Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 626 SVT Text     Måndag 16 sep 2019
  SVT2 kl 12.03-16.00         
                 1(3) 
          Forum        
                    
 12:03: Reformisternas egen      
 reformbudget - DIREKT. Pressträff   
 med den socialdemokratiska föreningen 
 Reformisterna med bl a Daniel Suhonen 
 och Markus Kallifatides. 13:00:    
 Allt ska elektrifieras men var ska  
 elen komma ifrån? Från konferensen  
 Energy Summit. Den här delen handlar 
 om en fossilfri industri, smarta   
 elmätare och avslutningsvis blir det 
 paneldiskussion. Med Lars J Nilsson, 
 professor vid miljö- och energisystem 
 Lunds universitet, Anna-Carin     
 Joelsson, Ellevio, Emma Wiesner,   
 Sweco, m fl. Arrangör: Svenska    
 Dagbladet. Från 4/9. 13:30: Utblick  
 genom Norrlandsfönstret - Agenda   
  Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700 
 626 SVT Text     Måndag 16 sep 2019
  SVT2 kl 12.03-16.00         
                 2(3) 
          Forum        
                    
 2030. År 2015 enades världens ledare 
 om 17 globala mål att arbeta mot till 
 år 2030, för ekonomisk, social och  
 miljömässig hållbarhet. Vad betyder  
 målen på lokal nivå och hur långt har 
 vi kommit? Arrangör: Föreningen för  
 kommunal statistik och planering och 
 Umeå kommun. Från 5/9. 14:45:     
 Sanning eller fejk - sociala mediers 
 påverkan på valen. Många av oss är  
 dåliga på källkritik och ofta får de 
 mest känslomässiga, men minst     
 trovärdiga nyheterna störst spridning 
 i sociala medier. Vilka konsekvenser 
 har det fått i de senaste valen i   
 Sverige och Danmark, och hur rustar  
 vi oss för framtiden? Medverkande:  
  Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700 
 626 SVT Text     Måndag 16 sep 2019
  SVT2 kl 12.03-16.00         
                 3(3) 
          Forum        
                    
 Emma Frans, vetenskapsskribent,    
 Andreas Krog, redaktör Altinget i   
 Danmark, Johan Wester, programledare. 
 Arrangör: Lunds kommun, Region Skåne 
 och Malmö stad. Från 5/7. 15:30:   
 Fönster mot medievärlden. Dystra   
 tider för källkritiskt tänkande. Åsa 
 Wikforss, professor i teoretisk    
 filosofi, om kunskapsmotståndet som  
 hotar demokratin. Mediepanelen med  
 Robert Aschberg, ordf         
 Publicistklubben, och Eva Beckman,  
 programbeställare SVT, diskuterar   
 politiker med skelett i garderoben  
 och möjlig kulturskymning i SVT.   
 Värd: Jan Helin, programdirektör SVT. 
 Från 13/9.              
  Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Sabina Rasiwala | text@svt.se