Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 414 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
  Pollen-prognos för måndag 20 januari 
                    
    Bor- Bräkne Eskils- Fors-   
    länge -Hoby tuna   haga   
 Al       -            
 Alm      -            
 Björk     -            
 Bok      -            
 Ek       -            
 Gräs      -            
 Gråbo     -            
 Hassel     L-M           
 Sälg/                 
 Vide      -            
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
  Pollen-prognos för måndag 20 januari 
                    
    Gotland    Göte-  Hässle- 
    (Visby) Gävle borg  holm   
 Al           -   -    
 Alm          -   -    
 Björk         -   -    
 Bok          -   -    
 Ek           -   -    
 Gräs          -   -    
 Gråbo         -   -    
 Hassel         L   L-M   
 Sälg/                 
 Vide          -   -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
  Pollen-prognos för måndag 20 januari 
                    
    Jön-  Kristi- Malmö Norr-  
    köping anstad     köping  
 Al       -    -       
 Alm       -    -       
 Björk      -    -       
 Bok       -    -       
 Ek       -    -       
 Gräs      -    -       
 Gråbo      -    -       
 Hassel     L-M   L-M      
 Sälg/                 
 Vide      -    -       
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
  Pollen-prognos för måndag 20 januari 
                    
    Nässjö N.Norrl Skövde Stock-  
        Älvsbyn     holm  
 Al           -    L    
 Alm          -    -    
 Björk         -    -    
 Bok          -    -    
 Ek           -    -    
 Gräs          -    -    
 Gråbo         -    -    
 Hassel         L    L    
 Sälg/                 
 Vide          -    -    
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
 414 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
  Pollen-prognos för måndag 20 januari 
                    
    Sunds- Umeå  Väster-  Öster- 
    vall      vik    sund  
 Al                   
 Alm                  
 Björk                 
 Bok                  
 Ek                   
 Gräs                  
 Gråbo                 
 Hassel                 
 Sälg/                 
 Vide                  
                    
  = Uppgift saknas           
 - = Ingen pollenförekomst       
 L = Låga halter            
 M = Måttliga halter          
 H = Höga halter            
 H+ = Mycket höga halter        
 Källor: Svenska pollenlaboratorier   
  Fler noteringar följer automatiskt >>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se