Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     1(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Väderöversikt             
 Ett högtryck täcker norra       
 Skandinavien. På södra delarna av   
 Östersjön finns ett svagt lågtryck  
 medan ett annat lågtryck över     
 Nordsjön försvagas under dagen.    
                    
 Varningar               
 Kulingvarning är utfärdad för     
 Skagerack.              
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     2(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Tyska bukten              
 På södra delen väst eller sydväst   
 10-kuling 15, högst i väster. På   
 norra delen ost 3-8. Fram på dagen  
 allmänt omkring nord eller växlande  
 3-8. Natt mot tisdag syd och något  
 ökande. Måttlig till god sikt, först 
 något regn på södra delen. I natt   
 nytt regn, då främst i norr.     
                    
 Fiskebankarna             
 Omkring ost 5-10, längst i norr    
 tidvis kuling 15. I kväll sydost   
 8-13, i natt syd. Måttlig till god  
 sikt, skurar.             
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     3(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Syd Utsira               
 Ost eller sydost 12-kuling 16. I   
 kväll 13-kuling 19. I natt omkring  
 syd, avtagande till 5-10. Måttlig   
 till god sikt, skurar.        
                    
 Skagerack               
 Ost eller nordost 10-kuling 15. I   
 kväll sydost 8-13. Tidvis regn med  
 måttlig sikt.             
                    
 Kattegatt               
 Omkring ost 3-7, längst i norr 7-12. 
 Fram på dagen allmänt ost 6-11. Från 
 i kväll sydost. Först något regn,   
 fram på dagen mest god sikt.     
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     4(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Vänern                 
 Ost 7-12, i natt sydost. Först något 
 regn, fram på dagen mest god sikt.  
                    
 Öresund och Bälten           
 Omkring ost 2-7, långsamt ökande, i  
 kväll 7-11. I natt sydost. Måttlig  
 till god sikt, skurar som upphör fram 
 på dagen.               
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Sydväst 2-6. Från i eftermiddag    
 omkring ost och längst i norr ca 10. 
 I natt sydost eller syd. Tidvis regn 
 med måttlig sikt.           
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     5(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Södra Östersjön            
 Växlande 1-5. Fram på dagen, norr om 
 Bornholm, nordost, ökande till 8-12. 
 Måttlig till god sikt, lokal dimma  
 och tidvis regn.           
                    
 Sydöstra Östersjön           
 På norra delen, ost 8-13, på södra  
 delen växlande 1-5. I kväll allmänt  
 omkring ost 8-13. I natt sydost och  
 något avtagande. Tidvis regn med   
 måttlig sikt.             
                    
 Mellersta Östersjön          
 Omkring ost 8-13. I natt sydost och  
 något avtagande. På södra delen    
 tidvis regn med måttlig sikt, annars 
 god sikt.               
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     6(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Norra Östersjön            
 Omkring ost 7-12. I natt sydost och  
 något avtagande. Mest god sikt,    
 lokalt någon skur.          
                    
 Rigabukten               
 Ost 5-10. Fram på dagen 7-12. I natt 
 sydost och något avtagande. God sikt. 
                    
 Finska viken              
 Ost eller nordost 3-8, i väster    
 tidvis ca 10. I natt växlande 1-6.  
 Mest god sikt, lokalt någon skur.   
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Ost 7-12. I eftermiddag 5-10, i natt 
 sydost. God sikt.           
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 23 okt 2017
        SJÖVÄDER     7(7) 
    Utsikter till tisdag morgon   
                    
 Södra Bottenhavet           
 Ost 5-9, tidvis något avtagande. Från 
 i kväll sydost. Mest god sikt, lokalt 
 någon skur.              
                    
 Norra Bottenhavet och norra Kvarken  
 Ost 4-9, under dagen avtagande till  
 ca 5. Från i kväll sydost. Mest god  
 sikt, lokalt någon skur.       
                    
 Bottenviken              
 Nord eller nordost 3-7. I natt sydost 
 eller växlande. God sikt.       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se