Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 134 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 22 MAJ      
                    
 FBI granskas i Rysslandsutredning   
                    
 USA:s president Donald Trump kallar  
 Rysslandsutredningen av hans valkam- 
 panj för "ett politiskt beställnings- 
 jobb" och skyller alltihop på den   
 forne CIA-chefen John Brennan.    
                    
 Nu har justitiedepartementet gått med 
 på att granska om FBI agerade mot   
 Trump av politiska skäl.       
                    
 Den sk Rysslandsutredningen fokuserar 
 på att ta reda på om någon i Donald  
 Trumps kampanj varit i maskopi med  
 ryssar i samband med valet. Det talas 
 om att president Trump kan hotas av  
 riksrätt om kopplingarna till     
 Ryssland når honom personligen.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se