Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
                    
                  1/45 
                    
                    
                    
 Frankrike rustar inför ny protesthelg 
 89 000 poliser, 8 000 tungt beväpnade 
          133         
                    
     FN:s klimatmöte i Polen    
     förlängs efter oenighet    
         131/175        
                    
 Trendbrott: Färre svenska vinterresor 
 Klimatdebatten tycks inte ligga bakom 
          110         
                    
 Olika sjukdomar för olika inkomst 114 
                    
  Förändrat spelutbud på SVT Text 500-
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                  2/45 
 Nej till Löfven som statsminister   
                    
 Riksdagen röstade på fredagsmorgonen 
 nej till Stefan Löfven (S) som stats- 
 minister. Resultatet var väntat.   
                    
 200 ledamöter röstade mot och 116 för.
 Vänsterpartiets 28 ledamöter lade ned 
 sina röster.             
                    
 Löfven är därmed den andre stats-   
 ministerkandidaten som får nej i en  
 omröstning i riksdagen. Tidigare har 
 M-ledaren Ulf Kristersson röstats ner.
                    
 Löfven blev avsatt av riksdagen i en 
 omröstning i slutet av september och 
 nedgraderad till statsminister i en  
 övergångsregering.          
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                  3/45 
 Talmannen: Allt närmare extra val   
                    
 Efter riksdagens nej till Stefan   
 Löfven kallar talmannen Andreas Norlén
 partiledarna till en ny samtalsrunda. 
 Han gör klart att han redan nu, trots 
 att två försök återstår, börjar    
 förbereda för ett ev extra val 2019. 
                    
 "Jag beklagar det och jag kommer att 
 göra allt jag kan för att förhindra  
 det, men om partierna väljer extra val
 framför att agera på ett sätt som ger 
 Sverige en ny regering kommer jag inte
 att stå i vägen för dem", skriver han.
                    
 Om ett extra val blir aktuellt ska  
 talmannen bestämma datum för detta  
 efter samråd med Valmyndigheten.   
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                  4/45 
 Norlén i möte med Valmyndigheten   
                    
 Under fredagen samrådde talmannen   
 Andreas Norlén med Valmyndigheten.  
                    
 -Vi har precis haft ett möte på    
 talmannens initiativ i riksdagen   
 och övergripande diskuterat extra   
 val, säger Valmyndighetens kanslichef 
 Anna Nyqvist till TT.         
                    
 Om alla fyra omröstningar i riksdagen 
 misslyckas ska försöken att bilda en 
 regering avbrytas. Det extra valet ska
 hållas inom tre månader från den sista
 statsministeromröstningen.      
                    
 Ett extra val blir som ett ordinarie, 
 men gäller bara val till riksdagen.  
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                  5/45 
 Löfven: "Väntat men beklagligt"    
                    
 "Även om det var väntat så beklagar  
 jag det". Så kommenterar Stefan Löfven
 (S) riksdagens beslut att rösta nej  
 till honom som statsminister.     
                    
 -Sverige behöver en handlingskraftig 
 regering och väljarna har rätt att  
 förvänta sig att vi klarar av det,  
 säger S-ledaren till SVT Nyheter.   
                    
 Löfven säger sig vara fortsatt opti- 
 mistisk. Enligt honom kom förhand-  
 lingarna med C, L och MP långt.    
                    
 -När vi ändå är så pass nära en över- 
 enskommelse om att ta ansvar så finns 
 det rimligen vägar framåt, säger han. 
   "Avgörandet hos Lööf" - 160-164  
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                  6/45 
 Trendbrott: Vinterresorna minskar   
                    
 Enligt resebyrån Tickets siffror   
 minskar de privata flygbokningarna  
 under vintermånaderna med 10-15    
 procent jämfört med förra året.    
                    
 -Framförallt tror jag att det har att 
 göra med den varma sommaren. Många  
 maxade sina semesterdagar då, just för
 att det var så fint väder. Dessutom  
 har det varit dålig valutakurs, säger 
 Katarina Daniels, kommunikations-   
 ansvarig på Tickets privatresor.   
                    
 Resebyrån har gjort egna       
 undersökningar som visar att     
 klimatdebatten inte får svenskarna att
 välja bort solresan.         
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                  7/45 
 Svensk bakom fynd av faraonsk grav  
                    
 50 vuxna och 25 barn begravda för   
 flera tusen år sedan i ett djupt   
 gravschakt från den 18:e dynastin - så
 lyder det nya fyndet av svenska    
 arkeologen Maria Nilsson och hennes  
 team i fornlämningen Jabal al-Silsila 
 i Egypten.              
                    
 -Det är skelett efter skelett efter  
 skelett, säger hon.          
                    
 I det aktuella schaktet har fynd av  
 gravgåvor gjorts, som kan berätta en 
 del om de människor som begravts där. 
 Det rör sig om bland annat skarabéer, 
 amuletter och olika sorters      
 förvaringskrukor.           
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                  8/45 
 Ingen fri kollektivtrafik för unga  
                    
 I och med att Moderaternas och    
 Kristdemokraternas budgetförslag   
 röstades igenom i riksdagen, med hjälp
 av Sverigedemokraterna, dras det   
 statliga bidraget på 350 miljoner   
 kronor för 2019 in, skriver TT.    
                    
 Det var Vänsterpartiet som i     
 budgetförhandlingarna med regeringen 
 inför 2017 drev igenom satsningen, som
 skulle gälla i tre år.        
                    
 Den fria kollektivtrafiken innebar att
 unga från årskurs sex till nio upp  
 till de två första årsklasserna i   
 gymnasiet fick åka gratis buss och tåg
 under sommaren.            
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                  9/45 
 Professorsanställning måste ändras  
                    
 Anställningen av en professor vid   
 Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå 
 måste göras om, enligt ett beslut från
 överklagandenämnden för högskolan.  
                    
 Tre sakkunniga placerade två     
 kandidater i topp. I stället valdes en
 tredje person, som enligt rektorn   
 gjort ett utomordentligt gott intryck 
 vid intervjun och dessutom verkat vara
 duktig på att få forskningspengar.  
                    
 Överklagandenämnden konstaterar att  
 beslut om offentlig anställning enbart
 ska bygga på sakliga grunder som   
 skicklighet, vilket SLU inte har   
 kunnat visa att man gjort.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 10/45 
 Olika sjukdomar för rik och fattig  
                    
 Infektionssjukdomar slår olika i   
 samhället, enligt en ny svensk studie.
                    
 -Till exempel ser vi att människor med
 lägre utbildningsnivå, inkomst och  
 arbetslösa har en större sannolikhet 
 att drabbas av allvarliga bakteriella 
 infektioner som till exempel kan ge  
 blodförgiftning eller liknande, säger 
 statsepidemiologen Anders Wallensten 
 till Ekot.              
                    
 Högutbildade och rika drabbas oftare 
 av mat- och vattenburna infektioner. 
                    
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 11/45 
 Spruta spetsade patients öga     
                    
 När sprutan skulle räckas över till  
 kirurgen under en operation vid    
 Sahlgrens sjukhuset i Göteborg    
 tappades den, och föll så oturligt att
 den spetsade patientens öga,     
 rapporterar Göteborgs-posten.     
                    
 -Den gick inte så djupt in, men    
 tillräckligt så att hornhinnan    
 skadades och det blev en liten    
 blödning, säger chefläkare Björn   
 Andersson till tidningen.       
                    
 Patienten ska ha klarat sig relativt 
 väl, även om den tvingades till flera 
 sjukhusbesök.             
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                 12/45 
 Migrationsverket: Ökade kostnader   
                    
 Besparingar i M:s och KD:s budget kan 
 öka Migrationsverkets kostnader med  
 minst en miljard kronor år 2018-2021. 
 Det skriver Migrationsverkets general-
 direktör Mikael Ribbenvik i ett brev 
 till riksdagen, rapporterar TT.    
                    
 "Köerna, handläggningstiderna och   
 antalet inskrivna i mottagnings-   
 systemet skulle öka mycket kraftigt  
 kommande år", står det i brevet.   
                    
 -Vi prioriterar i stället försvar,  
 polis och den typen av verksamhet,  
 säger socialutskottets ordförande   
 Johan Forssell (M) till TT, och pekar 
 på ett lägre antal asylsökande.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 13/45 
 Brandbil välte på flygplats      
                    
 En brandbil välte ned i ett dike på  
 Karlstad flygplats på fredagskvällen. 
 Där började den läcka skumvätska, som 
 i koncentrerad form är miljöfarligt, 
 rapporterar Nya Wermlands-Tidningen. 
                    
 -Den vill vi inte ha ut i det     
 vattenskyddsområde spm finns i    
 närheten, säger Ola Åkesson,     
 räddningschef i beredskap på     
 räddningstjänsten i Karlstad, till  
 NWT.                 
                    
 Med slamsugningsbil och sandsäckar  
 hoppas man på att begränsa skadorna. 
 Flygtrafiken har inte påverkats.   
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
    EKONOMI I KORTHET 15 DECEMBER  
                 14/45 
                    
                    
                    
 Tokyo Nikkei index fredag:      
 21.374,8 (-2,0 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index fredag:      
 10.865,8 (-0,5 procent)        
                    
 London FTSE-index fredag:       
 6.845,2 (-0,5 procent)        
                    
 New York Dow Jones index fredag:   
 24,100,5 (-2,0 procent)        
                    
 New York Nasdaq index fredag:     
 6910,7 (-2,3 procent)         
                    
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 15/45 
 Israel-beslut från Australien     
                    
 Australien erkänner västra Jerusalem 
 som Israels huvudstad. Landet kommer 
 däremot avvakta med att flytta sin  
 ambassad från Tel Aviv, meddelar   
 premiärministern Scott Morrison.   
                    
 -Australien anser att denna position 
 respekterar både vårt engagemang för 
 en tvåstatslösning och långvarig   
 respekt för relevanta resolutioner  
 från FN:s säkerhetsråd, säger     
 Morrison, rapporterar SBS News.    
                    
 USA flyttade sin ambassad till    
 Jerusalem i maj i år.         
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                 16/45 
 Klimatmöte förlängs till lördagen   
                    
 FN:s klimatmöte i Katowice i Polen  
 beräknas pågå hela natten, skriver TT.
                    
 Detta på grund av oenighet om avtalets
 sluttexter. Syftet med mötet är att få
 ihop ett regelverk så att Parisavtalet
 från 2015 ska kunna fungera.     
                    
 Flera länder, bl.a. Saudiarabien, USA,
 Kuwait och Ryssland, vill att FN:s  
 IPCC-rapport från i höstas "noteras", 
 men inte "välkomnas".         
                    
 -Det är inte alls den här känslan av 
 att nu ska vi kollektivt klara av det,
 som man kände i Paris 2015, säger   
 klimatminister Isabella Lövin (MP).  
   Mer om IPCC-avtalet på sidan 177 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 17/45 
 Oro för ekonomiskt bakslag      
                    
 Oron växer för en ekonomisk      
 tillbakagång efter Gula västarnas   
 protester i Frankrike, skriver TT.  
                    
 En undersökning visar en nedgång i  
 aktivitet för den privata       
 handelssektorn i december, som kopplas
 till de landsomfattande protesterna. 
 Det är den första nedgången på två och
 ett halvt år, enligt Eliot Kerr,   
 ekonom på IHS Market.         
                    
 Frankrike behöver "lugn och ro för att
 återgå till normal funktionalitet",  
 sade Macron i Bryssel på fredagen.  
 Under lördagen väntas nya       
 demonstrationer i landet.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 18/45 
 Polisen rustar för nya protester   
                    
 Demonstranter från den så kallade   
 "Gula västarna-rörelsen" väntas nu  
 återigen ge sig ut på gatorna, för  
 femte lördagen i rad.         
                    
 Omkring 89 000 poliser är i tjänst för
 att sköta säkerheten, cirka 8 000 av 
 dessa är tungt beväpnade, skriver TT. 
                    
 14 pansarfordon skickas ut på Paris  
 gator under lördagen för att försöka 
 hålla demonstrationerna i schack.   
                    
 Huvudstadens polischef Michel Delpuech
 säger till radiokanalen RTL att    
 förberedelserna liknar de man hade  
 föregående helg.           
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 19/45 
 20 döda i Nepal i lastbilsolycka   
                    
 Minst 20 människor miste livet när  
 lastbilen de färdades med körde av  
 vägen och störtade 400 meter ner mot 
 en flodbank i centrala Nepal.     
 Passagerarna             
                    
 Passagerarna var på väg tillbaka från 
 en begravning i ett bergigt område när
 föraren tappade kontrollen på den   
 dåligt underhållna vägen.       
                    
 Polis bärgade 18 kroppar på plats och 
 ytterligare två människor dog när de 
 nått eller var på väg mot sjukhus.  
 Minst 14 uppges ha skadats när    
 lastbilen störtade.          
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 20/45 
 Elva döda efter att ha ätit ris    
                    
 Elva människor har avlidit efter att 
 ha ätit ris som troligen innehöll   
 något sorts giftigt ämne vid en    
 hinduisk tempelceremoni.       
                    
 -Elva människor har avlidit och 93  
 andra vårdas på sjukhus. Av dem ligger
 29 i respirator, säger K H Prasad vid 
 hälsomyndigheten i distriktet     
 Chamarajanagar där templet ligger.  
                    
 Patienterna vårdas för kräkningar,  
 diarré och andningssvårigheter. Prover
 har tagits av riset för analys.    
                    
 Enligt polisen hade många människor  
 samlas vid templet för ceremonin.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 21/45 
 Regimkritikers medel beslagtas    
                    
 Nicaraguanska myndigheter meddelar att
 de beslagtar tillgångarna för tio   
 svartlistade organisationer som varit 
 kritiska till regeringen.       
                    
 Pengarna kommer att flyttas till en  
 fond till förmån för "offren för   
 terrorism", skriver          
 inrikesdepartementet i ett uttalande. 
                    
 Regeringen har ofta beskrivit de som 
 deltagit i de stundtals våldsamma   
 massprotesterna mot president Daniel 
 Ortega under året som terrorister.  
                    
 Minst 322 människor har dödats under 
 åtta månader av protester.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 15 DECEMBER   
                 22/45 
 Donald Trump utser stabschef     
                    
 USA:s president Donald Trump har   
 utsett Vita husets budgetchef Mick  
 Mulvaney till tillförordnad stabschef.
                    
 I början av december tillkännagav   
 Trump att den nuvarande stabschefen  
 John Kelly kommer att lämna sin post 
 vid årsskiftet.            
                    
 Han är den senaste i en lång rad   
 ministrar och andra höga befattnings- 
 havare som tvingats bort eller själv- 
 mant lämnat Trumps innersta krets.  
                    
 Mulvaney tillsätts efter att New Jer- 
 seys ex-guvernör Chris Christie, som 
 varit ett av toppnamnen, hoppat av.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                 23/45 
 Minister skeptisk till IS skuld    
                    
 Frankrikes inrikesminister Christophe 
 Castaner är skeptisk till att terror- 
 gruppen IS, som tagit på sig dådet på 
 en julmarknad i Strasbourg i veckan, 
 faktiskt utfört attentatet, enligt TT.
                    
 Den misstänkte 29-åringen sköts ihjäl 
 av polis på torsdagskvällen. IS har  
 kallat mannen för en av sina soldater.
                    
 Uttalandet är opportunistiskt, menar 
 Castaner. -Det handlar om en man som 
 var uppslukad av ondska, säger han.  
                    
 På fredagseftermiddagen rapporterade 
 Reuters att en fjärde person avlidit 
 efter händelsen. Över tio skadades.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                 24/45 
 Nigeria tar tillbaka avstängning   
                    
 Nigerias militär meddelade på fredagen
 att man sparkar ut FN:s barnfond   
 Unicef från de krigshärjade nordöstra 
 delarna av landet.          
                    
 Anledningen till avstängningen var att
 Unicef stöder den terrorstämplade   
 jihadiströrelsen Boko Haram, enligt  
 ett uttalande från militären.     
                    
 Senare på kvällen hävde militären   
 avstängningen, rapporterade TT. Unicef
 har inte kommenterat anklagelsen.   
                    
 Konflikten mellan den nigerianska   
 regeringen och Boko Haram har pågått 
 sedan 2009.              
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                 25/45 
 Tiotusentals på flykt i Niger     
                    
 Våldet i västra Niger har tvingat fler
 än 52 000 människor på flykt sedan  
 årsskiftet, skriver FN-organet UNHCR 
 i ett pressmeddelande, rapporterar TT.
                    
 De som flytt berättar om väpnade   
 grupper som attackerar byar för att  
 döda och kidnappa civila, däribland  
 lokala ledare.            
                    
 Grupperna har också bränt skolor,   
 plundrat hem och företag samt stulit 
 boskap, enligt vittnesmålen.     
                    
 Oroligheterna har även inneburit att 
 biståndsarbetare inte har kunnat nå  
 alla människor som behöver hjälp.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                 26/45 
 "Sista IS-fästet i Syrien har fallit" 
                    
 De USA-stödda Syriska demokratiska  
 styrkorna (SDF), som leds av den kurd-
 iska YPG-gerillan, har erövrat staden 
 Hajin. Det uppger det oppositionella 
 Syriska människorättsobservatoriet.  
                    
 Hajin, som ligger i provinsen Dayr  
 al-Zawr i östra Syrien, nära gränsen 
 till Irak, var terrorgruppen Islamiska
 statens sista starka fäste i Syrien, 
 uppger nyhetsbyrån AP.        
                    
 De USA-stödda SDF-styrkorna ska ha  
 intagit staden på fredagsmorgonen,  
 efter tre månaders hårda strider.   
 Hundratals civila har flytt från   
 området under de senaste dagarna.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 127/45 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 14405 (15664)
 Höjda 31 ( 43)  Sänkta 89  ( 74)
 Oms. Stockholmsbörsen  15472 (16683)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:33)  545.09 -0.54 
 OLJA & GAS       1427.00 +0.08 
 RÅVAROR        1483.38 -0.83 
 INDUSTRI        1583.66 -0.98 
 KONSUMENTVAROR     1980.53 -1.37 
 SJUKVÅRD        2136.76 -0.73 
 KONSUMENTTJÄNSTER    984.40 +0.03 
 TELEKOMMUNIKATION   1016.05 +1.06 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 322.00 +1.83 
 EKONOMI        1833.01 -0.09 
 TEKNIK         1162.85 -1.15 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
              1,2 milj/dag 
               Trav28/45 
               Tips 550 
                    
  * = efter kl 06  Resultatbörsen 330 
                    
 Följ Finland-Tre Kronor i Moskva...381
 Lundqvists NY Rangers tappade 3-0..303
 Nytt hattrick av Ovetjkin i natt...304
* Matchfakta NHL....................305f
                    
 SVT2 11.45: Kortbane-VM i simning Kina
* Nordiskt rekord av Skagius:"Skönt" 306
                    
 13.30: Sprint från Davos i SVT1    
 Experten: "Alla har bra chanser"...307
                    
* Sen vändning av Golden State.......308
                    
* Hålltider Vinterstudion lördag.....309
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399   
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  ISHOCKEY: NHL         15 dec 
                 29/45 
  Lundqvists NY Rangers tappade 3-0  
                    
 Halvvägs in i matchen ledde NY Rangers 
 med 3-0 mot Arizona och såg ut att gå 
 mot en bekväm seger.          
                    
 Men Arizona kom igen och Oliver Ekman- 
 Larssons kanonskott med tre minuter  
 kvar av ordinarie tid tog matchen till 
 förlängning där Arizona gjorde 4-3.  
                    
 -Det var det tuffaste skottet i hela  
 matchen, det kanske inte såg ut så, men
 han fick en ren träff stående, säger  
 Henrik Lundqvist om Larssons skott.  
                    
 Lundqvist var märkbart besviken: -Det 
 känns som att vi borde ha vunnit den  
 här matchen, funderar han.       
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  ISHOCKEY: NHL         15 dec 
                 30/45 
  Nytt hattrick av Ovetjkin i natt  
                    
 Washington Capitals besegrade Carolina 
 Hurricanes med 6-5 efter straffar. Och 
 för andra matchen i rad gjorde     
 Alexander Ovetjkin hattrick.      
                    
 Niklas Bäckström fick en assistpoäng  
 fram till det sista målet som var ett 
 klassiskt Ovetjkinmål där han dunkade 
 in ett slagskott från den vänstra   
 tekningscirkeln.            
                    
 -Jag försöker bara göra mitt jobb. Jag 
 har tur som har bra spelare som ger mig
 lägen säger Ovetjkin till nhl.com.   
                    
 Ovetjkin har nu gjort poäng i tretton 
 raka matcher.             
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  ISHOCKEY: NHL         15 dec 
                 31/45 
 Edmonton-Philadelphia 4-1 (1-0,2-0,1-1)
 Edmonton: Connor McDavid 2, Alex    
 Chiasson, Adam Larsson (1).      
 Philadelphia: Jakub Voracek.      
 Skott: 22-32 (7-9,8-10,7-13)      
                    
 Chicago-Winnipeg 3-4 e förl      
 Chicago: Jonathan Toews 2 (Carl    
 Dahlstrom 1), Erik Gustafsson (6).   
 Winnipeg: Mark Scheifele 2, Patrik   
 Laine, Mathieu Perreault.       
 Skott: 22-32 (7-9,8-10,7-13)      
                    
 St Louis-Colorado 4-3 e förl      
           (2-2,0-0,1-1,1-0) 
 St Louis: Colton Parayko 2,Ivan    
 Barbasjev, Ryan O'Reilly.       
 Colorado: Sven Andrighetto, Matt    
 Calvert (Carl Söderberg), J.T. Compher.
 Skott: 28-42 (13-13,6-16,8-12,1-1)   
     Fler matcher följer >>>    
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  SIMNING: Kortbane-VM     15 dec 
                 32/45 
 Nordiskt rekord av Skagius: "Skönt"  
                    
 Johannes Skagius slog till med nordiskt
 rekord, 26,17, i försöket på 50 meter 
 bröstsim och gick vidare till semifinal
 med fjärde tid.            
                    
 -Det är fantastiskt kul, det är lite  
 segt att gå och vänta så länge till att
 få simma det är ju därför man är här, 
 säger Johannes Skagius till SVT Sport. 
                    
 Alexander Hetland hade det tidigare  
 nordiska rekordet, 26,19, en tid som  
 säkrade ett norskt EM-guld 2009 under 
 kortbane-EM i Istanbul.        
                    
 -Jag hoppas att jag kan släppa loss  
 lite mer i kväll, säger Skagius    
   Så sänder SVT Sport från VM 399  
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  LÄNGDSKIDOR: Världscup    15 dec 
                 33/45 
  Experten: "Alla har bra chanser"  
                    
 Fyra pallplatser av sex möjliga i de  
 två försa sprintarna på damsidan i   
 världscupen. I helgens fristilssprint i
 Davos tror SVT Sports expert att det  
 blir nya framgångar.          
                    
 -Man kan förvänta sig väldigt fina   
 insatser. Jag skulle bli förvånad om  
 det inte blir någon pallplats på    
 damsidan, säger Anders Blomquist.   
                    
 -Egentligen har alla bra chanser. De  
 har ett så otroligt bra damlag.    
                    
 På herrsidan tror han att Johannes   
 Hösflot Kläbo kommer att bli svårslagen
 i lördagens sprint.          
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  BASKET: NBA          15 dec 
                 34/45 
   Sen vändning av Golden State    
                    
 Golden States stjärntrio levererade när
 Sacramento besegrades med 130-125. Med 
 46 sekunder kvar ledde Sacramento med 
 125-123 men efter att bland annat   
 Stephen Curry satte fyra straffkast  
 vändes matchen.            
                    
 Curry noterade 35 poäng, Kevin Durant 
 33 och Klay Thompson 27 när All Star- 
 spelarna visade vägen.         
                    
 -Vi låg under med med tio poäng med tre
 minuter kvar och började spela enkelt, 
 förklarar Kevin Durant enligt AP.   
                    
 Jonas Jerebko spelade i 24 minuter och 
 noterade åtta poäng och tog en retur. 
     Resultat och tabell 373    
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  MOTOR: Formel 3        14 dec 
                 35/45 
  Flörsch tränar igen efter kraschen  
                    
 För mindre än en månad sedan råkade den
 då 17-åriga Sophia Flörsch ut för en  
 otäck krasch under VM-finalen i Formel 
 3 i Macau. Nu satsar hon på en snar  
 comeback.               
                    
 -Om jag följer planen för min     
 rehabilitering och inte ligger efter  
 när vi startar säsongen räknar jag med 
 att regelbundet kunna vara bland de fem
 bästa och även kunna vara med och slåss
 om segrar, säger hon till       
 motorsportmagazin.           
                    
 -Jag har redan börjat träna lätt och  
 hoppas på att kunna kliva i racerbilen 
 till våren.              
   Motor i resultatbörsen 544-546  
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  HANDBOLL: EM-semifinal    14 dec 
                 36/45 
  Ryssland till final efter kross   
                    
 OS-mästaren Ryssland är nu klart för  
 EM-final. Ryssland hade inga problem  
 att besegra Rumänien i semin. Mest av 
 alla glänste Anna Vjachireva med sina 
 13 mål i 28-22-segern.         
                    
 Ryssland har två förluster i      
 EM-turneringen, båda i helt      
 betydelselösa drabbningar mot Slovenien
 och Sverige. När det gäller som mest är
 laget betydligt bättre.        
                    
 Rumänien hängde med fram till paus, då 
 var ställningen 16-15 till ryskorna.  
 Därefter kom rycket. För de regerande 
 OS-mästarna väntar final på söndag mot 
 antingen Frankrike eller Nederländerna.
     EM-resultat på sida 375    
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  ISHOCKEY: Allsvenskan     14 dec 
                 37/45 
  Krisen allt djupare i Leksand    
                    
 Leksand hade åtta raka förluster inför 
 dagens hemmamatch mot tabelltvåan   
 Oskarshamn. Då valde klubbens nya   
 general manager Tomas Johansson att ta 
 plats i båset tillsammans med tränaren 
 Leif Carlsson för att gjuta mod.    
                    
 Men någon vidare effekt blev det inte. 
 Redan efter fyra minuter satte gästerna
 1-0 via Filip Engsundh och i mittakten 
 utökade Janne Kivilahti ledningen till 
 2-0. En stund senare kom även trean.  
                    
 Fler mål blev det inte och Leksand fick
 därmed inkassera nionde raka      
 nollpoängaren i hockeyallsvenskan,   
 inför 3 333 personer i Tegera arena.  
     Se tabellen på sida 360    
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  HANDBOLL: Handbollsligan   14 dec 
                 38/45 
  AIK:s nya skräll - vann mot Ystad  
                    
 AIK fick en mardrömsstart på      
 handbollsligan med tolv raka förluster.
 Men nu har laget vaknat till rejält.  
 Mot Ystads IF tog laget sin fjärde   
 vinst på de senaste fem matcherna sedan
 mardrömssviten.            
                    
 AIK drog ifrån till 25-20 med tio   
 minuter kvar, men Ystad kom i kapp. Med
 18 sekunder kvar kunde Ystad kvittera 
 till 26-26. Men inte ens det skulle  
 räcka. I matchens sista sekund avgjorde
 AIK:s Philip Jonsson till 27-26.    
                    
 -Det var oerhört skönt att avgöra efter
 att de kom i kapp i slutet, säger   
 Jonsson till SVT Sport.        
   Resultat och tabell sida 354   
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  BANDY: Elitserien       14 dec 
                 39/45 
   Hammarby hakar på i bandytoppen  
                    
 Hammarby hakar på i toppstriden. Laget 
 behövde vinna i den tuffa bortamatchen 
 mot Bollnäs för att inte halka efter i 
 elitserien - då avgjorde Ilja Grachev 
 till 6-5 i 89:e minuten.        
                    
 Med bara tio minuter kvar låg laget  
 under med 5-4 i bortamatchen, men kunde
 alltså vända efter kvittering via   
 Christoffer Fagerström och avgörandet 
 av Grachev.              
                    
 Trots intensiv slutpress av hemmalaget 
 hakar nu "Bajen" på i toppstriden efter
 tolv spelade matcher. Laget har nu   
 vunnit sex av de senaste sju matcherna 
 efter en tuff säsongsstart.      
     Resultat och tabell 368    
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  MOTORSPORT: Rallycross    14 dec 
                 40/45 
  Dråpslaget:VW lämnar rallycross-VM 
                    
 Nu är det klart att Volkswagen hoppar 
 av från rallycross-VM 2019. Ännu ett  
 tungt avbräck från VM-serien som nästa 
 år står helt utan fabriksstall.    
                    
 Därmed lämnar också dubble       
 världsmästaren Johan Kristoffersson sin
 favoritgren.              
                    
 -Det är otroligt tråkigt. Jag har haft 
 två fantastiska år med PSRX-teamet och 
 har njutit varje dag, säger      
 Kristoffersson till SVT.        
                    
 För Kristoffersson innebär beslutet en 
 helt ny utmaning. Nu väntar bland annat
 en satsning på rally.         
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  MOTORSPORT: Rallycross    14 dec 
                 41/45 
  Experten om krisen i rallycrossen  
                    
 Rallycrossen upplever sin värsta kris i
 historien. Efter Volkswagens avhopp  
 blir det inga fabriksstall i nästa års 
 VM-serie.               
                    
 -Det är naturligtvis oerhört tråkigt. 
 VM-formatet är egentligen en fantastisk
 produkt som locka stora världsnamn från
 banracing och rally. Men nu är sporten 
 ute i kylan, säger expert Jonas Kruse. 
                    
 Kruse har dock ett förslag på hur   
 rallycrossen kan förändras.      
 -Slå ihop EM- och VM-serien till ett  
 mästerskap. Det är det klassiska, ett 
 steg tillbaka för att kunna ta två steg
 framåt.                
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  LÄNGDSKIDOR: Fristilssprint  14 dec 
                 42/45 
   Nilsson laddad inför Davos    
                    
 Senast fristilssprint stod på     
 programmet gick hela fyra svenskor till
 final - Jonna Sundling och Stina    
 Nilsson blev etta och tvåa. Nu har   
 Nilsson dessutom hunnit ladda lite   
 extra på hemmaplan.          
                    
 -Jag hade tur att tajma in Östersund  
 julmarknad när jag var hemma, säger hon
 till SVT Sport.            
                    
 Senast Nilsson vann en sprint i fristil
 var för ett år sedan - just i Davos.  
                    
 -Har jag en bra dag så brukar det kunna
 gå fort här, säger hon.        
                    
    Se inslag i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Lördag 15 dec 2018
  FOTBOLL: Superettan      14 dec 
                 43/45 
   Granqvist spelade utan lön    
                    
 Helsingborgs IF, som nästa säsong är  
 tillbaka i allsvenskan, har stora   
 ekonomiska problem. Nu avslöjar    
 lagkaptenen Andreas Granqvist för   
 Helsingborgs Dagblad att han spelat  
 gratis under hösten.          
                    
 -Jag har inte kostat HIF en krona.   
 Jag har turen att ha det gott ställt  
 och har därför avstått från lönen så  
 länge HIF inte haft ekonomi, säger han 
 till tidningen.            
                    
 Tidigare i veckan blev det känt att  
 Helsingborg väntas gå 13 miljoner minus
 under 2018 och att elitlicensen för  
 2020 är i fara.            
   Längre text i SVT Sports app   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se