Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
        SJÖVÄDER      1(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 15:23   
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Väderoversikt             
 Ett mäktigt högtryck har sitt centrum 
 över mellersta Skandinavien. Ett djupt
 lågtryck passerar i kväll och i natt 
 österut över Ishavet         
                    
 Tyska bukten              
 Ost 13-kuling 17. Någon skur med   
 måttlig sikt, annars mest god sikt.  
                    
 Fiskebankarna             
 Ost 10- kuling 15. Frampå tisdagen  
 något ökande. Mest god sikt, lokalt  
 någon skur med måttlig sikt.     
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
        SJÖVÄDER      2(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 15:23   
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Syd Utsira               
 I södra delen ost 10- kuling 15. I  
 norra delen sydost eller växlande 1-6,
 i natt ökande till 7-12. God sikt,  
 lokalt någon skur med måttlig sikt.  
                    
 Skagerack               
 Ost eller nordost 8-13, blåsigast i  
 västra delen. God sikt.        
                    
 Kattegatt               
 Ost eller nordost 8-13. God sikt.   
                    
 Vänern                 
 Ost eller nordost 5-9, i natt något  
 avtagande. God sikt.         
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
        SJÖVÄDER      3(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 15:23   
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Öresund och Bälten           
 Ost eller nordost 9- tidvis kuling 14.
 God sikt.               
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Omkring ost 10- kuling 15, lokalt upp 
 mot 17. Måttlig till god sikt, skurar.
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring ost 10- kuling 15, blåsigast i
 väster och där lokalt upp mot 17. I  
 natt tillfälligt något avtagande.   
 Måttlig till god sikt, skurar.    
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Omkring ost 7-12. Mest god sikt,   
 lokalt någon skur med måttlig sikt.  
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
        SJÖVÄDER      4(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 15:23   
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 Omkring ost 7-11, i kväll något    
 avtagande, från i natt 3-8, högst   
 vindstyrka i söder. Mest god sikt, men
 lokala skurar med måttlig sikt.    
                    
 Norra Östersjön            
 Ost eller nordost 5-10. I kväll    
 avtagande, i natt 2-7 och i norra   
 delen vridande till nordväst. Mest god
 sikt, någon skur med måttlig sikt.  
                    
 Rigabukten               
 Nordost eller ost 5-9, i kväll något 
 avtagande. I morgon tisdag växlande  
 1-5. God sikt.            
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
        SJÖVÄDER      5(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 15:23   
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Finska viken              
 Nordost 4-8. I natt tillfälligt    
 växlande 1-6. I morgon tisdag omkring 
 nordväst och ökande till 6-11. God  
 sikt, lokalt någon skur med måttlig  
 sikt.                 
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Omkring ost 1-6. I kväll växlande. I 
 natt väst och ökande till 4-8. God  
 sikt.                 
                    
 Södra Bottenhavet           
 Omkring ost eller växlande 1-6. I natt
 sydväst eller väst och ökande till  
 5-10. Frampå tisdagen vridande till  
 nordost. God sikt.          
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
        SJÖVÄDER      6(6) 
    Uppdaterad måndag kl. 15:23   
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Norra Bottenhavet           
 Sydväst 2-7, ökande, i natt 7-11.   
 Frampå tisdagen vridande till nordost.
 God sikt.               
                    
 Norra Kvarken             
 Sydväst 4-9, ökande, i kväll 8-13.  
 Tisdag morgon tillfälligt något    
 avtagande och vridande till nord eller
 nordost. God sikt.          
                    
 Bottenviken              
 Sydväst 8-13. Från i kväll 10-kuling 
 15. Tisdag morgon omslag till nord  
 eller nordväst 7-12. God sikt.    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se