Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 14 nov 2019
        SJÖVÄDER      1(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 18:55   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 En högtrycksrygg växer under natten in
 över landets mellersta delar. Lågtryck
 kontinenten närmar sig under    
 fredagen.               
                    
 Bottenviken              
 Nordväst eller nord 5-10. I natt   
 vridande till sydväst och tillfälligt 
 något avtagande. Imorgon ökande till 
 5-10. God sikt.            
                    
 Norra Kvarken             
 Nordväst 4-9. Inatt vridande till   
 sydväst. God sikt.          
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 14 nov 2019
        SJÖVÄDER      2(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 18:55   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Norra Bottenhavet           
 Väst 4-9. Från efternatten sydväst.  
 God sikt.               
                    
 Södra Bottenhavet           
 Väst 4-9. Från natten sydväst. God  
 sikt.                 
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Väst 4-9. Imorgon växlande 1-5. God  
 sikt.                 
                    
 Finska viken              
 Omkring väst 10-kuling 15. Avtagande 
 och imorgon växlande 1-5. kvällen 
 ost och något ökande. God sikt.    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 14 nov 2019
        SJÖVÄDER      3(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 18:55   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Norra Östersjön            
 Omkring väst 2-7. Avtagande och inatt 
 växlande. eftermiddagen ost och  
 tilltagande. kvällen 6-11. God   
 sikt.                 
                    
 Mellersta Östersjön          
 Växlande eller syd 1-6. I morgon och 
 med början i söder, ost ökande till  
 8-13. God sikt.            
                    
 Rigabukten               
 Växlande 1-5. Från morgonen nordost  
 eller ost och ökande till 6-11. God  
 sikt, lokal dimma.          
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 14 nov 2019
        SJÖVÄDER      4(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 18:55   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Sydost 1-6, ökande. Från natten ost. I
 morgon 8-13. God sikt.        
                    
 Södra Östersjön            
 Sydost 3-8, ökande. Från natten ost. I
 morgon 10-kuling 15. God sikt.    
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Ost 5-10, ökande. I morgon 10-kuling 
 15. I morgon kväll något avtagande.  
 God sikt.               
                    
 Bälten                 
 Ost 5-10, ökande. I morgon 10-kuling 
 15. God sikt.             
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 14 nov 2019
        SJÖVÄDER      5(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 18:55   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Öresund                
 Sydost 2-7, ökande. I morgon ost   
 10-kuling 15. God sikt.        
                    
 Kattegatt               
 Syd följt av sydost 4-8. I morgon ost 
 ökande till 8-13. God sikt.      
                    
 Skagerack               
 Omkring syd 4-9. I morgon ost eller  
 nordost och ökande till 8-13. God   
 sikt, någon skur.           
                    
 Vänern                 
 Växlande 1-5. I morgon ost och ökande.
 Från kvällen ca 10. God sikt men dimma
 kan förekomma.            
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 14 nov 2019
        SJÖVÄDER      6(6) 
    Uppdaterad torsdag kl. 18:55   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Tyska bukten              
 Sydost 6-11, ökande. Imorgon ost , i 
 morgon 12-kuling 17. Mest god sikt.  
                    
 Fiskebankarna             
 Sydost 5-10, ökande. I morgon ost och 
 från förmiddagen 11-kuling 16. God  
 sikt.                 
                    
 Syd Utsira               
 Omkring sydost 5-10, ökande. I morgon 
 ost och från eftermiddagen 11-kuling 
 16. God sikt.             
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se