Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 134 SVT Text     Lördag 08 aug 2020
   VÄRLDEN I KORTHET 8 AUGUSTI    
                    
                    
                    
 Italien Regeringen har godkänt ett  
 stimulanspaket på motsvarande 250   
 miljarder kronor. Paketet ska nu god- 
 kännas av parlamentet där regerings- 
 partierna har majoritet. Paketet   
 innehåller bland annat skattemässiga 
 fördelar för de södra delarna.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se