Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 414 SVT Text     Lördag 27 feb 2021
  Pollen-prognos för fredag 26 februari
                    
    Bor- Bräkne Eskils- Fors-   
    länge -Hoby tuna   haga   
 Al          L        
 Alm          -        
 Björk         -        
 Bok          -        
 Ek          -        
 Gräs         -        
 Gråbo         -        
 Hassel        L        
 Sälg/                 
 Vide         -        
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Lördag 27 feb 2021
  Pollen-prognos för fredag 26 februari
                    
    Gotland    Göte-  Hässle- 
    (Visby) Gävle borg  holm   
 Al           L   L    
 Alm          -   -    
 Björk         -   -    
 Bok          -   -    
 Ek           -   -    
 Gräs          -   -    
 Gråbo         -   -    
 Hassel         L-M  L-M   
 Sälg/                 
 Vide          -   -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Lördag 27 feb 2021
  Pollen-prognos för fredag 26 februari
                    
    Jön-  Kristi- Malmö Norr-  
    köping anstad     köping  
 Al       L    L       
 Alm       -    -       
 Björk      -    -       
 Bok       -    -       
 Ek       -    -       
 Gräs      -    -       
 Gråbo      -    -       
 Hassel     L-M   L-M      
 Sälg/                 
 Vide      -    -       
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Lördag 27 feb 2021
  Pollen-prognos för fredag 26 februari
                    
    Nässjö N.Norrl Skövde Stock-  
        Boden      holm  
 Al               M-H   
 Alm              -    
 Björk             -    
 Bok              -    
 Ek               -    
 Gräs              -    
 Gråbo             -    
 Hassel             L-M   
 Sälg/                 
 Vide              -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Lördag 27 feb 2021
  Pollen-prognos för fredag 26 februari
                    
    Sunds- Umeå  Väster-  Öster- 
    vall      vik    sund  
 Al                   
 Alm                  
 Björk                 
 Bok                  
 Ek                   
 Gräs                  
 Gråbo                 
 Hassel                 
 Sälg/                 
 Vide                  
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se