Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Måndag 19 nov 2018
  INRIKES PUBLICERAD 19 NOVEMBER   
                    
 Hemlöshet bland barn i Malmö ökar   
                    
 Hemlösheten ökar i Malmö, även bland 
 barnfamiljer. Hälften av de som    
 blivit hemlösa är inflyttade under  
 det senaste året och bostäderna räcker
 inte till, skriver TT.        
                    
 Enligt årets kartläggning från arbets-
 marknads- och socialförvaltningen i  
 Malmö stad finns över 3 300 hemlösa  
 personer. Drygt 1 300 av dem är barn, 
 vilket är ökning med 26 procent sedan 
 i fjol.                
                    
 Den strukturella hemlösheten, som   
 omfattar det som inte beror på miss- 
 bruk eller psykisk ohälsa bland vuxna,
 ökar mest, enligt kartläggningen.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se