Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 114 SVT Text    Torsdag 16 aug 2018
  INRIKES PUBLICERAD 15 AUGUSTI    
                    
 Vägrade ta i hand - får rätt i dom  
                    
 En muslimsk kvinna, som vägrade skaka 
 hand med en man vid en anställnings- 
 intervju med ett företag i Uppsala,  
 blev diskriminerad, eftersom företaget
 avbröt rekryteringen.         
                    
 Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast.  
 Domen är den första i sitt slag och  
 därmed viktig, tycker Diskriminerings-
 ombudsmannen, som drivit hennes fall. 
                    
 Om Sverige ska leva upp till Europa- 
 konventionens krav måste diskriminer- 
 ingslagen omfatta detta, menar AD.  
                    
 Företaget ska betala ett skadestånd på
 40 000 kronor till kvinnan.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se