Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Väderoversikt             
 En högtrycksrygg över Skandinavien  
 förskjuts österut samtidigt som ett  
 omfattande lågtryck rör sig upp över 
 Norska havet det närmaste dygnet.   
                    
 Tyska bukten              
 Syd eller sydväst 8-13, i kväll    
 avtagande och från i natt 4-8. Måttlig
 till god sikt, i kväll något regn.  
                    
 Fiskebankarna och Syd Utsira      
 Syd 10-kuling 15, i kväll avtagande  
 och i natt väst eller sydväst 2-7. I 
 morgon ytterligare något avtagande.  
 Måttlig till god sikt, tidvis något  
 regn.                 
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Skagerack               
 Omkring syd 7-11. I morgon sydväst och
 något avtagande. Måttlig till god   
 sikt, i kväll och i natt något regn. 
                    
 Kattegatt               
 Syd ökande till 7-11. I morgon syd  
 eller sydväst och något avtagande.  
 Måttlig eller god sikt, i natt något 
 regn.                 
                    
 Vänern                 
 Omkring syd 1-5, i natt sydväst och  
 ökande till 5-9. Mest god sikt, i   
 morgon något regn.          
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön
 Omkring syd 2-6, från i kväll 4-8.  
 Måttlig eller god sikt.        
                    
 Södra Östersjön            
 Växlande 1-5, från i kväll omkring syd
 och något ökande. Mest god sikt.   
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Växlande 1-5, från i natt omkring syd 
 och något ökande. Mest god sikt.   
                    
 Mellersta Östersjön          
 Växlande 1-6, i kväll omkring syd och 
 ökande till 5-10, högst väster om   
 Gotland. I morgon syd eller sydväst  
 allmänt 7-11. God sikt.        
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Norra Östersjön            
 Växlande 1-5, i kväll syd eller    
 sydväst ökande, i natt 7-11. I morgon 
 ytterligare något ökande. Mest god  
 sikt.                 
                    
 Rigabukten               
 Nordväst 4-8, i kväll växlande 1-5.  
 Från i natt syd åter 4-8. God sikt.  
                    
 Finska viken              
 Nordväst 4-8, sent i eftermiddag   
 växlande 1-5, i natt syd eller    
 sydväst. I morgon ökande till 7-11.  
 God sikt.               
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Ålands hav               
 Omkring syd 3-7. I kväll ökande till 
 8-12 och från i natt sydväst. Mest god
 sikt.                 
                    
 Skärgårdshavet             
 Växlande 1-6, i kväll syd och ökande 
 till 6-10. Från i natt sydväst och  
 ytterligare något ökande. Mest god  
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Södra Bottenhavet och Norra Bottenhavet
 Sydost 4-9, finska sidan växlande 
 1-4. I kväll allmänt syd och ökande  
 till 7-12. I morgon sydväst och    
 ytterligare något ökande. Mest god  
 sikt, i kväll och i natt något    
 snöfall.               
                    
 Norra Kvarken             
 Växlande 1-5, i kväll syd och ökande 
 till 7-12. I morgon sydväst. God sikt,
 i natt snöfall.            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 23 mar 2018
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 12:45   
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Bottenviken              
 Växlande 1-5, i kväll syd och ökande, 
 i natt 4-8. I morgon växlande 6-10 i 
 samband med lågtryck. Först mest god 
 sikt, från i natt snöfall.      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se