Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 108 SVT Text     Tisdag 25 feb 2020
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                    
 Kommuner varnar för skolkvalitén   
                    
 Det blir mindre pengar för många skol-
 or i år, visar SVT:s undersökning. Var
 tionde kommun i enkäten befarar att  
 kvalitén i skolan kommer försämras.  
                    
 -Vad som kan hända i vissa mindre   
 kommuner är att man kanske måste lägga
 ner mindre skolor på landsbygden eller
 man kanske måste ställa om inom äldre-
 omsorgen. Det är ju de stora områdena 
 där det finns mycket pengar, säger  
 Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
                    
 Bakgrunden till SVT:s enkät är att  
 många kommuner i landet brottas med en
 vikande ekonomi. SVT har därför frågat
 dem hur detta påverkar välfärden.   
  SKR= Sveriges kommuner och regioner 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se