Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 114 SVT Text     Tisdag 31 mar 2020
  INRIKES PUBLICERAD 30 MARS     
                    
 Experter: Viktigaste tiden framför oss
                    
 Den viktigaste tidsperioden för att ge
 Sverige en flackare smittspridnings- 
 kurva ligger framför oss, enligt Tom 
 Britton, matematikprofessor och Jan  
 Albert, professor i smittskydd.    
                    
 -Det är just nu som vi i Sverige kan 
 minska spridningen med preventiva åt- 
 gärder, säger Tom Britton i Aktuellt. 
                    
 Det är svårt att dra slutsatser om  
 vilka åtgärder som fungerar, baserat 
 på de europeiska kurvorna, enligt Jan 
 Albert. -Det man kan säga är att   
 länder som stängt ner väldigt hårt  
 inte har sett någon positiv effekt av 
 det, säger han.            
      Mer på nästa sida      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se