Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 114 SVT Text    Torsdag 24 jan 2019
  INRIKES PUBLICERAD 23 JANUARI    
                    
 "Strejken påverkar ekonomin"     
                    
 Hamnstrejken gör att verksamheten blir
 försvårad och i vissa fall förhindrad,
 enligt Magnus Dahl, vd för Transport- 
 företagen, rapporterar TT.      
                    
 -Det påverkar hamnarnas kunder och  
 deras möjlighet att få ut eller få  
 in sina varor, säger han till TT.   
                    
 Rikard Engström, vd för Svensk Sjö-  
 fart, menar att tillförlitligheten  
 till svensk sjöfart försämras.    
                    
 -Det får en påverkan på industrin,  
 ekonomin och konkurrenskraften och  
 i förlängningen även på arbetstill-  
 fällen, säger han.          
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se