Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 Ett omfattande lågtrycksområde har  
 sitt centrum över nordvästra Ryssland.
 Mellan Brittiska öarna och Island   
 finns ett högtryck.          
                    
 Bottenviken              
 Nord 5-10. I morgon fredag avtagande 
 3-8 och eftermiddagen och kvällen 
 väst till sydväst. God sikt.     
                    
 Norra Kvarken             
 Nord eller nordväst 5-10. I morgon  
 fredag avtagande 3-8 och 
 eftermiddagen och kvällen väst. God  
 sikt.                 
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Norra Bottenhavet           
 Nord 6-11. Fredag eftermiddag nordväst
 eller väst 4-8. Mest god sikt.    
                    
 Södra Bottenhavet           
 Nord 6-11. I morgon fredag avtagande, 
 kvällen väst till nordväst 3-8.  
 Sydvästra delen upp till 10. Mest god 
 sikt.                 
                    
 Ålands hav               
 Nord eller nordväst 5-10. Fredag   
 morgon 8-13. Fredag eftermiddag    
 avtagande 4-9. Mest god sikt, men   
 lokala snöbyar.            
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Skärgårdshavet             
 Omkring nord 5-10. Mest god sikt.   
                    
 Finska viken              
 Nordväst eller nord 5-10. I västra  
 delen under kvällen upp till 12. Mest 
 god sikt, under kvällen snöbyar med  
 dålig sikt.              
                    
 Norra Östersjön            
 Omkring nord 7-12. Mest god sikt, men 
 främst från i natt snöbyar med lokalt 
 dålig sikt.              
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Mellersta Östersjön          
 Nord eller nordväst 8-13, natt mot  
 fredag tillfälligt något avtagande.  
 Mest god sikt, men lokalt någon snöby.
                    
 Rigabukten               
 Nordväst 7-12. Fredag morgon     
 tillfälligt avtagande. Fredag     
 eftermiddag nord ökande 7-12. Mest god
 sikt.                 
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Nord eller nordväst 5-9. Fredag    
 eftermiddag ökande till 7-12. Mest god
 sikt.                 
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring nord 4-9. Fredag eftermiddag 
 nordväst och något ökande. Mest god  
 sikt.                 
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Nord eller nordost 4-9. Under fredagen
 nordväst och något avtagande. Mest god
 sikt.                 
                    
 Bälten                 
 Omkring nord 7-11. Natt mot fredag  
 avtagande 3-8. Mest god sikt.     
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Öresund                
 Omkring nord 4-9. Natt mot fredag   
 tillfälligt något avtagande. Mest god 
 sikt.                 
                    
 Kattegatt               
 Omkring nord 7-11. Från ikväll nord  
 eller nordväst 3-8. God sikt.     
                    
 Skagerack               
 Nord eller nordväst 3-8. I natt nord 
 och något ökande. Imorgon åter 3-8 och
 under eftermiddagen vridande väst. God
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 04 mar 2021
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad torsdag kl. 21:47   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Vänern                 
 Omkring nordväst 3-8. Fredag kväll  
 väst. God sikt.            
                    
 Tyska bukten              
 Nord eller nordost 7-12. Fredag    
 eftermiddag något avtagande. God sikt.
                    
 Fiskebankarna             
 Nord eller nordost 7-12. Fredag    
 eftermiddag nord eller nordväst och  
 något avtagande. God sikt.      
                    
 Syd Utsira               
 Nord eller nordväst 8-13. Imorgon   
 fredag något avtagande. God sikt.   
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se