Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 236 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX     191212     1(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Alpcot Capital Management Ltd     
 Equities R    113.34     21.39
                    
 AMF Fonder               
 Balansfond    305.96  0.08  15.39
                    
 Banque de Luxembourg          
 Global30  EUR 1474.19 -0.13  11.20
 Global50  EUR 1922.51 -0.13  17.33
 Global75  EUR 2776.96 -0.13  22.11
 BLFlexible EUR  188.29 -0.13  25.04
                    
 CB Fonder               
 SaveEarth RCEUR  19.77 -0.13  34.64
                    
 Danske Invest             
 HorisontOff    185.97     20.89
 236 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX     191212     2(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 HorisontFörsik  186.01     10.33
 HorisontBal    233.05     15.97
                    
 East Capital              
 Capital Mul    109.09  0.20  -0.76
                    
 Evli Bank               
 FinlandMix EUR   8.70 -0.13  11.80
                    
 Handelsbanken Fonder          
 MultAsset 50   205.43 -0.21  12.15
                    
 IKC Fonder AB             
 Opportunities   124.83      3.83
                    
                    
 236 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX     191212     3(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 ISEC Services AB            
 EnergRåvaror    51.46      1.22
                    
 JP Morgan Asset Mgmt          
 EUR GbBa AacEUR 1936.88 -0.13  15.49
                    
 Lannebo                
 Mixfond      26.02  0.12  19.74
                    
 Länsförsäkringar            
 Trygghet     405.87  0.16  19.71
 Sparmål 2015   214.70     14.66
 Sparmål 2020   238.46     15.77
 Sparmål 2025   279.20     21.39
 Sparmål 2030   285.82     24.28
 Sparmål 2035   153.23     26.09
 Sparmål 2040   154.75     27.36
 236 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX     191212     4(4)
  PPM BLANDFONDER A-N   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 Sparmål 2045   185.02     28.28
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Stra. Balanserad 167.84     12.49
 Stra. Försiktig  132.83      6.35
 Stra. Offensiv  234.64     23.63
 Stra. Sve/Världen 181.56     17.33
 Stra. Världen   193.40     18.18
                    
 Naventi Kapitalförvaltning AB     
 Balanserad Flex  162.57  0.06  20.28
 Defensiv Flex   132.01  0.04  10.31
 Offensiv Flex   204.64  0.10  30.70
                    
 Nordea                 
 Gen 50-tal    123.17  0.16  13.60
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se