Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Måndag 20 aug 2018
  INRIKES PUBLICERAD 20 AUGUSTI    
                    
 Nya utredningar efter extremvärmen  
                    
 Regeringen tillsätter fem utredningar 
 för att undersöka var beredskapen och 
 resurserna bör ökas efter sommarens  
 skogsbränder.             
                    
 -Vi räknar med att klimatförändringar 
 förändrar förutsättningar när det   
 gäller väder, säger närings- och inno-
 vationsminister Mikael Damberg (S).  
                    
 Bl.a. får Socialstyrelsen uppdraget  
 att undersöka hälso- och sjukvårdens 
 förmåga att hantera krislägen. Medan 
 Trafikverket får uppdraget att urvär- 
 dera beredskapen och hur skogsbränder 
 och extremvåder kan påverka infra-  
 strukturen.              
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se