Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 247 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
   Information om ekonomiutbudet   
                    
 Börssidorna (203-219) visar de aktier 
 som handlas i Stockholmsbörsens system,
 Large Cap, Mid Cap, Small Cap, First  
 North, Spotlight samt NGM. Första   
 uppdateringen är kl 09.06. Från 09.15 
 sker uppdaterin varje kvart.      
 Slutkurser 17.30            
                    
 Kursuppgång redovisas med gult och   
 nedgång med ljusblått. Indexen sid 
 202 jämförs i procent med föregående  
 handelsdags slutindex. Differensen   
 räknas från SENAST-kursen.       
                    
 Uppgifterna levereras av:       
                    
                    
                    
                    
                    
  Fortsättning följer nästa sida >>>
 247 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
   Information om ekonomiutbudet   
                    
 Vinnare och förlorare tas från samtliga
 listor och presenteras kontinuerligt 
 sid 222. Vinnare i gult och förlorare i
 ljusblått.               
                    
 Optionssidorna uppdateras var 15:e   
 minut.                 
                    
 Av utrymmesskäl redovisar vi inte   
 samtliga index och optioner, utan gör 
 ett urval tillsammans med WebFG och  
 Stockholmsbörsen.           
                    
 aktieoptioner avser rätten att   
 köpa/sälja 100 aktier, ska premierna  
 multipliceras med 100. Detsamma gäller 
 premierna OMX-sidan.        
                    
 OMX-värdet sid 223 jämförs i procent
 med föregående handelsdags slutvärde. 
  Fortsättning följer nästa sida >>>
 247 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
   Information om ekonomiutbudet   
                    
 Världsindikatorerna (sid 226) uppdater-
 as var 15:e minut, dygnet runt. Svensk 
 tid redovisas.             
                    
 Index som visas är svenska SX All-   
 Share, OMX och OMX Cap, finska HEX,  
 samt norska Hovedindeks.        
                    
 De amerikanska index som redovisas är 
 Nasdaq Comp, S&P 500 samt S&P 100.   
                    
 Förändringar i utbudet.        
 Från den 16/7 2018 redovisas inte följ-
 ande index: XEXTRA-DAX, HANG SENG,   
 NIKKEI 225, S&P 500 samt S&P 100.   
 Från den 11/9 redovisas ej heller Dow 
 Jones, detta till följd av förändringar
 hos vår leverantör.          
                    
 Gult för uppgång, ljusblått för nedgång
  Fortsättning följer nästa sida >>>
 247 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
   Information om ekonomiutbudet   
                    
 Premieobligationerna (sid 229)     
 uppdateras var 15:e minut och markeras 
 med gult för uppgång och ljusblått för 
 nedgång.                
                    
 Valutakurserna (sid 230) visar banker- 
 nas gemensamma sk valutafixering som  
 fastställs varje förmiddag.      
                    
 Med fixeringen som utgångspunkt sätter 
 bankerna sina egna kurser för privat- 
 personer. Kurserna kan variera mellan 
 bankerna. Ev avgifter tillkommer.   
                    
 Valutahandeln (sid 230) uppdateras var 
 15:e minut.              
                    
 Boräntorna visar gällande räntor.   
 Förändring införs aktuell dag.     
                    
  Fortsättning följer nästa sida >>>
 247 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
   Information om ekonomiutbudet   
                    
 Marknadsräntorna (sid 233) uppdateras 
 snart en förändring skett. Stats-  
 lånetänta/reporänta aktuell dag.    
                    
 Fondernas 17-i-topp (sid 234) visar  
 dagens vinnarfonder. Mäklar- och fond- 
 namn anges men kan pga utrymmesbrist  
 kortas.                
                    
 PPM-fonderna (sid 234-244) presenteras 
 i bokstavsordning efter mäklarnamn   
 under resp fondtyp (ränte-, bland-   
 eller aktiefond. * efter fondnamnet  
 betyder att den inte är dagsaktuell.  
                    
 Utvecklingen i fonderna anges i procent
 från föregående handelsdag resp senaste
 senaste årsskiftet.          
                    
 Upp-/nedgång markeras i gult /ljusblått
  Fortsättning följer nästa sida >>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se