar nu 27,2 procent. Simut förlorar
 två mandat i parlamentet, som har   
 31 platser, och har nu nio mandat.  
                    
 Näst största parti blir vänsterinrikt-
 ade Inuit Ataqatigiit som också backar
 stort och landar på 25,5 procent,   
 eller åtta mandat. På tredje plats  
 hamnar socialliberala Kalaallit    
 Nunaani Demokraatit, som går kraftigt 
 framåt till 20 procent.        
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 23/46 
 15 omkom i oljebrand i Indonesien   
                    
 Antalet döda efter en brand i Aceh-  
 provinsen ökar sedan ytterligare   
 avlidit av sina skador. Minst 18 har 
 nu dött och 41 har skadats, enligt  
 myndigheterna.            
                    
 -Vi vet inte om det finns ytterligare 
 offer eftersom vi inte kan komma   
 närmare elden, säger räddningsledaren.
                    
 En oljeläcka ledde till en större   
 brand under natten lokal tid, där   
 minst tre hus eldhärjades. Branden var
 inte under kontroll på onsdagsmorgon- 
 en. Misstanken är att elden startat  
 för att någon tänt en cigarett.    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 24/47 
 15 omkom i oljebrand i Indonesien   
                    
 Antalet döda efter en brand i Aceh-  
 provinsen ökar sedan ytterligare   
 avlidit av sina skador. Minst 18 har 
 nu dött och 41 har skadats, enligt  
 myndigheterna.            
                    
 -Vi vet inte om det finns ytterligare 
 offer eftersom vi inte kan komma   
 närmare elden, säger räddningsledaren.
                    
 En oljeläcka ledde till en större   
 brand under natten lokal tid, där   
 minst tre hus eldhärjades. Branden var
 inte under kontroll på onsdagsmorgon- 
 en. Misstanken är att elden startat  
 för att någon tänt en cigarett.    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 25/47 
 16 döda i dåd mot kyrka i Nigeria   
                    
 Beväpnade män som misstänks tillhöra 
 ett herdefolk har dödat 16 personer, 
 inklusive två präster, i en attack  
 mot en kyrka i centrala Nigeria.   
                    
 Hundratals människor har dödats i år 
 i sammanstötningar mellan herdefolk  
 och bönder. Våldet har sitt ursprung 
 i konflikter om betesmark, och    
 underblåses av etniska och religiösa 
 orsaker.               
                    
 Herdefolket Fulani består mestadels  
 av muslimer medan bönderna i huvudsak 
 är kristna. Attacker har utförts från 
 båda sidor.              
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 26/47 
 Pressfriheten försämrad i Europa   
                    
 Pressfriheten är fortsatt hotad över 
 hela världen. I Europa går utveckling-
 en snabbast nedåt, i jämförelse med  
 andra regioner.            
                    
 Aldrig tidigare har det funnits så  
 många svarta länder - länder där   
 pressfriheten möter enorma problem - 
 på kartan, enligt Reportrar utan   
 gränsers (RUG) pressfrihetsindex.   
                    
 I Europa har läget i länder som Malta,
 Tjeckien, Serbien och Slovakien för- 
 sämrats markant. Malta och Slovakien, 
 där två journalister dödades inom   
 loppet av fem månader, lyfts av RUG  
 fram som de tydligaste exemplen.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 27/47 
 USA-domstol granskar reseförbud    
                    
 Högsta domstolen, USA:s högsta juri- 
 diska instans, inleder i dag sin   
 granskning av president Donald Trumps 
 omtvistade inreseförbud för invånare 
 i flera muslimska länder.       
                    
 Det är delstaten Hawaii som står som 
 motpart i målet som i USA kallas   
 "Trump v. Hawaii". Delstaten menar  
 att förbudet bland annat bryter mot  
 landets konstitution eftersom det   
 riktar in sig mot en viss religion.  
                    
 Förbudet trädde i kraft i december.  
 Högsta domstolen kommer nu att höra  
 båda sidor, men ett beslut väntas   
 först i juni.             
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 APRIL     
                 28/47 
 USA kritiserar våld i Nicaragua    
                    
 USA kommer med skarp kritik mot    
 Nicaraguas regering för hur      
 protesterna mot president Daniel   
 Ortega har slagits ned.        
                    
 "Det motbjudande politiska våldet"  
 har chockat det internationella    
 samfundet, skriver Vita huset i ett  
 uttalande.              
                    
 Totalt uppges 27 människor ha dödats 
 i det som började som demonstrationer 
 mot en pensionsreform, men utvecklades
 till en rörelse som kräver Ortegas  
 avgång. Säkerhetsstyrkor ska enligt  
 vittnen ha skjutit mot demonstranter. 
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN      KL 13.09  229/47 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 11192 (24675)
 Höjda 44 ( 39)  Sänkta 72  ( 80)
 Oms. Stockholmsbörsen  11798 (26090)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (13:08)  567.99 -1.51 
 OLJA & GAS       1493.47 -0.53 
 RÅVAROR        1992.62 -0.98 
 INDUSTRI        1799.10 -2.81 
 KONSUMENTVAROR     2262.26 +0.47 
 SJUKVÅRD        1850.56 -0.29 
 KONSUMENTTJÄNSTER    963.61 -0.35 
 TELEKOMMUNIKATION   1016.43 +1.15 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 261.34 -0.07 
 EKONOMI        1775.45 -1.97 
 TEKNIK         1115.42 -0.80 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
              1,2 milj/dag 
               Trav30/47 
               Tips 550 
                    
  * = efter kl 12  Resultatbörsen 330 
                    
* Svensk publikfest på ishockey-VM...303
* Andy Murray missar Franska öppna...304
                    
* Johanna Larsson:"Vi borde skämmas" 305
* Svensken har ryggskott - VM i fara 306
                    
* "Pressen måste ligga på Luleå".....307
* Dif-stjärnan:"Det var en mismatch" 308
                    
* Granqvist kräver Zlatan-besked.....309
* Liverpooltränaren hyllar Salah.....310
                    
* Hedrar sin döde pappa med VM-spel..311
                    
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399   
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  ISHOCKEY: VM        25 april 
                 31/47 
  Svensk publikfest på ishockey-VM   
                    
 Sverige spelar sina gruppspelsmatcher i
 ishockey-VM i Danmark i Royal Arena i 
 Köpenhamn och där lär det bli mycket  
 blågult på läktarna. Enligt      
 arrangörerna har det sålts över 50 000 
 biljetter till svenska supportrar.   
                    
 -Det ska bli jätteroligt. Som att spela
 hemma-VM i stort sett. Jag tror alla är
 fruktansvärt laddade och det ska bli  
 kanonkul, säger Oliver Ekman Larsson  
 till SVT Sport.            
                    
 Sammanlagt har arrangörerna sålt 297  
 000 biljetter till VM-matcherna. Av dem
 har 55 procent sålts i Danmark och 45 
 procent utomlands.           
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  TENNIS: Franska öppna    25 april 
                 32/47 
  Andy Murray missar Franska öppna  
                    
 Tennisstjärnan Andy Murray missar   
 Franska öppna i tennis, enligt BBC. Den
 30-årige skotten meddelar att han inte 
 deltar i hemmaturneringen i Glasgow  
 nästa vecka utan i stället fortsätter 
 rehabilitera sig efter en höftoperation
 i januari.               
                    
 Enligt BBC kommer Murray - som var i  
 final i Paris för två år sedan - inte 
 att spela någonting den här      
 grussäsongen.             
                    
 Den trefaldiga grand slam-segraren har 
 inte spelat sedan fjolårets Wimbledon 
 då han, klart hämmad av sin höftskada, 
 förlorade mot amerikanen Sam Querrey. 
  Tennis i resultatbörsen 533-534   
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  TENNIS: Båstad       25 april 
                 33/47 
  Johanna Larsson:"Vi borde skämmas"  
                    
 Damernas WTA-turnering i Båstad har  
 lagts ner på grund av ekonomiska skäl. 
 Efter nio raka år blir det ingen    
 turnering 2018.            
                    
 -Det är väldigt tråkigt att de inte  
 kunde hålla kvar den och vi borde   
 skämmas lite för att vi har två    
 ATP-turneringar men ingen damturnering 
 på högsta nivå, säger Johanna Larsson 
 till Expressen.            
                    
 Larsson, som är Sveriges bästa     
 tennisspelare med en 81:a plats på   
 världsrankingen, har sett turneringen 
 på hemmaplan som en höjdpunkt. Nu är  
 det slut på det.            
  Tennis i resultatbörsen 533-534   
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  BORDTENNIS: Lag-VM     25 april 
                 34/47 
  Svensken har ryggskott - VM i fara  
                    
 Med bara några dagar kvar till lag-VM i
 bordtennis i Halmstad har Sverige   
 skadebekymmer. Lagets etta Kristian  
 Karlsson har ryggskott och missar   
 kvällens genrep mot Japan i Varberg.  
                    
 -Han har vilat några dagar och vi har 
 jobbat med honom. Han har blivit bättre
 och bättre och förhoppningsvis ska han 
 vara redo när VM startar, säger    
 förbundskaptenen Ulf Carlsson till   
 Radiosporten.             
                    
 Sverige inleder VM mot Rumänien på   
 söndag.                
 - Det är klart att det finns en oro.  
 Kristian är en av våra bästa spelare. 
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  BASKET: SM-slutspel, dam  25 april 
                 35/47 
  "Pressen måste ligga på Luleå"    
                    
 Ikväll kan Luleå Basket säkra sitt   
 femte raka SM-guld på bortaplan i Umeå.
 De leder matchserien med 2-1 i matcher,
 men Umeå har inte gett upp.      
                    
 -Pressen ska ligga på Luleå, det är de 
 som ska försvara SM-guldet. Samtidigt 
 vet vi att vi kan slå dem. Vi är    
 underdogs och måste visa att vi vill  
 det här mer än dem, säger tränaren Jan 
 Enjebo till Aftonbladet.        
                    
 Den senaste matchen i Umeå blev en   
 storseger för hemmalaget. Då vann de  
 med hela 98-73.-Vi borde ha varit mer 
 beredda i den matchen, säger      
 Luleåtränaren David Visscher till NSD. 
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  ISHOCKEY: SDHL       25 april 
                 36/47 
  Dif-stjärnan:"Det var en mismatch"  
                    
 Tränaren Roger Öhman har slutat i   
 Djurgårdens SDHL-lag och igår     
 rapporterade SVT Sport om att han inte 
 hade spelarnas förtroende. Andrea   
 Dalen, laget bästa målskytt förra   
 säsongen, bekräftar sprickan.     
                    
 -Det var inte en perfekt relation   
 mellan tränare och spelare. Det var en 
 mismatch, säger hon till SVT Sport.  
                    
 Öhman kom från att ha tränat Malmös  
 J20-juniorer på herrsidan och det tror 
 Dalen att var en av orsakerna till att 
 det inte fungerade.          
 -Han har ju inte varit damtränare   
 tidigare, säger Djurgårdsforwarden.  
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  FOTBOLL: Champions League  25 april 
                 37/47 
  Liverpooltränaren hyllar Salah    
                    
 Det blev en sprakande tillställning i 
 Liverpool då de vann över Roma med 5-2 
 i Champions League-semifinalen och   
 bakom det mesta låg egyptiern Mohamed 
 Salah som gjorde två mål och passade  
 till ytterligare två.         
                    
 -Enastående, i princip går det inte att
 försvara sig mot honom. Han gör en   
 säsong som inte är normal, säger    
 Liverpooltränaren Jürgen Klopp.    
                    
 I kvartsfinalen förlorade Roma     
 bortamatchen med 4-1 innan de åkte till
 Rom och vände genom en 3-0-seger.   
 -Den som inte tror på en vändning ska 
 stanna hemma, säger Romas tränare.   
    Läs mer i SVT Sport-appen    
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  BASKET: NBA-slutspel    25 april 
                 38/47 
  Golden State vidare till kvartsfinal 
                    
 Golden State Warriors, som varit i tre 
 raka NBA-finaler och vunnit två titlar 
 under samma period, är vidare till   
 kvartsfinal efter 99-91 i natt och   
 totalt 4-1 i matcher mot San Antonio. 
                    
 Gästernas LaMarcus Aldridge gjorde en 
 jättematch med 30 poäng, 12 returer och
 fyra assist, men Spurs lyckades ändå  
 inte förlänga matchserien. I stället  
 avgjorde Golden State hemma i Oakland. 
                    
 Kevin Durant var poängbäst i Warriors 
 med 25 poäng. I kvarten mot New Orleans
 Pelicans väntas han nu få sällskap av 
 stjärnan Stephen Curry som missade hela
 åttondelen på grund av en knäskada.  
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  FOTBOLL: Champions League  24 april 
                 39/47 
  Dubbla drömmål av Salah på Anfield  
                    
 Mohamed Salah låg bakom allt i semi-  
 finalen mot Roma på Anfield. Liverpool 
 vann med 5-2. I 35:e minuten satte   
 Salah 1-0, en skruvad boll i krysset. 
                    
 Bara tio minuter kom han ensam med mål-
 vakten och chippade in sitt tionde   
 Champions League-mål för säsongen.   
                    
 Salah var även inblandad i 3-0 när han 
 passade fram Sadio Mané i 56:e min. En 
 kopia kom fem minuter senare. Salah  
 passade från samma ställe till Roberto 
 Firmino. Firmino satte även 5-0.    
                    
 Roma gav inte upp. Två sena mål ger  
 ändå visst hopp till returen.     
      Mer på svtsport.se      
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  BASKET: Basketligan herr  24 april 
                 40/47 
  Luleås herrar till ny SM-final   
                    
 För andra året i rad är Luleå klart  
 för SM-final. Åtta raka poäng matchens 
 sista minut blev avgörande för gästerna
 som besegrade Södertälje med 91-84 och 
 totalt 4-2 i matcher.         
                    
 -Det var inte lätt men hela laget   
 gjorde ett jättebra jobb, säger Luleås 
 Brandon Rozzel till SVT Sport.     
                    
 Med 1.18 kvar gjorde Södertälje sina  
 tre sista poäng i matchen. Ett kompakt 
 Luleå fick stopp i försvar vilket   
 tvingade hemmalaget att foula för att 
 få stopp på klockan. Brandon Rozzell  
 och Yannick Anzuluni var säkra från  
 straffkastlinjen och grejade segern.  
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  BASKET: Basketligan herr  24 april 
                 41/47 
  Norrköping klart för SM-final    
                    
 I fjol blev Norrköping utslaget i   
 semifinal - men inte i år. I kväll   
 besegrade man Borås med 70-56, totalt 
 4-1 i matcher, och nu väntar Luleå i  
 SM-finalen som drar igång den 2 maj.  
                    
 -Det blir spännande. Finalen är en   
 process och det gäller att ta den steg 
 för steg. En match i taget, säger   
 Gerry Blakes till Sportsground.    
                    
 Gerrt Blakes var matchens gigant med  
 sina 31 poäng och 13 returer.     
                    
 Efter två jämna perioder kom rycket i 
 den tredje. Norrköping drog ifrån med 
 15 poäng och kontrollerade matchen.  
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  HANDBOLL: SM-semi 2:5    24 april 
                 42/47 
  Lugi utjämnade mot Kristianstad   
                    
 Lugi höll för trycket och utjämnade  
 semifinalserien mot Kristianstad till 
 1-1. Efter en svängig match kunde   
 lundalaget till slut vinna med 26-25. 
                    
 Pressen låg på Lugi inför kvällens   
 möte. För att ha en realistisk chans  
 att ta sigtill SM-final krävdes en   
 vinst på hemmaplan.          
                    
 Och efter ett fantastiskt försvarsspel 
 var det Lugi som drog det längsta   
 strået.-Vi bet ihop mentalt och orkade,
 sade Lugi-tränaren Tomas Axnér till  
 Cmore.                 
                    
 Nästa match spelas fre 27/4.      
     Läs mer på svtsport.se    
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  BOXNING: WBC        24 april 
                 43/47 
  Jack går titelmatch i svenskarena  
                    
 Först ishockeystjärnor som Mats Sundin 
 och William Nylander -nu Badou Jack.  
 Stjärnboxaren är näste svensk att gå en
 match i Air Canada Centre i Toronto,  
 Kanada.                
                    
 Den 19 maj väntar regerande      
 WBC-världsmästaren i lätt tungvikt,  
 Adonis Stevenson. -Jag vet att han är 
 väldigt farlig, säger Jack.      
                    
 Adonis Stevenson, född på Haiti men  
 uppväxt i Montreal, har vunnit 29 av 30
 matcher som proffs.-Jag är exalterad  
 över möjligheten att fajtas om mitt  
 tredje världsmästarbälte mot en av   
 viktklassens bästa, säger Jack.    
                    
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  FOTBOLL: VM         24 april 
                 44/47 
  Jakob Johansson. "Tränar med boll"  
                    
 Förbundskapten Janne Andersson håller 
 knäskadade Jakob Johansson som ett   
 stort frågetecken inför VM. Men nu   
 kommer glädjande besked - den svenska 
 mittfältaren tränare med boll igen.  
                    
 -Jag är ute på planen och tränar med  
 boll. Ingen kollektiv träning. Men kört
 en hel del egen träning med enklare  
 hopp, löpningar och bollövningar, säger
 Jakob Johansson till Radiosporten.   
                    
 Den 15 maj tar Janne Andersson ut den 
 svenska truppen till VM i Ryssland.  
                    
 -Det är alla spelares dröm att få spela
 att fotbolls-VM, säger Jakobsson.   
  Läs mer på svtsport.se        
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  ISHOCKEY: SDHL       24 april 
                 45/47 
  Dif-tränare slutar - saknar stöd   
                    
 Efter bara en säsong i klubben lämnar 
 Roger Öhman sitt uppdrag som tränare i 
 Djurgårdens SDHL-lag. Enligt uppgifter 
 till SVT Sport hade Öhman tappat    
 spelarnas förtroende och därför går de 
 nu skilda vägar.            
                    
 -Ingen kommentar, säger klubbens    
 sportchef Nils Ekman till SVT Sport.  
                    
 Enligt Öhman själv har han inte nåtts 
 av spelarnas brist på förtroende.   
                    
 -Det vet jag ingenting om. Det är i  
 alla fall inget som har påverkat mitt 
 beslut, säger han till SVT Sport.   
 Nu söker klubben en ersättare.     
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
  SPEEDWAY: Elitserien    24 april 
                 46/47 
  Smederna: "Vi har vässat laget"   
                    
 I fjol skrällde Smederna rejält när man
 tog klubbens första SM-guld på 40 år. 
 Därför är pressen av en helt annan   
 kaliber inför den kommande säsongen.  
                    
 -Med all rätt. Dels är vi regerande  
 mästare och dels har vi vässat till  
 laget ytterligare, säger Smedernas   
 lagledare Jerker Eriksson till SVT.  
                    
 Smederna har bland annat värvat den  
 meriterade duon Fredrik Lindgren ocn  
 Niels-Kristian Iversen. I premiären den
 8 maj ställs laget mot Dackarna.    
                    
 -De har ett bra lag rakt igenom, måste 
 vara på tårna, säger Pontus Aspgren.  
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 25 apr 2018
          Prognos till i natt 
                 47/47 
          Molnigt väder och  
          mest uppehåll.   
          0-10 grader.    
                    
          Varierande molnighet
          med sol och skurar. 
          5-10 grader.    
                    
          Varierande molnighet
          med sol och skurar. 
          5-15 grader.    
                    
          Regn passerar i   
          söder. I norr    
          solchans.      
          Ca 10 grader.    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se