Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
                    
                  1/45 
                    
                    
                    
 Trump ställer in mötet med Kim Jong-Un
 Skulle ha träffats i Singapore 12 juni
          130         
                    
       Två läkare döms      
       för organhandel      
          135         
                    
 Lyonseger i damernas Champions League 
 Finalslog Wolfsburg efter förlängning 
          300         
                    
   Nattens nyheter från TT - 190   
                    
     På tv just nu - 650      
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  2/45 
 Facebook allt viktigare nyhetsmedium 
                    
 Facebook blir allt viktigare vad   
 gäller hur människor konsumerar    
 nyheter. Samtidigt läser allt färre  
 svenskar dagstidningar. Det är några 
 slutsatser i Nordicoms mediebarometer.
                    
 27 procent tar del av nyheter via   
 Facebook, jämfört med 22 procent vid 
 den förra mätningen. -Många följer  
 etablerade nyhetsmedier på Facebook, 
 säger medieanalytikern Ulrika Facht. 
                    
 44 procent läser en dagstidning på  
 daglig basis. 2016 var det 51 procent.
                    
 6 017 personer mellan 9 och 79 år har 
 tillfrågats i 2017 års mediebarometer.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  3/45 
 Fler 65-plussare blir kvar inom vården
                    
 Allt fler som jobbar inom sjukvården 
 fortsätter att arbeta efter att de  
 fyllt 65 år. Det visar statistik från 
 SKL som Dagens Samhälle tagit del av. 
                    
 2005 var drygt en procent av de    
 anställda i landstingen och regionerna
 över 65 år, att jämföra med fem    
 procent förra året. Bland barnmorskor 
 ligger andelen på 7,5 procent.    
                    
 Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorske- 
 förbundet, säger att barnmorska är ett
 bristyrke där många har låg pension  
 och är i stort behov av pengarna. De 
 flesta 65-plussare arbetar på deltid 
 eller är timanställda.        
  SKL = Sveriges Kommuner och Landsting
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  4/45 
 Hovrätten fastställer Nordkalkdom   
                    
 En ung man avled och flera skadades  
 i den allvarliga olyckan i Nordkalk  
 2011. Platschefen dömdes för grovt  
 arbetsmiljöbrott i tingsrätten.    
 Hovrätten fastställer nu domen.    
                    
 Rätten anser att företaget har använt 
 sig av en mycket farlig metod när man 
 sprutat in vatten i ugnen, utan att  
 göra någon riskbedömning innan.    
                    
 -Arbetstagarna har ingen del i det som
 skedde. Bolagets företrädare gjorde  
 sig skyldig till grov oaktsamhet,   
 säger hovrättsrådet Pia Sandeskog.  
                    
 En 24-årig man avled vid olyckan.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  5/45 
 En allvarligt skadad efter brand   
                    
 Två barn och en man har förts till  
 sjukhus med rökskador i samband med  
 en brand i en villa med två lägenheter
 i Kiruna.               
                    
 Mannen, som flyttats till Linköping  
 för fortsatt vård, är allvarligt   
 skadad medan barnen, två flickor som 
 är tre respektive fyra år gamla, har 
 fått lindriga skador. Det skriver   
 region Norrbotten på sin hemsida.   
                    
 Enligt räddningstjänsten finns det  
 inga indikationer på att ytterligare 
 personer befann sig i huset när    
 branden startade. Som mest har omkring
 25 brandmän befunnit sig på platsen. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  6/45 
 Sju skadade i spårvagnskrock     
                    
 Sju personer skadades i en krock   
 mellan två spårvagnar i Göteborg vid 
 lunchtid. Vid olyckan, som inträffade 
 på Hisingssidan av Götaälvbron, körde 
 en spårvagn in i en annan bakifrån.  
                    
 -Vad vi har fått uppgifter om är det 
 lindrigt skadade människor, säger Göte
 Andersson, störningskoordinator vid  
 Västtrafiks störningsjour, till SVT  
 Nyheter Väst.             
                    
 Olyckan fick stora påverkningar på  
 kollektivtrafiken. Det var helt stopp 
 i trafiken över bron i två-tre timmar.
 Vad som orsakade olyckan är okänt.  
 Allt tyder på att två vagnar krockade.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  7/45 
 Grön Ungdom vill se mer radikalt MP  
                    
 Grön Ungdom vill se en mer radikal  
 miljö- och klimatpolitik       
 i Miljöpartiets valmanifest.     
                    
 Runt tusen miljöpartister kommer till 
 MP:s partikongress i Västerås den   
 kommande helgen. Partistyrelsen    
 prioriterar där sex olika frågor,   
 bland annat höghastighetståg, värnad 
 asylrätt och en skatt på importerat  
 kött där antibiotika överanvänts.   
                    
 Inför kongressen är det i första hand 
 röster som vill ha mer radikala    
 klimatförslag som hörs. Grön Ungdom  
 vill exempelvis att den nyligen    
 införda flygskatten ska dubblas.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  8/45 
 Utskott vill höra Beglers version   
                    
 Socialförsäkringsutskottet har på   
 initiativ av Allianspartierna beslutat
 att bjuda in förra generaldirektören 
 på Försäkringskassan, Ann-Marie    
 Begler, till utskottet.        
                    
 Sverigedemokraterna stödde      
 initiativet. Utskottsmajoriteten vill 
 höra Beglers version av varför hon  
 sparkades av socialminister Annika  
 Strandhäll (S) nyligen.        
                    
 Begler har sagt att orsaken var att  
 regeringen är rädd för att förlora  
 valet med för mycket fokus på personer
 som inte får sjukpenning, vilket   
 Strandhäll har förnekat.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                  9/45 
 Regeringen inför demensstrategi    
                    
 Regeringen inför en nationell strategi
 för personer med demenssjukdom.    
                    
 -Demens är en folksjukdom, säger   
 äldreminister Lena Hallengren (S) på 
 en pressträff på Silviahemmet på   
 Drottningholm.            
                    
 Socialstyrelsen får i uppdrag att   
 utveckla en modell som ska bli    
 standard för hur vården och omsorgen 
 tar hand om demenssjuka.       
                    
 Personer med demens ska erbjudas rätt 
 stöd under hela sjukdomsförloppet,  
 säger Hallengren. Stödet till anhöriga
 och närstående ska också bli bättre. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 10/45 
 S-veteraner kritiska mot S-politik  
                    
 Socialdemokraternas kräftgång     
 i opinionen får flera S-toppar att  
 kritisera strategin inför höstens val.
 Partiets siffror inför ett stundande 
 val har aldrig varit så låga.     
                    
 I Ipsos/DN:s och Sifo/SVD:s mätserier 
 majmätningar ligger partiet på 24   
 respektive 25,2 procent.       
                    
 Flera tidigare S-ministrar uttrycker 
 oro. Erik Åsbrink menar att försöken 
 att locka tillbaka SD-väljare har   
 misslyckats, skriver Aftonbladet. Det 
 hårdare språkbruket oroar Margareta  
 Winberg. Även Lena Hjelm-Wallén    
 kritiserar partiets retorik.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 11/45 
 JO-kritik mot omdebatterad dom    
                    
 Domaren i det mycket omtalade     
 misshandelmålet i Solna tingsrätt   
 kritiseras nu av Justitieombudsmannen.
 Domaren borde ha gått igenom domskälen
 med nämndemännen innan domen     
 expedierades, anser JO.        
                    
 Domen, som friade en man som åtalats 
 för misshandel av en kvinna, upp-   
 märksammades då det stod i domskälen 
 att mannens familj "verkar vara en bra
 familj, till skillnad från hennes".  
                    
 Två C-nämndemän, som ansåg att mannen 
 skulle frias, hävdade i efterhand att 
 domaren skrivit något annat i domen än
 vad som sades under överläggningarna. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 12/45 
 Flygvapenledning till Uppsala     
                    
 Svenska flygvapnets ledning kommer att
 flytta från Stockholm till Uppsala.  
 Flytten sker i januari nästa år och  
 ger mellan 130 och 140 nya tjänster  
 i Uppsala.              
                    
 Både den del av ledningen som arbetar 
 strategiskt på lång sikt, och den del 
 som arbetar med snabba insatser ska  
 därmed ledas från Uppsala.      
                    
 En orsak till att man väljer att   
 flytta ut delar av försvaret från   
 Stockholm är det förändrade      
 omvärldsläget, att det helt enkelt  
 inte är säkert att samla flera    
 militära enheter på samma plats.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 13/45 
 Byggare riskerar sjukskrivning    
                    
 Traditionella mansyrken toppar listan 
 med högst risk för sjukskrivningar.  
 Det framgår i en ny rapport från   
 Försäkringskassan (FK).        
                    
 Högst risk för sjukskrivning finns  
 inom tillverkning, bygg, hantverk och 
 transport. Piloter och kabinpersonal 
 är yrken med hög risk för långvarig  
 sjukskrivning, enligt rapporten.   
                    
 Ett serviceyrke med hög risk för   
 sjukskrivning, främst bland kvinnor, 
 är tågmästare som i likhet med    
 kabinpersonal har direktkontakt med  
 passagerare. "Nyttig information för 
 arbetsmarknadens parter", enligt FK. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 14/45 
 Ny rapport: Barnens skolgårdar krymper
                    
 Variationen på skolgårdarnas storlek 
 är påtaglig, men trenden är tydlig: De
 blir mindre och mindre. Detta visar  
 en ny rapport från Boverket och SCB. 
                    
 -Om skolgårdarna fortsätter att krympa
 blir det svårt att tillgodose barns  
 behov av en bra utomhusmiljö, säger  
 Ulrika Åkerlind på Boverket.     
                    
 Det här är första gången som denna typ
 av kartläggning görs, och den visar  
 att varje elev har fått nästan fyra  
 kvadratmeter mindre på tre läsår. År 
 2014-2015 hade varje elev 48,5    
 kvadratmeter. Detta har minskat till 
 44,8 kvadratmeter läsåret 2016-2017. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 15/45 
 Nikotinfritt kan vara farligare    
                    
 Smakämnen i e-cigaretter kan vara   
 farligare än nikotin. I dag finns   
 ingen kontroll över vad man får i sig 
 om man röker en e-cigarett.      
                    
 Rökare av e-cigaretter kan välja med 
 eller utan nikotin. Bland de nikotin- 
 fria finns cirka 7 000 olika smaker. 
                    
 Enligt vissa studier kan smakämnena  
 orsaka mer skada än nikotin, säger  
 Louise Adermark, Göteborgs universitet
 som sammanställt vetenskapliga rön.  
                    
 Att e-cigaretter med nikotin har   
 hälsorisker visste hon, men hon hade 
 inte räknat med e-vätskornas risker. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
    EKONOMI I KORTHET 25 MAJ    
                 16/45 
                    
                    
                    
 Tokyo Nikkei index torsdag:      
 22.437,0 (-1,1 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index torsdag:     
 12.855,1 (-0,9 procent)        
                    
 London FTSE-index torsdag:      
 7,716,7 (-0,9 procent)        
                    
 New York Dow Jones index torsdag:   
 24.811,8 (-0,3 procent)        
                    
 New York Nasdaq index torsdag:    
 7.424,4 (oförändrat)         
                    
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
                    
                 17/45 
                    
                    
                    
 Trump ställer in mötet med Kim Jong-Un
 Skulle ha träffats i Singapore 12 juni
          130         
                    
       Två läkare döms      
       för organhandel      
          135         
                    
 Lyonseger i damernas Champions League 
 Finalslog Wolfsburg efter förlängning 
          300         
                    
   Nattens nyheter från TT - 190   
                    
     På tv just nu - 650      
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 18/45 
 Trump ställer in mötet med Kim Jong-Un
                    
 USA:s president Donald Trump ställer 
 in toppmötet med Nordkoreas diktator 
 Kim Jong-Un. Det uppger Vita huset.  
                    
 De båda ledarna skulle ha träffats  
 i Singapore den 12 juni.       
                    
 "Jag såg mycket fram emot att träffa 
 dig", skriver Trump i ett öppet brev 
 till Kim och tillägger:        
                    
 "Tyvärr, på grund av den enorma ilska 
 och din öppet fientliga inställning  
 som visat sig i dina senaste     
 uttalanden, känner jag att det är   
 olämpligt att just nu genomföra det  
 möte som vi så länge har planerat".  
  Läs mer om Nordkorea på nästa sida  
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 19/45 
 Nordkorea: Testanläggning förstörd  
                    
 Nordkorea ska nu vara färdigt med   
 demoleringen av en testplats för kärn-
 vapen i norra delen av landet, enligt 
 den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. 
                    
 Regimen hade lovat att spränga anlägg-
 ningen i Punggye-ri under onsdagen,  
 torsdagen eller fredagen, beroende på 
 vädret. Anläggningen har varit platsen
 för landets sex kärnvapenprov.    
                    
 Demoleringen av anläggningen har setts
 som en gest och har av regimen i   
 Nordkorea beskrivits som ett tecken på
 välvilja inför det toppmöte med USA  
 i Singapore som nu har ställts in.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 20/45 
 USA i diplomatisk fejd med Venezuela 
                    
 USA har beordrat två högt uppsatta  
 venezuelanska diplomater att lämna  
 landet som svar på utvisningen av   
 USA:s chargé d'affaires Todd Robinson 
 och en annan amerikansk toppdiplomat. 
                    
 Bråket har utlösts av USA:s beslut om 
 utökade sanktioner mot Venezuela, som 
 reaktion på att president Nicolas   
 Maduro vann söndagens ifrågasatta val.
 Maduro svors in för ytterligare en  
 sexårsperiod på torsdagen.      
                    
 Maduro lovar att lägga fram bevis för 
 att USA-diplomaterna varit inblandade 
 i en politisk, militär och ekonomisk 
 "sammansvärjning" mot hans regering. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 21/45 
 Fransk terrorist gripen i Syrien   
                    
 Den USA-stödda rebellalliansen SDF  
 i Syrien säger sig ha gripit en fransk
 medborgare som lett en avdelning ur IS
 som var inblandad i terrordåden i Nice
 och utanför Paris 2015 och 2016.   
                    
 Mannen är född 1983 och konverterade 
 till islam 2003. Han greps enligt   
 uttalandet i Frankrike redan 2010 som 
 misstänkt för att tillhöra en     
 terrororganisation men släpptes sedan.
                    
 Enligt SDF tog sig mannen troligen in 
 i IS-kontrollerat område i Syrien   
 i mars 2015. Han greps i regionen   
 al-Raqqa i norra Syrien, enligt TT.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 22/45 
 Hariri premiärminister i Libanon   
                    
 Den sunnimuslimske politikern Saad  
 al-Hariri har utsetts till libanesisk 
 premiärminister - för tredje gången. 
                    
 Flyktingkrisen och att hålla landet  
 utanför konflikterna i regionen är två
 utmaningar för en kommande regering. 
                    
 Framtidsrörelsen, al-Hariris parti,  
 förlorade mer än en tredjedel av sina 
 platser, men enligt konstitutionen  
 i Libanon måste premiärministerposten 
 innehas av en sunnimuslim.      
                    
 al-Hariri har varit premiärminister  
 sedan december 2016. Han innehade   
 även posten 2009-2011.        
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 23/45 
 Läkare i Kosovo döms för organhandel 
                    
 Två läkare i Kosovo döms till fängelse
 för att ha opererat organdonatorer och
 sedan sålt deras njurar till patienter
 för uppemot 100 000 euro styck.    
                    
 Donatorerna från bland annat Turkiet, 
 Ryssland, Moldavien och Kazakstan,  
 fick 15 000 euro var för ingreppen.  
                    
 De två läkarna döms till sju och ett 
 halvt respektive ett års fängelse.  
                    
 Männen arbetade på samma klinik    
 i huvudstaden Pristina 2008 och dömdes
 ursprungligen 2013. Högsta domstolen 
 ogillade dock domen och beordrade att 
 rättegången skulle göras om.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 24/45 
 Utredare: Rysk robot sköt ner MH17  
                    
 Det var en luftvärnsrobot tillhörande 
 den ryska militären som sköt ned   
 passagerarplanet MH17, enligt     
 internationella utredare.       
                    
 Roboten har kunnat knytas till det  
 53:e luftvärnsförbandet, baserat i  
 ryska Kursk, enligt den nederländske 
 utredaren Wilbert Paulissen.     
                    
 Planet, som tillhörde Malaysia    
 Airlines, exploderade över      
 rebellkontrollerat område i Ukraina  
 i juli 2014 efter att ha träffats av 
 en ryskproducerad BUK-robot. Samtliga 
 298 personer ombord omkom.      
                    
  Ryssland dementerar - nästa sida  
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 25/45 
 Ryssland avfärdar uppgifterna     
                    
 Ryssland har hela tiden kategoriskt  
 förnekat all inblandning       
 i nedskjutandet av MH17-planet och  
 fortsätter att göra så.        
                    
 -Vi kan inte acceptera vad de säger  
 som den slutliga sanningen. Jag slår 
 vad om att ni inte har sett några   
 bevis, säger Kremls talesperson    
 Dmitrij Peskov till brittiska BBC.  
                    
 Ryska statliga medier och de proryska 
 separatister som med ryskt stöd krigar
 mot Ukrainas regering har försökt   
 lansera en rad andra teorier för att 
 förklara händelsen.          
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MAJ      
                 26/45 
 Inga böter för Gazprom        
                    
 Statskontrollerade ryska energijätten 
 Gazprom slipper EU-böter efter löften 
 om mer jämbördiga priser och slopat  
 förbud mot vidareexport.       
                    
 EU-kommissionen har nått en      
 överenskommelse med Gazprom som därmed
 avslutar den tvist som Bryssel haft  
 med bolaget.             
                    
 EU har oroats över bolagets pris-   
 sättning i flera östeuropeiska länder 
 och dess förbud mot vidareförsäljning 
 av gasen. Sedan Gazprom accepterat att
 göra en rad ändringar riskerar dock  
 bolaget inte längre att bötfällas.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 227/45 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 14711 (15739)
 Höjda 37 ( 23)  Sänkta 80  ( 95)
 Oms. Stockholmsbörsen  16707 (17359)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:30)  583.46 -0.45 
 OLJA & GAS       1697.31 -1.81 
 RÅVAROR        2022.48 -1.15 
 INDUSTRI        1893.78 -0.41 
 KONSUMENTVAROR     2320.36 +0.15 
 SJUKVÅRD        1947.00 -0.35 
 KONSUMENTTJÄNSTER    971.98 -0.53 
 TELEKOMMUNIKATION   1009.11 +0.11 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 313.12 -0.74 
 EKONOMI        1797.69 -0.69 
 TEKNIK         1108.05    
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
              1,2 milj/dag 
               Trav28/45 
               Tips 550 
                    
  * = efter kl 24  Resultatbörsen 330 
                    
 Lyon CL-mästare efter förlängning..303
 Fischer: "Känns väldigt jobbigt"...304
                    
 Mrabti segerorganisatör för Dif....305
 Elfsborg vann bottenmötet..........306
 Viktig seger för Trelleborg........307
                    
 Tung förlust för Hammarby..........308
 Uefa skärper ekonomiska regler.....309
                    
 Larsson till semi i Nürnberg.......310
 Citroen sparkar Meeke efter krasch 311
                    
 Vilhelmson Silfvén tillbaka........312
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
    Fotbolls-VM i Ryssland 440    
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Champions League   24 maj 
                 29/45 
  Lyon CL-mästare efter förlängning  
                    
 Wolfsburgs Nilla Fischer jagade sin  
 tredje titel den här säsongen, men det 
 blev franska Lyon som tog hem finalen i
 CL med 4-1 efter förlängning.     
                    
 Lyon var det klart bättre laget under 
 ordinarie tid och millimetrar ifrån att
 göra 1-0 i 69:e minuten, när bollen  
 rensades undan på mållinjen.      
                    
 Det var Wolfsburg som överraskande tog 
 ledningen i förlängningen när Pernille 
 Harder skickade in 1-0 från 25 meter, 
 men glädjen blev kortvarig.      
                    
 Med tre mål inom loppet av fem minuter 
 vände Lyon till seger. Det blev 4-1.  
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Champions League   24 maj 
                 30/45 
  Fischer: "Känns väldigt jobbigt"   
                    
 Nilla Fischer hade chansen på säsongens
 tredje titel, och karriärens andra i  
 Champions League. Efter 1-4 i finalen 
 mot Lyon var svenskan nedstämd.    
                    
 -Det känns väldigt jobbigt just nu, men
 i slutändan måste vi vara stolta. Två 
 titlar är bra och vi gav verkligen Lyon
 en tuff match, säger Fischer till TT. 
                    
 -När vi har ett rött kort och de gör  
 mål är det tufft att komma tillbaka. Vi
 försökte kontra, men hade inte kraften 
 nog att lyckas med det, fortsätter hon.
                    
 Franska Lyon har nu vunnit Champions  
 League tre år på raken.        
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Allsvenskan     24 maj 
                 31/45 
  Mrabti segerorganisatör för Dif   
                    
 Kerim Mrabti låg bakom det mesta när  
 Djurgården besegrade Göteborg på borta-
 plan med 3-1. Ett mål och en assist  
 från Mrabtis sida knäckte hemmalaget. 
                    
 -Jag tycker inte att vi gör en jätte- 
 bra match, men vi utnyttjar deras   
 misstag på ett väldigt bra sätt, sa  
 Mrabti till C More efter matchen.   
                    
 Felix Beijmos 2-0-mål var en riktig  
 bjudning från Carl Starfelt vars bakåt-
 passning snappades upp av gästernas  
 Tino Kadewere innan bollen hamnade hos 
 Beijmo som rullade in bollen i mål.  
                    
 -Tungt, konstaterade blåvitts Asbaghi 
   Poya Asbaghi, tränare IFK Göteborg 
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Allsvenskan     24 maj 
                 32/45 
   Elfsborg vann bottenmötet     
                    
 Elfsborg slog tabelljumbon Dalkurd på 
 bortaplan. Isam Jeballi gav boråsarna 
 ledningen efter att ha nått högst på  
 ett inlägg av Rami Kaib.        
                    
 I den andra halvleken avgjorde Elfsborg
 matchen när Daniel Gustavsson och Simon
 Lundevall gjorde 2-0 och 3-0 innan en 
 kvart hade gått av halvleken.     
                    
 - Det är alltid skönt när våra spelare 
 gör mål sa Elfsborgs tränare Jimmy   
 Thelin till C More.          
                    
 Dalkurd fick in ett tröstmål genom   
 Younes Bnou Marzouk, men Alex Dyer   
 stängde matchen med sitt 4-1-mål.   
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Allsvenskan     24 maj 
                 33/45 
   Viktig seger för Trelleborg    
                    
 Trelleborg vann nykomlingsmötet mot  
 Brommapojkarna hemma på Vångavallen med
 3-1 efter att ha dominerat den första 
 halvleken med 9-0 i skott på mål.   
                    
 Alexander Blomqvist gav TFF ledningen 
 och Freddie Brorsson utökade den till 
 2-0 innan första halvlek var slut.   
                    
 I den andra halvleken jämnade BP ut  
 spelet och Fritjof Björkens reducering 
 gav Brommalaget visst hopp, men riktigt
 nära kom laget aldrig en kvittering.  
                    
 Segern var TFF:s andra raka på hemma- 
 plan, medan BP fortfarande inte vunnit 
 på bortaplan i årets allsvenska.    
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Damallsvenskan    24 maj 
                 34/45 
    Tung förlust för Hammarby    
                    
 Matchen mellan Hammarby-Linköping såg 
 ut att sluta oavgjort. Men fjolårets  
 guldlag kunde genom landslagsanfallaren
 Natasha Dowie göra 2-1 i tilläggstid  
 och Stockholmslaget åkte på sin fjärde 
 raka förlust.             
                    
 Hammarbys mål gjordes av Madeleine   
 Tegström. För Linköping var det Anna  
 Oskarsson och Natasha Dowie som stod  
 för målen.               
                    
 Kvällens andra damallsvenska match   
 spelades mellan Djurgården och Limhamn,
 en match som slutade 1-1 efter mål från
 Ingibjörg Sigurdadottir och Mia    
 Persson.                
    Resultat och tabell 349     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  TENNIS: Nürnberg, kvart    24 maj 
                 35/45 
  Larsson till semi i Nürnberg    
                    
 Johanna Larsson är framme i semifinal i
 Nürnbergs WTA-turnering. Hon slog   
 tjeckiskan Kristina Pliskova i kvarts- 
 finalen med 2-1 i set, 5-7,7-5,6-4.  
                    
 I semifinalen väntar tjeckiskan    
 Katerina Siniakova, som besegrade Fanny
 Stollar i två raka set.        
                    
 Samtidigt som Larsson spelade i Nürn- 
 berg lottades Franska Öppna. Där ställs
 Larsson mot amerikanskan Bethanie   
 Mattek Sands i den första omgången.  
                    
 För den förra världsettan Serena    
 Williams väntar just Pliskova i den  
 första omgången.            
    Läs mer på svtsport.se      
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  RIDSPORT: Nations Cup     24 maj 
                 36/45 
    Vilhelmson Silfvén tillbaka   
                    
 Sverige lyckades vinna den första   
 tävlingen i nations cup i Frankrike. Nu
 har laget som ska försöka försvara   
 vinsten tagits ut när den andra    
 omgången avgörs i Uggerhalne, Danmark i
 helgen.                
                    
 De som ska försöka försvara segern när 
 Nations cup rullar vidare till Danmark 
 är:Tinne Vilhelmson Silfvén på Paridon 
 Magi, Paulina Friberg på Di Lapponia T,
 Jeanna Högberg på Duendecillo P och  
 Therese Nilshagen på Dante Weltino OLD.
                    
 Detta blir Vilhelmson Silfvéns     
 tävlingscomeback efter att hennes häst 
 varit sjuk i korsförlamning.      
     Läs mer på svtsport.se    
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: Damallsvenskan   24 maj 
                 37/45 
  Tränaren lämnar serieledande Piteå  
                    
 Piteå har gjort stor succé den här   
 säsongen och toppar damallsvenskan med 
 fem raka segrar och maximala 15 poäng. 
 Men nu väljer succétränaren Fredrik  
 Söderholm att kliva som sitt uppdrag  
 som tränare.              
                    
 Söderholm jobbar som försäljningschef i
 Luleå vid sidan av fotbollen och känner
 att han är på väg att gå in i väggen. 
                    
 -Det går helt enkelt inte, det är två 
 roliga men också tuffa jobb, säger han 
 till SVT Nyheter Norrbotten.      
                    
 Samtidigt har klubben inte ekonomin att
 kunna erbjuda honom heltidsanställning.
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  SEGLING: EM          24 maj 
                 38/45 
   Väntat EM-guld till svenskbåt   
                    
 Precis som väntat seglade Anton    
 Dahlberg och Fredrik Bergström hem ett 
 EM-guld i 470-klassen i Burgas,    
 Bulgarien under torsdagen.       
                    
 Inför medaljracet hade svenskbåten   
 skaffat sig ett ointagligt försprång  
 och det räckte med ett genomfört race 
 för guld.               
                    
 -Vi kommer att ta det väldigt     
 försiktigt. Alltså, vi har segern i  
 våra egna händer, sade Dahlberg efter 
 onsdagens segling.           
                    
 Men trots planer på att ta det lugnt  
 kom svenskbåten först i mål.      
     Läs mer på svtsport.se    
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FRIIDROTT: Diamond League   24 maj 
                 39/45 
    Världsettan till Stockholm    
                    
 Den svenska Diamond League-tävlingen  
 Bauhausgalan kan lägga till ytterligare
 ett stjärnnamn till startlistan.    
 Höjdhoppsdominanten Marija Lasitskene. 
                    
 Ryskan har vunnit guld i de två senaste
 världsmästerskapen och har inte    
 förlorat en tävling på nära två år,  
 sedan den 1 juli 2016.         
                    
 Den svenska trion Erika Kinsey, Sofie 
 Skoog och Bianca Salming ingår också i 
 det högklassiga startfältet men    
 Lasitskenes främsta utmanare är    
 ukrainskan Julija Levtjenko och tyskan 
 Marie-Laurence Jungfleisch.      
                    
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  VINTERSPORT: Längdskidor   24 maj 
                 40/45 
  Kalla kan nobba Tour de Ski igen  
                    
 Skiddrottningen Charlotte Kalla har  
 börjat lägga upp sitt tävlingsschema  
 fram till VM i Seefeld i februari 2019.
 Det mesta talar för att hon väljer att 
 nobba Tour de Ski i mellandagarna.   
                    
 -Det lutar åt att jag inte åker. För  
 mig ligger touren fel i tiden, säger  
 Kalla till Expressen.         
                    
 -Jag tycker att det är en väldigt rolig
 tävlingsform, men schemat är så    
 intensivt ändå. Det är speciellt när  
 det är mästerskapssäsong, säger hon.  
                    
 Kalla avstod även den gångna säsongens 
 Tour de Ski, liksom flera stjärnor.  
     Läs mer på svtsport.se    
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  BASKET: Basketligan dam    24 maj 
                 41/45 
  Mästarlaget Luleå utan spelare   
                    
 Luleå Basket vann tidigare i vår sitt 
 femte raka SM-guld. Nu står laget helt 
 utan spelare. Flera av lagets stjärnor 
 ser sig om efter spelmöjligheter ute i 
 Europa. Veteranen Anna Barthold har  
 inte gett något besked om framtiden.  
                    
 -Just nu har vi noll spelare under   
 kontrakt, säger tränaren David Visscher
 till SVT Sport.            
                    
 -Än sålänge har ingen sagt att de   
 definitivt lämnar. Vi pratar med några 
 namn just nu men mer vill jag inte   
 kommentera, fortsätter Visscher.    
                    
 Jennifer Hamson lämnar sannolikt laget.
     Läs mer på svtsport.se    
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  FOTBOLL: VM 2018       24 maj 
                 42/45 
  SVT:s trupp till fotbolls-VM    
                    
 Här är SVT Sports trupp till      
 fotbolls-VM i Ryssland. I studion hos 
 André Pops i Stockholm finns experterna
 Johanna Frändén och Daniel Nannskog.  
                    
 I Ryssland kommer Frida Östberg, Jane 
 Björck och Diljen Otlu att följa det  
 svenska landslaget och Sveriges    
 motstånd i Grupp F. Marie Lehmann   
 kommer att följa de övriga lagen i VM. 
 -Jag ser fram emot det         
 undantagstillstånd som råder under ett 
 VM, säger Frändén.           
                    
 Kommentatorer är Chris Härenstam, David
 Fjäll, Glenn Strömberg och Markus   
 Johannesson.              
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  ISHOCKEY: Semifinal 7:7    24 maj 
                 43/45 
  Washington nollade Tampa i match 7 
                    
 André Burakovsky gjorde två mål och  
 Nicklas Bäckström ett när de tog sitt 
 Washington till Stanley Cup-finalen  
 2018 i den sjunde och avgörande    
 semifinalmatchen efter vinst mot Tampa 
 Bay med 4-0 - 4-3 i matchserien.    
                    
 -Det är helt otroligt, jag kan inte  
 förklara mina känslor, jag är bara så 
 glad för mina grabbar. För organisa-  
 tionen och för fansen. Jag ser fram  
 emot att komma hem och spela Stanley  
 Cup-final, det kommer att bli helt   
 galet, säger Alexander Ovetjkin.    
                    
 Bäckström gick köksvägen och petade in 
 den avslutande pucken med tre min kvar.
    Matchfakta på nästa sida     
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
  NHL: Matchfakta        24 maj 
                 44/45 
 Semifinal 7:7:             
 Tampa Bay-Washington 0-4 (0-1,0-2,0-1) 
                    
 0-1 (01.02) Alexander Ovetjkin     
 (Kuznetsov, Wilson)          
                    
 0-2 (28.59) André Burakovsky      
 0-3 (36.31) André Burakovsky      
                    
 0-4 (56.17) Nicklas Bäckström     
                    
 Publik: 19 092             
 Skott: 29-23 (10-9,12-6,7-8)      
                    
 Washington vann matchserien med 4-3.  
                    
                    
                    
                    
                    
   Vegas väntar i finalen - 363    
 188 SVT Text    Torsdag 24 maj 2018
          Prognos för fredag 
                 45/45 
          Soligt väder. 20-25 
          grader, lägre i   
          fjällen och i norr. 
                    
                    
                    
          Soligt väder. 20-28 
          grader.       
                    
                    
                    
          Soligt väder. 25-28 
          grader.       
                    
                    
                    
          Soligt väder. 20-28 
          grader.       
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se