Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 215 SVT Text     Måndag 14 okt 2019
 Källa: SIX      191014      
  SMALL CAP: BRG-ENRO    SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.05 2.47 2.48 BRGb  2.48    62574
 0.2 24.6 24.7 BRINb 24.6    5205
 0.3 14.9 15.1 CANTA 15.1    55675
 0.5 24.4 24.6 CBTTb 24.4    7410
 0.1 13.4 13.6 CCORb 13.4   117015
 0.5 45.7 46.4 CONSb 45.5    5403
  1 32.8 33.2 CRADb 33.2    24716
 4.6 157.2 160.6 CTT  160.6    6217
 0.9 45.5 45.8 DEDI  45.8    9788
 0.3 38.9 39.3 DORO   39     884
   24.2 24.5 DURCb 24.6    4540
 0.11 6.31 6.41 EDGE  6.43    3782
 0.7 43.2 43.3 ELEC  43.3    4272
    100 100.5 ELOSb  100     158
 0.1 12.1 12.4 EMPIRb 12.4     50
 0.12 5.32 5.42 ENDO  5.42    39492
 0.05 1.45 1.46 ENRO  1.45   107133
    77    ENROpr         
 215 SVT Text     Måndag 14 okt 2019
 Källa: SIX      191014      
  SMALL CAP: BRG-ENRO    SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.05 2.47 2.48 BRGb  2.48 2.51 2.44
 0.2 24.6 24.7 BRINb 24.6 24.9 24.2
 0.3 14.9 15.1 CANTA 15.1 15.2 14.8
 0.5 24.4 24.6 CBTTb 24.4 24.8 23.8
 0.1 13.4 13.6 CCORb 13.4 13.6 13.3
 0.5 45.7 46.4 CONSb 45.5 46.5 45.5
  1 32.8 33.2 CRADb 33.2 33.2 31.8
 4.6 157.2 160.6 CTT  160.6 160.8 153.4
 0.9 45.5 45.8 DEDI  45.8 46.8  45
 0.3 38.9 39.3 DORO   39 39.5 38.5
   24.2 24.5 DURCb 24.6 25.2 24.2
 0.11 6.31 6.41 EDGE  6.43  6.7 6.31
 0.7 43.2 43.3 ELEC  43.3 44.7 42.8
    100 100.5 ELOSb  100 100.5  100
 0.1 12.1 12.4 EMPIRb 12.4 12.4 12.4
 0.12 5.32 5.42 ENDO  5.42 5.46  5.2
 0.05 1.45 1.46 ENRO  1.45 1.47 1.41
    77    ENROpr         
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se