Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text     Fredag 28 feb 2020
  INRIKES PUBLICERAD 28 FEBRUARI   
                    
 Enkät: Många elever saknar studiero  
                    
 En fjärdedel av landets femteklassare 
 saknar studiero i skolan, och mer än 
 hälften uppger att andra elever stör 
 ordningen i klassrummet, enligt en  
 enkät som Skolinspektionen gjort.   
                    
 -Vuxna skulle inte acceptera en sådan 
 arbetsmiljö som vi möter i skolorna, 
 säger Jesper Antelius, enhetschef på 
 Skolinspektionen.           
                    
 Skollagen säger att utbildningen ska 
 utformas så att alla elever har en  
 skolmiljö som präglas av trygghet   
 och studiero. Trots det visar dock  
 enkäten, som återkommer år efter år, 
 på en bristande studiero.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se