Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 232 SVT Text     Fredag 03 jul 2020
                    
  Alla boräntor samma sida     
                    
 Bankerna har upphört att särredovisa  
 räntor lån till villor och     
 bostadsrätter.             
                    
 Alla räntor redovisas därför endast  
 föregående text-tv-sida (231).   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 sk:0 ssk:0 :2020-07-03T14:52:01+00:00 
 141                  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se