Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Fredag 25 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 MAJ      
                    
 Miljoner till lantbrukare i norr   
                    
 I dag, fredag, kommer drygt 27 miljo- 
 ner kronor i ökat nationellt stöd   
 betalas ut till omkring 700      
 lantbrukare som producerar mjölk,   
 slaktsvin och ägg i norra Sverige.  
                    
 Regeringen har beslutat att höja   
 stödet med 100 miljoner kronor i år. 
                    
 Eftersom detta gäller från och med den
 1 januari är utbetalningen enligt   
 Jordbruksverket retroaktiv för årets 
 första fyra månader.         
                    
 Stödets syfte är att försöka bidra  
 till att lantbruket i norra Sverige  
 finns kvar.              
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se