Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 19 jul 2018
        SJÖVÄDER      1(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:18   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 Ett omfattande lågtrycksområde täcker 
 östra Europa. Andra lågtryck rör sig 
 norrut Norska havet. En svag front 
 sträcker sig från södra Östersjön upp 
 mot Nordnorge             
                    
 Tyska bukten              
 Växlande 1-5. God sikt.        
                    
 Fiskebankarna             
 Nordväst, den västra delen 2-6, 
 den östra delen 8-13. I natt vridande 
 till väst eller sydväst och avtagande
 4-8. God sikt.            
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 19 jul 2018
        SJÖVÄDER      2(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:18   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Syd Utsira               
 Nordväst, den västra delen 5-10, 
 den östra delen 10-kuling 15. Sent i 
 natt vridande till väst eller sydväst 
 och under fredagen avtagande 4-8. God 
 sikt.                 
                    
 Skagerack               
 Sydväst 7-13. västligaste delen  
 nordväst 9-kuling 14, under dagen   
 allmänt väst 10-kuling 14. God sikt. 
                    
 Kattegatt               
 Väst eller nordväst 3-8, i norra delen
 tidvis cirka 10. God sikt.      
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 19 jul 2018
        SJÖVÄDER      3(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:18   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Vänern                 
 Väst 2-6. God sik.          
                    
 Öresund                
 Nordväst 4-8. God sikt.        
                    
 Bälten                 
 Nordväst 5-9, något avtagande. God  
 sikt.                 
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Nordväst 3-8, under dagen väst eller 
 sydväst. God sikt.          
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 19 jul 2018
        SJÖVÄDER      4(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:18   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Södra Östersjön            
 Nordväst 7-12, högst västra delen. 
 Under dagen väst 5-10 i hela området. 
 God sikt.               
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Nord eller nordväst 2-6. Under dagen 
 väst 4-8. God sikt.          
                    
 Mellersta Östersjön          
 Nord 3-7. Under dagen väst i     
 sydligaste delen. God sikt.      
                    
 Norra Östersjön            
 Nord eller nordost 3-8. svenska  
 sidan tidvis växlande 1-5. God sikt. 
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 19 jul 2018
        SJÖVÄDER      5(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:18   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Rigabukten               
 Nord eller växlande 2-6. Mest god   
 sikt, men möjligen skurar under dagen.
                    
 Finska viken              
 Nordost eller ost 3-7. Mest god sikt, 
 men under dagen en del skurar.    
                    
 Ålands hav               
 Växlande 1-5 och god sikt.      
                    
 Skärgårdshavet             
 Nord eller växlande 2-6 och god sikt. 
                    
 Södra Bottenhavet           
 Nordost eller växlande 2-6. God sikt. 
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 19 jul 2018
        SJÖVÄDER      6(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:18   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Norra Bottenhavet           
 Ost eller växlande 1-5. God sikt.   
                    
 Norra Kvarken             
 Mellan sydost och nordost 2-6. God  
 sikt.                 
                    
 Bottenviken              
 Ost eller nordost 2-6. God sikt.   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se