Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Onsdag 05 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 5 AUGUSTI    
                    
 Större BNP-fall i andra länder    
                    
 -Internationellt har det varit större 
 ras på de flesta håll, säger SVT:s  
 ekonomireporter Kristina Lagerström  
 angående dagens svenska BNP-statistik.
                    
 EU-ländernas samlade BNP minskade med 
 14,4 procent i årstakt, enligt    
 Eurostat.               
                    
 -Det är som förväntat en dramatisk  
 nedgång. Norge och Danmark har däremot
 inte fallit lika brant som Sverige.  
 Men det är för tidigt att säga hur  
 olika strategier för att bekämpa   
 viruset har påverkat, säger Torbjörn 
 Isaksson, analyschef på Nordea.    
                    
      Mer på nästa sida      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se