Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 134 SVT Text     Lördag 23 feb 2019
  UTRIKES PUBLICERAD 22 FEBRUARI   
                    
 Över 40 döda av olaglig sprit     
                    
 Minst 41 arbetare på en teodling i  
 nordöstra Indien har avlidit efter att
 de druckit hembränd alkohol.     
 Ytterligare 45 personer vårdas på   
 sjukhus och för 20 av dem är läget  
 kritiskt.               
                    
 Arbetarna ska ha druckit den giftiga 
 alkoholen efter att de fått sin    
 veckolön utbetald och insjuknat nästan
 omedelbart efteråt, uppger lokala   
 myndigheter.             
                    
 Det är inte ovanligt att den fattigare
 delen av befolkningen i Indien dör  
 till följd av illegalt framställd   
 alkohol, skriver nyhetsbyrån Reuters. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se