Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 135 SVT Text    Torsdag 02 jul 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 2 JULI      
                    
 160 döda efter jordskred i gruva   
                    
 Omkring 160 personer har omkommit i  
 ett jordskred i en jadegruva i Myanmar
 enligt landets myndigheter. Ytter-  
 ligare 50 personer vårdas på sjukhus. 
                    
 Olyckan inträffade i området Hpakant 
 i delstaten Kachin, som är rik på   
 jade. Personerna arbetade i gruvan då 
 de begravdes i en "våg av lera" till 
 följd av kraftiga skyfall, enligt   
 räddningstjänsten.          
                    
 Räddningsarbetet försvåras av kraftiga
 regn och oro för ytterligare skred.  
 Dödliga jordskred inträffar med jämna 
 mellanrum i Myanmar, vars gruvor ofta 
 är illa underhållna.         
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se