Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 425 SVT Text     Onsdag 26 feb 2020
  Dalarna         26/02 14:15 
 1/2      Idre Fjäll  Stöten   
              i Sälen   
 Temperatur  -11     -10     
 Väder/Vind  Klart/Svag  Hkl/Frisk  
 Snö i terräng 100/-    50/-    
 Snö nedfarter 90      45     
 Nedfarter Ö/S 40/1     48/-2    
 Liftar Ö/S  23/1     21/-2    
 Snowb/Längdsp Ö/86.5 km  Ö/3 km   
 Information  0253-40000  0280-75000 
                    
        SkiStar   Kläppen   
        Sälen    Ski Resort 
 Temperatur  -11     -3     
 Väder/Vind  Hkl/Frisk  Mulet/Svag 
 Snö i terräng 67/-     20/-    
 Snö nedfarter 90      90     
 Nedfarter Ö/S 100/0    33/4    
 Liftar Ö/S  90/0     21/0    
 Snowb/Längdsp Ö/70 km   Ö/16 km   
 Information  0771-840000 0280-96200 
  Automatisk forts >>>   Index 420  
 425 SVT Text     Onsdag 26 feb 2020
  Dalarna         26/02 14:15 
 2/2      Orsa     Bjursås   
        Grönklitt  Skicenter  
 Temperatur  -5      -3     
 Väder/Vind  Klart/Svag  Hkl/Mått  
 Snö i terräng 20/-     0/-     
 Snö nedfarter 70      35     
 Nedfarter Ö/S 21/1     13/8    
 Liftar Ö/S  15/1     7/3     
 Snowb/Längdsp Ö/100 km   S/0 km   
 Information  0250-46212  023-774177 
                    
        Romme Alpin Säfsen   
                    
 Temperatur  -5      Uppg saknas 
 Väder/Vind  Hkl/Svag   -      
 Snö i terräng 0/-     -/-     
 Snö nedfarter 50      -/-     
 Nedfarter Ö/S 19/14    -      
 Liftar Ö/S  12/1     -/-     
 Snowb/Längdsp Ö/0 km    -/-     
 Information  0243-795800 -      
  Automatisk forts >>>   Index 420  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se