Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 135 SVT Text     Söndag 19 aug 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 AUGUSTI    
                    
 Ilska och sorg efter broraset     
                    
 På lördagen anordnades en stats-   
 begravning för offren för brokollapsen
 i Genua. Tusentals sörjande samlades 
 för att ta farväl av 19 av offren.  
                    
 Några av de omkomnas familjer valde  
 dock att bojkotta ceremonin. En del  
 ville sörja ifred, andra vände sin  
 ilska mot vad de ser som regeringens 
 misslyckande att garantera säker-   
 heten på bron.            
                    
 -Uppvisningen från politikernas sida 
 är skamlig, sade en mamma till fyra  
 unga italienare som dog, enligt    
 italienska medier.          
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se