Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 440 SVT Text     Tisdag 27 okt 2020
  BAKGRUND PUBLICERAD 1 APRIL     
                    
 Råd från Folkhälsomyndigheten     
                    
 Folkhälsomyndigheten presenterade   
 onsdag 1/4 nya allmänna råd om vad som
 gäller vid sociala träffar som inte  
 faller under kategorin offentliga   
 sammankomster, som exempelvis vid   
 privatfest och föreningsaktiviteter. 
                    
 Detta för att motverka spridningen av 
 covid-19. De nya råden bör följas av 
 alla.                 
                    
 Alla verksamheter i Sverige är    
 skyldiga att vidta åtgärder för att  
 minska smittspridningen, enligt    
 Folkhälsomyndigheten. Detta är vad  
 som gäller (se nästa sida):      
                    
    Fortsättning på nästa sida    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Åsa Edlund Jönsson | svtsport@svt.se