Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 232 SVT Text     Måndag 09 dec 2019
                    
  Alla boräntor på samma sida     
                    
 Bankerna har upphört att särredovisa 
 räntor på lån till villor och     
 bostadsrätter.            
                    
 Alla räntor redovisas därför endast  
 på föregående text-tv-sida (231).   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se