Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 Ett djupt lågtryck Atlanten rör sig
 sakta österut mot norra Skandinavien. 
 Fronter passerar österut över landet. 
                    
 Tyska bukten              
 Sydväst 5-10. I natt vridande till  
 nordväst. eftermiddagen något   
 avtagande. Dålig sikt eller dimma, i 
 morgon siktförbättring.        
                    
 Fiskebankarna             
 Syd 6-11. I natt vridande till    
 nordväst och i norr tillfälligt kuling
 15. Dålig sikt eller dimma, i morgon 
 god sikt.               
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Syd Utsira               
 Sydväst 6-11. Vridande till väst.   
 Imorgon 10-kuling 15. Lokalt dålig  
 sikt eller dimma. Imorgon god sikt.  
                    
 Skagerack               
 Sydväst 8-13. I morgon väst och    
 10-kuling 15. Lokalt dålig sikt eller 
 dimma, imorgon god sikt.       
                    
 Kattegatt               
 Syd 6-11. I natt sydväst. I morgon  
 vridande till väst, senare nordväst  
 och något ökande, upp till kuling 14. 
 Lokalt dålig sikt eller dimma, i   
 morgon god sikt.           
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Vänern                 
 Sydväst 7-12. I morgon sydväst eller 
 väst. God sikt, inatt risk för dålig 
 sikt eller dimma.           
                    
 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön
 Omkring syd 3-8. Inatt vridande till 
 väst. eftermiddagen nordväst.   
 Tidvis dålig sikt eller dimma, i   
 morgon förmiddag siktförbättring.   
                    
 Södra Östersjön            
 Syd 2-6. Lördag morgon sydväst 5-10. 
 Med början i väster, vridande till  
 väst och något ökande. Från kvällen  
 nordväst. Risk för tidvis dimma.   
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Syd 2-7. Inatt ökande till 5-10. I  
 morgon, med början i väster, vridande 
 till väst 8-13. God sikt men risk för 
 tidvis dimma.             
                    
 Mellersta Östersjön          
 Syd, med början i väster ökande till 
 8-13. I morgon vridande till väst.  
 God sikt, tidvis områden med dimma.  
                    
 Norra Östersjön            
 Sydväst 8-13. Från eftermiddagen väst.
 Mest god sikt, tidvis områden med   
 dimma.                
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Rigabukten               
 Väst ca 5. Inatt vridande till syd och
 tilltagande. Imorgon 8-13 och vridande
 till väst. Mest god sikt, tidvis   
 dimma.                
                    
 Finska viken              
 Växlande ca 5. Från morgonen syd eller
 sydväst 9-kuling 14. Mest god sikt,  
 imorgon lokal dimma.         
                    
 Ålands hav               
 Syd till sydväst 8-13. I morgon    
 vridande till väst och något     
 avtagande. Mest god sikt, risk för  
 tidvis dimma.             
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Skärgårdshavet             
 Syd till sydväst 9-kuling 14. I morgon
 vridande till väst och något     
 avtagande. Mest god sikt, risk för  
 tidvis dimma.             
                    
 Södra Bottenhavet           
 Syd till sydväst 11-kuling 16. I   
 morgon något avtagande och sydväst  
 eller väst. Mest god sikt.      
                    
 Norra Bottenhavet           
 Syd till sydväst 11-kuling 16. I   
 morgon sydväst eller väst och något  
 avtagande. Mest god sikt, inatt tidvis
 måttlig sikt, regn.          
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Fredag 22 mar 2019
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad fredag kl. 20:17   
    Utsikter till lördag midnatt   
                    
 Norra Kvarken och Bottenviken     
 Syd 13-kuling 17. Imorgon sydväst   
 avtagande till 8-13. Mest god sikt, i 
 natt tidvis dålig sikt, snöfall.   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se