Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      1(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Väderoversikt             
 En högtrycksrygg sträcker sig in över 
 norra Skandinavien. Ett lågtryck finns
 över Brittiska öarna och i samband med
 det rör sig fronter in från sydväst  
 över de västra farvattnen.      
                    
 Tyska bukten              
 Sydost 5-10. I natt tidvis växlande  
 1-5. Fredag eftermiddag sydväst 4-8. 
 Tidvis regn med måttlig sikt och risk 
 för åska.               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      2(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Fiskebankarna             
 Sydost 4-9. Från fredag morgon i södra
 delen växlande 1-5, i norra delen ost 
 och något ökande. Till kvällen i   
 morgon allmänt omkring sydväst 3-7.  
 Tidvis regn med måttlig sikt och risk 
 för åska.               
                    
 Syd Utsira               
 Sydost 7-12. Fredag förmiddag i östra 
 delen tillfälligt 11-kuling 16. I   
 morgon kväll något avtagande och   
 vridande till sydväst. Tidvis regn med
 måttlig till dålig sikt och risk för 
 åska.                 
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      3(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Skagerack               
 Växlande 1-6. I natt omkring nordost 
 10-13, i västra delen lokalt kuling  
 15. Inledningsvis någon skur, annars 
 mest god sikt.            
                    
 Kattegatt               
 Sydost eller växlande 2-6. Fredag   
 eftermiddag ost 3-8. Mest god sikt.  
                    
 Vänern                 
 Ost eller nordost 4-9. God sikt.   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      4(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Öresund                
 Omkring sydost 1-6. Från i natt ost  
 3-8. Fredag eftermiddag omslag till  
 väst och ytterligare något ökande.  
 Mest god sikt.            
                    
 Bälten                 
 Omkring sydost 1-6. Från i natt ost  
 3-8. eftermiddagen i morgon omslag 
 till väst. Mest god sikt.       
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Omkring ost eller växlande 2-7. I natt
 ost 5-10. Fredag eftermiddag omslag  
 till väst. Mest god sikt, i natt risk 
 för lokal dimma.           
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      5(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring ost eller växlande 1-6. Från 
 fredag morgon allmänt ost och ökande 
 till 4-9. Nattetid risk för dimma,  
 annars god sikt.           
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Omkring ost eller växlande 1-6. Fredag
 kväll allmänt ost och något ökande.  
 Nattetid risk för lokal dimma, annars 
 god sikt.               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      6(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Mellersta Östersjön          
 Omkring nordost 5-10, lägre svenska
 sidan. I natt avtagande till 2-7. I  
 morgon fredag svenska sidan nord  
 eller nordost 4-9. Nattetid risk för 
 dimma, annars mest god sikt.     
                    
 Norra Östersjön            
 Omkring ost 5-10. Från i natt vid   
 svenska kusten nordost. Fredag    
 eftermiddag allmänt nordost. Lokalt  
 skurar med måttlig sikt och nattetid 
 risk för dimma, annars mest god sikt. 
                    
 Rigabukten               
 Ost 3-8. Tidvis skurar med måttlig  
 sikt, i övrigt god sikt.       
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      7(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Finska viken              
 Ost 5-10, avtagande, i morgon fredag 
 2-6. Tidvis skurar med måttlig sikt, 
 annars god sikt.           
                    
 Ålands hav               
 Omkring ost 4-8. I morgon fredag   
 avtagande till 2-6. God sikt.     
                    
 Skärgårdshavet             
 Omkring ost 4-8. I morgon fredag   
 avtagande till 2-6. Mest god sikt.  
                    
 Södra Bottenhavet           
 Omkring ost 2-7, fredag eftermiddag  
 vridande till nordost. God sikt.   
                    
                    
       Väderindex 400      
 415 SVT Text    Torsdag 25 apr 2019
        SJÖVÄDER      8(8) 
    Uppdaterad torsdag kl. 19:52   
    Utsikter till fredag midnatt   
                    
 Norra Bottenhavet           
 Omkring nordost 2-6. God sikt.    
                    
 Norra Kvarken             
 Nordost eller växlande 1-6. God sikt. 
                    
 Bottenviken              
 Växlande 1-6. God sikt.        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se