Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 246 SVT Text     Tisdag 26 maj 2020
  Teckenförklaringar för börssidorna 
 Markering när resp rättighet upphört: 
 sp = split/omvänd split        
 xr = del-/teckningsrätt        
 xd = exkl. utdelning         
 xs = emissionsrätt/split       
                    
 Allmän information:          
 rh,th = börsstopp           
 ts = tekniskt stopp          
 sr = bolaget har kommit med rapport  
 po = bolag under uppköp        
 on = bolag börsens observ.lista  
 tr = teckningsrätt          
 bt = betalda teckningsaktier     
 os = avslut utanför aktuell köp/sälj 
 sdb = depåbevis            
 ss = exklusive split kombinerat med  
    obligatorisk inlösen       
 fe = företag utanför EES       
 ce = dark pool-handel stoppad     
 cc = cap close            
  Fortsättning följer nästa sida >>>
 246 SVT Text     Tisdag 26 maj 2020
  Teckenförklaringar för börssidorna 
                    
 Allmän information, forts:      
                    
 vd = volatilitetsstopp        
 vs = volatilitetsstopp        
                    
 Gul färg   = värdeökning      
 Ljusblå färg = värdeminskning     
 Vit färg   = oförändrat värde    
 börs-, valuta- och fondsidorna   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Fortsättning följer nästa sida >>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se