Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text     Tisdag 18 jun 2019
  INRIKES PUBLICERAD 18 JUNI     
                    
 V backar från misstroendehot     
                    
 Vänsterpartiet backar nu från tidigare
 hot om att fälla regeringen om den rör
 arbetsrätten.             
                    
 När regeringen lägger fram en lag som 
 begränsar strejkrätten blir det inget 
 av de drastiska konsekvenser som Jonas
 Sjöstedt tidigare varnat för.     
                    
 -Även en borgerlig regering hade   
 genomfört det här förslaget, så skulle
 det inte hjälpa att fälla regeringen 
 nu. Det hade bara blivit samma för-  
 slag, kanske värre och dessutom hade 
 det burit fram en borgerlig regering, 
 säger Jonas Sjöstedt till SVT.    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se