Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 232 SVT Text    Torsdag 27 feb 2020
                    
  Alla boräntor samma sida     
                    
 Bankerna har upphört att särredovisa  
 räntor lån till villor och     
 bostadsrätter.             
                    
 Alla räntor redovisas därför endast  
 föregående text-tv-sida (231).   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 sk:1 ssk:0 :2020-02-27T07:59:00+00:00 
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se