Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      1(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Väderoversikt             
 Ett mindre lågtryck över Ålands hav  
 rör sig österut över sydligaste    
 Finland. Under måndagen rör sig ett  
 djupt lågtryck in över Norska havet  
 och ett mindre lågtryck passerar över 
 Tyska Bukten.             
                    
 Bottenviken              
 Ost eller nordost avtagande, i kväll 
 växlande 1-4. I natt nord eller    
 nordväst ökande 4-7. I morgon väst  
 vridande till sydväst ökande 5-10.  
 Höst finska sidan. God sikt.    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      2(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Norra Kvarken             
 Nordost 5-9. Sent i kväll nord något 
 ökande. I morgon bitti vridande till 
 väst avtagande 2-6. I morgon     
 eftermiddag sydväst ökande 4-9. God  
 sikt.                 
                    
 Norra Bottenhavet           
 Nordost 5-9. Sent i kväll nord något 
 ökande. I morgon bitti vridande till 
 väst avtagande 2-6. I morgon     
 eftermiddag sydväst ökande 4-9. God  
 sikt. Fram till sent i kväll regn med 
 måttlig sikt.             
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      3(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Södra Bottenhavet           
 Nordost 5-9. Sent i kväll nord något 
 ökande. I morgon bitti vridande till 
 väst avtagande 2-6. I morgon     
 eftermiddag sydväst ökande 4-9. God  
 sikt. Fram till sent i kväll regn med 
 måttlig sikt.             
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Sydost vridande till sydväst 4-9. I  
 kväll vridande väst eller nordväst  
 något ökande. I morgon bitti avtagande
 1-5. Sent i morgon sydväst. Måttlig  
 eller dålig sikt, tidvis regn. I natt 
 siktförbättring.           
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      4(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Finska viken              
 Sydost 4-9. I kväll med början de 
 västra farvattnen, vridande till väst 
 ökande. Sent i natt väst eller    
 nordväst 7-12. I morgon avtagande 3-7.
 Sent i morgon väst. Fram till sent i 
 natt eller i morgon bitti regn med  
 måttlig eller dålig sikt.       
                    
 Norra Östersjön            
 Sydväst eller syd 5-9. I kväll    
 vridande till väst ökande, i natt   
 nordväst 7-12. Högst i de östra    
 farvattnen. I morgon avtagande 2-6.  
 Fram till sent i kväll regn med    
 måttlig eller dålig sikt.       
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      5(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 Syd eller sydväst 3-7. I kväll    
 vridande till väst, i natt nord något 
 avtagande. I morgon nordost eller   
 växlande. Måttlig eller dålig sikt,  
 tidvis regn.             
                    
 Rigabukten               
 Sydost 3-8. I kväll vridande till   
 väst, sent i natt väst eller nordväst 
 något ökande. I morgon avtagande 2-5. 
 Fram till sent i natt eller i morgon 
 bitti regn med måttlig eller dålig  
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      6(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Sydväst eller växlande 1-6. I natt  
 nordost eller ost något ökande.    
 Måttlig eller dålig sikt, tidvis regn.
                    
 Södra Östersjön            
 Sydväst eller växlande 1-6. I natt  
 nordost eller ost ökande 5-10. Måttlig
 eller dålig sikt, tidvis regn.    
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Växlande 1-6. I natt nordost eller ost
 ökande 5-10. Måttlig eller dålig sikt,
 tidvis regn.             
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      7(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Bälten och Öresund           
 Växlande 1-6. I natt nordost eller ost
 ökande 4-9. Måttlig eller dålig sikt, 
 tidvis regn.             
                    
 Kattegatt               
 Sydväst eller växlande 2-6. I natt  
 nordost. I morgon bitti nordost eller 
 ost. Risk för lokal dimma annars mest 
 god sikt. I morgon eftermiddag regn. 
                    
 Skagerack               
 Närmast Danska kusten till en början 
 sydväst annars nordost 5-10. I natt  
 avtagande 1-6. I morgon eftermiddag  
 växlande. Mest god sikt.       
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      8(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Vänern                 
 Sydväst vridande till nordväst 3-7. I 
 morgon något avtagande och växlande. 
 Måttlig eller dålig sikt, i morgon god
 sikt.                 
                    
 Tyska bukten              
 Växlande 1-6. I kväll nordost ökande 
 7-12. de södra farvatten i morgon 
 eftermiddag växlande 3-7. God sikt, i 
 morgon regn med måttlig sikt.     
                    
 Fiskebankarna             
 de södra farvattnen till en början 
 växlande 1-6 annars nordost ökande  
 5-10. God sikt.            
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 20 okt 2019
        SJÖVÄDER      9(9) 
    Uppdaterad söndag kl. 16:12   
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Syd Utsira               
 I de västra farvattnen nord ökande, i 
 natt 5-10. I de östra farvattnen   
 växlande 1-6. Sent i morgon allmänt  
 nord eller växlande 1-6. God sikt.  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se