Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      1(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 Ett mäktigt högtryck finns över    
 brittiska öarna. Ett lågtrycksområde 
 närmar sig norra Skandinavien     
 västerifrån.             
                    
 Bottenviken              
 Nordväst 4-9. Inatt sydväst och    
 ökande, imorgon 10-kuling 15. God   
 sikt. Från natt mot måndag passerande 
 snö eller regn med måttlig eller dålig
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      2(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Norra Kvarken             
 Väst eller nordväst 3-7. God sikt.  
 Sent inatt sydväst, ökande till    
 10-kuling 15 samt måttlig sikt i snö 
 eller regn.              
                    
 Norra Bottenhavet           
 Väst eller nordväst 5-10. Sent inatt 
 sydväst och ökande till 10-kuling 15. 
 God sikt.               
                    
 Södra Bottenhavet, Ålands hav och   
 Skärgårdshavet             
 Omkring väst 7-11. Imorgon något   
 ökande. God sikt.           
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      3(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Finska viken              
 Väst 8-12. Måndag middag ökande till 
 10-kuling 15. Mest god sikt.     
                    
 Norra Östersjön            
 Omkring väst 5-10. Imorgon ökande till
 9-13. God sikt.            
                    
 Mellersta Östersjön          
 Väst eller nordväst 5-9. Inatt ökande,
 från måndag förmiddag 9-13. God sikt. 
                    
 Rigabukten               
 Väst 4-9. Måndag morgon ökande till  
 9-13. God sikt.            
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      4(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Väst 3-7. Måndag morgon ökande, från 
 eftermiddagen 10-kuling 15. God sikt, 
 inatt risk för kustnära dimma.    
                    
 Södra Östersjön            
 Väst eller nordväst 3-7. Imorgon   
 ökande, fram dagen 8-12. God sikt, 
 inatt risk för kustnära dimma.    
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Väst eller nordväst 4-8. Måndag    
 eftermiddag väst eller sydväst 7-11. 
 God sikt, inatt och under morgonen  
 risk för kustnära dimma.       
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      5(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Bälten                 
 Nordväst 4-8. Inatt vridande till   
 väst. Måndag förmiddag väst eller   
 sydväst och något ökande. God sikt,  
 inatt och under morgonen risk för   
 kustnära dimma.            
                    
 Öresund                
 Nordväst 2-6. Inatt vridande till väst
 och ökande, från måndag 5-10. God   
 sikt, inatt och under morgonen risk  
 för kustnära dimma.          
                    
 Kattegatt               
 Nordväst 3-7. Inatt väst och ökande, 
 imorgon 8-12. God sikt.        
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      6(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Skagerack               
 Nordväst 5-10. Natt mot måndag ökande.
 Från måndag morgon väst 10-kuling 15. 
 God sikt.               
                    
 Vänern                 
 Väst eller nordväst 2-6. Inatt sydväst
 och ökande till 6-10. Måndag     
 eftermiddag 8-12. God sikt.      
                    
 Tyska bukten              
 Nordväst 6-11. Inatt tillfälligt   
 avtagande till 4-8. Måndag morgon   
 väst, åter 6-11. God sikt.      
                    
 Fiskebankarna             
 Nordväst 7-11. Inatt väst. God sikt. 
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text     Söndag 19 jan 2020
        SJÖVÄDER      7(7) 
    Uppdaterad söndag kl. 19:54   
    Utsikter till måndag midnatt   
                    
 Syd Utsira               
 Nordväst 7-11. Från inatt omkring   
 väst. Skurar, annars god sikt.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se