Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
                    
                  1/44 
                    
                    
                    
 Snön skälet till rekord i viltolyckor 
 Olyckorna ökade med 20.000 förra året 
          106         
                    
      Årets vinter-OS är      
      Sveriges bästa 440      
                    
                    
 Toppmöte i telefon om syrisk vapenvila
 Expert: Osäkert om det gör någon nytta
         130-134        
                    
 Superstjärna i Bollywood avliden - 152
                    
  OS-nyheter 440 Medaljliga 511-512 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  2/44 
 Nytt rekord i viltolyckor       
                    
 Den djupa snön som tvingar ut viltet 
 på vägarna leder till många vilt-   
 olyckor. Vid årsskiftet slogs ett nytt
 rekord för landet rapporterar SR.   
                    
 -Ja, det är mycket dystra siffror när 
 det gäller antal olyckor. 2016 var det
 runt 50 000 olyckor och 2017 hade det 
 ökat till 70 000, säger Kurt Lundgren,
 informatör på Älgskadefondsföreningen,
 till Sveriges Radio Norrbotten.    
                    
 De enda som kan få ner olyckorna är  
 trafikanterna själva. Att sänka farten
 och anpassa den till väglag och sikt, 
 speciellt de mest olycksdrabbade   
 tiderna, vid gryning och skymning.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  3/44 
 Seriekrock norr om Gävle       
                    
 Sju till åtta bilar har varit     
 inblandade i en krock på E4 i höjd med
 Skarvberget strax norr om Gävle.   
 Ytterligare en olycka med en lastbil 
 har inträffat på nästan samma plats. 
                    
 -Det står säkert tio bilar fastkörda i
 snödrivor i norrgående och säkert lika
 många i södergående, säger Anders   
 Bergström, vid räddningstjänsten.   
                    
 Ingen person ska dock vara skadad. E4 
 är avstängd vid olycksplatserna och  
 leds om på andra vägar.        
 Räddningstjänst, polis och ambulans  
 åkte till platsen, men är nu klara.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  4/44 
 Fler anmälningar om vårdbrister    
                    
 Antalet anmälningar om brister    
 i sjukvården ökade under 2017,    
 rapporterar Ekot i Sveriges Radio.  
                    
 Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)
 fick in mer än 8.000 klagomål från  
 patienter och anhöriga, en ökning med 
 ca 15 procent jämfört med året före. 
                    
 En stor del av ökningen finns i Stock-
 holms län, där antalet anmälningar  
 steg med drygt 400 eller 26 procent. 
                    
 57 procent av anmälningarna gäller  
 kvinnor. Det kan förklaras av att   
 många klagomål berör händelser under 
 graviditet och förlossning.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  5/44 
 Snus påverkar fostrets hjärtrytm   
                    
 Snusning under graviditeten kan    
 påverka fostrets hjärtfrekvens,    
 enligt en ny studie från Karolinska  
 Universitetssjukhuset.        
                    
 -Just den här störningen ser man också
 hos många barn som drabbas av plötslig
 spädbarnsdöd. Det verkar hänga ihop, 
 säger Felicia Nordenstam, en av de som
 utfört studien.            
                    
 Forskarna följde 55 snusande och icke-
 snusande kvinnor under graviditeten. 
                    
 Sedan 2007 har antalet kvinnor som  
 snusar i graviditetsvecka 30-32 mer än
 fördubblats, enligt Socialstyrelsen. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  6/44 
 Ny teknik underlättar övergrepp    
                    
 Smarta telefoner, hemliga nätverk och 
 krypterade meddelandetjänster har   
 gjort det enklare för förövare att  
 begå övergrepp mot barn och att dela 
 bilder och filmer med varandra.    
                    
 Det skriver organisationen We Protect 
 Global Alliance i en rapport. Verksam-
 heten pågår bl.a. på fildelnings-   
 nätverket Darknet som har nio sajter 
 specialiserade på övergrepp mot barn. 
                    
 John-Orr Hanna, som arbetat med rap- 
 porten, säger att man brukade räkna  
 med 10.000 eller 20.000 medlemmar på 
 sajterna, men att vissa sajter nu har 
 mer än en miljon medlemmar.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 FEBRUARI   
                  7/44 
 Allt fler krigsbrott anmäls      
                    
 79 anmälningar om misstänkta krigs-  
 brott togs i fjol emot av svensk   
 polis. Därmed har antalet krigsbrotts-
 anmälningar i Sverige nästan fördubb- 
 lats de två senaste åren, enligt DN. 
                    
 En tredjedel av fjolårets anmälningar 
 gällde händelser i Syrien eller Irak. 
 Bakom många av anmälningarna står   
 Migrationsverket, som specialutbildat 
 ett 20-tal personer som ska spåra   
 misstänkta krigsförbrytare under   
 intervjuer i asylhandläggningen.   
                    
 Tre ärenden om krigsbrott i Syrien har
 hittills lett till åtal och fällande 
 dom i Sverige, senast i september.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  8/44 
 Fyra häktade för människorov     
                    
 Fyra män i 18-årsåldern häktades på  
 söndagen i Göteborg, misstänkta för  
 människorov. Männen har fört bort en 
 14-årig pojke från hans skola och   
 tagit ut honom i skogen, säger kammar-
 åklagare Mats Ihlbom.         
                    
 -Där har de hållit kvar honom under en
 längre tidsperiod och under förned-  
 rande omständigheter misshandlat honom
 innan de lämnat honom vid en spår-  
 vägsstation, säger han till SVT Väst. 
                    
 Enligt Ihlbom är motivet troligen   
 hedersrelaterat. 14-åringen har "figu-
 rerat" i ett sammanhang med en kvinn- 
 lig släkting till männen, säger han. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                  9/44 
 Rysk kyla kan orsaka isvecka     
                    
 Våren kom till skånska kusten tidigare
 i veckan - i alla fall meteorologiskt 
 - men den kommande veckan tar vinter- 
 kylan greppet om hela Sverige.    
                    
 SMHI spår att temperaturen kommer att 
 understiga noll i hela landet under  
 hela veckan, och att vi därmed får en 
 nationell isvecka. Det har bara    
 inträffat sex gånger sedan 1950.   
                    
 Kall luft österifrån väntas ge tempe- 
 raturer på runt 20 minusgrader i norr 
 i början av veckan. Samtidigt väntas 
 ostliga och nordostliga vindar orsaka 
 sk snökanoner när snöbyar som byggts 
 upp till havs drar in över land.   
  Mer på nästa sida och sidan 160-   
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 10/44 
 Varning för nedisning till havs    
                    
 SMHI varnar för nedisning i stora   
 delar av Östersjön under den kommande 
 veckans kalla och blåsiga väder.   
                    
 -När det är kallt i vattnet och    
 i luften samtidigt som det blåser så 
 innebär det att vattnet som stänker  
 upp på fartygen fryser till väldigt  
 snabbt, säger Sofie Schöld, oceanograf
 på SMHI, till SR Ekot.        
                    
 Fenomenet uppstår när lufttemperaturen
 är lägre än vattnets frystemperatur. 
 När is ansamlas förskjuts tyngd-   
 punkten och stabiliteten påverkas.  
 Små fartyg är känsligare än stora,  
 säger Schöld.             
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 11/44 
 V kräver jämlikhetskommission     
                    
 Inför budgetförhandlingen med rege-  
 ringen kräver Vänsterpartiet att en  
 jämlikhetskommission ska inrättas för 
 att verka för utjämning och kontinu- 
 erligt granska regeringens politik.  
                    
 Kommissionen ska bestå av de politiska
 partierna och ha forskare och andra  
 experter knutna till sig, skriver   
 partiledaren Jonas Sjöstedt och den  
 ekonomisk-politiska talespersonen Ulla
 Andersson på DN:s debattsida.     
                    
 Partiet vill också ha en progressiv  
 beskattning av kapitalinkomster, höjt 
 tak i a-kassan, utbyggd järnväg och  
 utökade bostadssubventioner.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 12/44 
 Fi till val på gammalrosa politik   
                    
 Feministiskt initiativ (Fi) antog på 
 söndagen sin valplattform under    
 kongressen i Malmö.          
                    
 Partiledaren Gudrun Schyman säger till
 TT att politiken är densamma som   
 tidigare år, men att skillnaden är hur
 det politiska landskapet har ändrats. 
                    
 -Vi säger öppna gränser, när andra  
 säger stäng, säger hon till TT.    
                    
 Partiet vill bl.a. ta bort hindren för
 familjeåterförening, ge amnesti till 
 asylsökande som väntat länge, höja  
 grundpensionerna och ge mindre pengar 
 till försvaret.            
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 FEBRUARI   
                 13/44 
 Man häktad för brand i synagoga    
                    
 Ytterligare en person har häktats   
 misstänkt för brandattentatet mot   
 Göteborgs synagoga i december,    
 rapporterar P4 Göteborg.       
                    
 Det rör sig om en 18-årig man som är 
 på sannolika skäl misstänkt för grov 
 mordbrand. En 21-årig man sitter   
 häktad sedan tidigare. Ytterligare två
 personer misstänks för inblandning men
 behöver inte häktas, enligt åklagaren.
                    
 Polisen söker efter fler gärningsmän. 
 På övervakningsbilder från händelsen 
 den 9 december syns tio-tolv personer 
 som kastar in brinnande föremål på  
 gården vid synagogan.         
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
    EKONOMI I KORTHET 25 FEBRUARI  
                 14/44 
                    
                    
 Tokyo Nikkei index fredag:      
 21.892,8 (+0,7 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index fredag:      
 12.483,8 (+0,2 procent)        
                    
 London FTSE-index fredag:       
 7.244,4 (-0,1 procent)        
                    
 New York Dow Jones index fredag:   
 25.258,6 (+1,2 procent)        
                    
 New York Nasdaq index fredag:     
 7.327,7 (+1,6 procent)        
                    
                    
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
                    
                 15/44 
                    
                    
                    
 Snön skälet till rekord i viltolyckor 
 Olyckorna ökade med 20.000 förra året 
          106         
                    
      Årets vinter-OS är      
      Sveriges bästa 440      
                    
                    
 Toppmöte i telefon om syrisk vapenvila
 Expert: Osäkert om det gör någon nytta
         130-134        
                    
 Superstjärna i Bollywood avliden - 152
                    
  OS-nyheter 440 Medaljliga 511-512 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 16/44 
 Världsledare talade om vapenvilan   
                    
 Frankrikes president Emmanuel Macron 
 och Tysklands förbundskansler Angela 
 Merkel höll på söndagen ett telefon- 
 möte med Rysslands president Vladimir 
 Putin om den syriska vapenvilan.   
                    
 Merkel och Macron uppmanade Putin att 
 sätta största möjliga press på Syriens
 regering att avbryta attackerna    
 i östra Ghouta, uppger en talesperson 
 för Tysklands regering.        
                    
 FN:s säkerhetsråd röstade på lördagen 
 enhälligt för en svensk-kuwaitisk   
 resolution om 30 dagars vapenvila.  
 In i det sista var det ovisst om   
 Ryssland skulle lägga in sitt veto.  
    Mer om Syrien på nästa sida   
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 17/44 
 Expert: Oklart om beslutet hjälper  
                    
 Det är ovisst om FN-beslutet om en  
 vapenvila kommer att göra någon skill-
 nad för invånarna i östra Ghouta. Det 
 säger Jan Hallenberg, forskningsledare
 vid Utrikespolitiska institutet.   
                    
 Han påpekar att vapenvilan inte gäller
 för terrorgrupper som IS och al-Qaida,
 vilket gör att anfallen kan fortsätta.
                    
 -Jag tror att offensiven kommer att  
 fortsätta tills den delen av Stor-  
 damaskus faller, säger han till TT.  
                    
 Mer än 500 civila har dödats i östra 
 Ghouta på en vecka, enligt den regim- 
 kritiska observatörsgruppen SOHR.   
    Mer om Syrien på nästa sida   
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 18/44 
 Iran: Antiterror-strid fortsätter   
                    
 Iran och den syriska regeringen    
 stödjer FN-resolutionen om en vapen- 
 vila, men tänker fortsätta bekämpa  
 "terrorister" i Damaskus förorter. Det
 uppger den iranska militärledningen. 
                    
 Uttalandet till den iranska nyhets-  
 byrån Irna ökar frågetecknen kring  
 möjligheterna att få fram hjälp till 
 invånarna i östra Ghouta.       
                    
 En av rebellgrupperna i området är  
 Nusra-fronten, med band till al-Qaida.
                    
 På söndagen rapporterades om nya flyg-
 anfall mot östra Ghouta, riktade mot 
 utkanten av staden Douma.       
    Mer om Syrien på nästa sida   
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 FEBRUARI   
                 19/44 
 Wallström gläds åt FN-beslutet    
                    
 Utrikesminister Margot Wallström (S) 
 säger att resultatet av omröstningen i
 säkerhetsrådet är en vinst för säker- 
 hetsrådets legitimitet och trovärdig- 
 het när det gäller Syrien.      
                    
 Elva gånger tidigare har Ryssland   
 utnyttjat sitt veto i säkerhetsrådet. 
                    
 Margot Wallström ser också enigheten 
 som en politisk fjäder i hatten för  
 Sverige. -Vi känner att vi har uppnått
 något viktigt i kväll, säger hon.   
                    
 Wallström säger att de nu måste trycka
 på för att resolutionen implementeras 
 så snart som möjligt.         
    Mer om Syrien på nästa sida   
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 24 FEBRUARI   
                 20/44 
 Ryssland anklagas för förhalning   
                    
 USA:s FN-ambassadör Nikiki Haley sade 
 i sitt anförande efter att      
 resolutionen antagits att "vi var   
 sena, mycket sena att möta denna   
 kris".                
                    
 I resolutionen står det att vapenvilan
 ska träda i kraft "utan dröjsmål".  
 Haley anklagade Ryssland för att ha  
 förhalat FN:s möjligheter att agera. 
                    
 Den ryske FN-ambassadören svarade å  
 sin sida att det inte är möjligt att 
 nå en omedelbar vapenvila om det inte 
 finns "konkreta överenskommelser"   
 mellan de stridande parterna.     
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 21/44 
 Kinas president kan bli långvarig   
                    
 Kinas president Xi Jinping kan bli  
 kvar på toppen längre än väntat.   
                    
 Kommunistpartiets centralkommitté   
 föreslår att begränsningen till två  
 femåriga mandatperioder stryks, uppger
 den statliga nyhetsbyrån Nya Kina.  
                    
 Den 64-årige Xi blev president 2013  
 och ska enligt planerna bli omvald av 
 parlamentet i mars för fem år till.  
                    
 Centralkommittén föreslår också att  
 "Xi Jinpings tankar om socialism med 
 kinesiska särdrag för en ny era"   
 skrivs in i landets grundlag. Texten 
 ingår redan i partiets stadgar.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 22/44 
 Nordkorea redo samtala med USA    
                    
 Nordkorea är "väldigt villigt" att  
 hålla samtal med USA. Det framförde  
 landets delegation vid OS i Pyeong-  
 chang vid ett möte på söndagen med  
 Sydkoreas president Moon Jae-In,   
 enligt Sydkoreas statsledning.    
                    
 Spekulationer om direktsamtal förekom 
 redan i samband med OS-invigningen,  
 men enligt USA:s vicepresident Mike  
 Pence drog sig nordkoreanerna ur ett 
 planerat möte i sista minuten.    
                    
 President Moon har försökt få till  
 stånd en islossning mellan USA och  
 Nordkorea efter det senaste årets   
 växande spänningar och ömsesidiga hot.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 23/44 
 Demokraternas ryss-pm offentligt   
                    
 De amerikanska Demokraternas svar på 
 Republikanernas promemoria om FBI:s  
 ryssutredning offentliggjordes på   
 lördagen efter att ha hemlighållits av
 regeringen i drygt två veckor.    
                    
 I svaret beskylls Republikanernas för 
 att ha försökt underminera FBI och för
 att ha förvanskat uppgifter. Svaret är
 omskrivet på begäran av Vita huset,  
 som hävdade att den första versionen 
 inte kunde släppas av säkerhetsskäl. 
                    
 USA:s president Donald Trump säger  
 i en kommentar till Fox News att   
 Demokraternas tiosidiga svar bara   
 bekräftar Republikanernas påståenden. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 24/44 
 Hatgrupper fortsätter växa i USA   
                    
 Antalet hatgrupper i USA ökade i fjol,
 enligt människorättsorganisationen  
 Southern Poverty Law Centre (SPLC).  
                    
 Antalet nynazistiska grupper ökade  
 från 99 till 121 och antalet svarta  
 nationalistgrupper som Nation of Islam
 steg från 193 till 233, enligt SPLC. 
                    
 SPLC beskriver utvecklingen som en  
 följd av president Donald Trumps stöd 
 för rasistiska idéer i kombination med
 en motreaktion bland svarta som sökt 
 sig till militanta grupper.      
                    
 Totalt listar SPLC 954 hatgrupper,  
 4 procent fler än 2016.        
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 25/44 
 Italienare bortrövade i Mexiko    
                    
 Fyra poliser har gripits i den mexi- 
 kanska delstaten Jalisco, misstänkta 
 för att ha fört bort tre italienska  
 män som saknas sedan flera veckor.  
                    
 Enligt åklagaren har poliserna erkänt 
 att de överlämnat männen till ett   
 kriminellt gäng. Det har inte fram-  
 kommit varför de ska ha gjort detta. 
                    
 Männen, en 60-årig man, hans son och 
 hans brorson, greps av polisen den  
 31 januari. Det finns misstankar om  
 att de sålt pirattillverkade varor.  
                    
 Fallet har väckt stor upprördhet   
 i männens hemstad Neapel.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 26/44 
 Fascister väckte protester      
                    
 Tiotusentals människor samlades till 
 en rad högerextrema och anti-     
 fascistiska demonstrationer på olika 
 platser i Italien under lördagen.   
                    
 Polariseringen är stor inför valet den
 4 mars, där två rivaliserande     
 nyfascistiska partier ställer upp:  
 Forza Nuova och Casa Pound.      
                    
 I huvudstaden Rom hade 3.000 poliser 
 mobiliserats för två stora marscher  
 och tre protestmöten av både vänster- 
 och högergrupper. Premiärminister Pao-
 lo Gentiloni närvarade vid den största
 marschen i Rom, som organiserats under
 parollen "Aldrig mer fascism".    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                 27/44 
 Minst 14 dog i terrordåd i Jemen   
                    
 Lördagens terrordåd i Jemen krävde  
 minst 14 dödsoffer, enligt uppgifter 
 till nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 
 ett 40-tal skadades.         
                    
 Attacken riktades mot antiterror-   
 styrkornas bas i hamnstaden Aden. Två 
 självmordsbombare utlöste sina spräng-
 laddningar vid entrén, varpå beväpnade
 män försökte storma anläggningen.   
                    
 Terrorgruppen IS har tagit på sig   
 skulden för attacken.         
                    
 Aden är säte för Jemens regering som 
 bekämpar houthirebellerna i norr och 
 separatister i Aden-området.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 228/44 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 12496 (14967)
 Höjda 76 ( 62)  Sänkta 41  ( 51)
 Oms. Stockholmsbörsen  13681 (16414)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:30)  572.45 +0.14 
 OLJA & GAS       1218.62 +0.53 
 RÅVAROR        1854.00 +0.87 
 INDUSTRI        1839.18 -0.41 
 KONSUMENTVAROR     2282.81 +0.56 
 SJUKVÅRD        1686.21 +0.18 
 KONSUMENTTJÄNSTER    987.58 -0.16 
 TELEKOMMUNIKATION    929.24 +0.74 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 265.76 +1.04 
 EKONOMI        1888.22 +0.20 
 TEKNIK         1019.53 +1.22 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
              1,2 milj/dag 
               Trav29/44 
               Tips 550 
                    
  * = efter kl 12  Resultatbörsen 330 
                    
* Dominant Hammarby till semifinal...303
                    
 LIVE: Världscuphoppning i SVT1    
* Svenskarna jagar viktiga vc-poäng..304
                    
 Matchfakta NHL....................305f
                    
 Sport lördag:             
 Serieledaren Växjö slog Luleå......306
 Rögle slog Mora i bottenkamp.......307
 Frölunda vann utan OS-spelare......308
                    
 Frillesås skrev bandyhistoria......309
                    
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Vinter-OS från Pyeongchang 440   
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  BANDY: SM-slutspel      25 feb 
                 30/44 
  Dominant Hammarby till semifinal  
                    
 Hammarby slog Vetlanda med 7-2 på   
 Zinkensdamm i den avgörande kvarts-  
 finalen i bandyns elitserie. 2663   
 modiga i publiken hade trotsat kyla och
 snö och fick se Hammarby dominera.   
                    
 Vetlanda var tvungna att vända spelet i
 den andra halvleken genom att spela  
 mycket mer aggressivt. Bortalaget   
 skapade fler chanser initialt i den  
 andra halvleken.            
                    
 Men Grachev, en av matchens bästa   
 spelare, satte spiken i kistan med sitt
 4-0-mål. Hammarby gick till semifinal 
 där man möter SAIK. Den första matchen 
 spelas 28 februari i Sandviken.    
     SHL - sidan 358-359      
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  RIDSPORT: Världscupen     25 feb 
                 31/44 
  Svenskarna jagar viktiga vc-poäng  
                    
 Henrik von Eckermann vann världscup-  
 hoppningen i Göteborg ifjol, den sista 
 deltävlingen inför finalen i april. Nu 
 är von Eckermann redan klar för final -
 men andra svenskar jagar viktiga poäng.
                    
 Douglas Lindelöw är med 35 poäng på  
 18:e plats i den västeuropeiska ligan -
 18 ryttare från ligan når final.    
 -Jag är väldigt laddad, det är alltid 
 kul att rida här. Det är mycket som  
 står på spel, säger Lindelöw till SVT. 
                    
 Peder Fredricson har 26 p och Stephanie
 Holmén, tvåa i Göteborg Trophy igår,  
 har 20 - 40 brukar räcka för final.  
 -Jag är i bra form, säger Holmén.   
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  NHL: Matchfakta       25 feb 
                 32/44 
 Arizona-Anaheim 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)  
 Arizona: Jason Demers, Max Domi (Niklas
 Hjalmarsson).             
 Skott: 38-26 (13-9, 16-7, 9-10)    
                    
 Washington-Buffalo 5-1 (1-0, 1-0, 3-1) 
 Washington: Alexander Ovetjkin 2,   
 Jevgenij Kuznetsov, André Burakovsky  
 (8), Lars Eller.            
 Buffalo: Sam Reinhart.         
 Målvakt: Robin Lehner 88,6 procent.  
 Skott: 36-29 (8-9, 12-9, 16-11)    
                    
 Toronto-Boston 4-3 (2-2, 1-1, 1-0)   
 Toronto: Nazem Kadri 2, Mitchell Marner
 (William Nylander), Ron Hainsey    
 (Nylander).              
 Boston: Brad Marchand 2, Jake DeBrusk. 
 Skott: 36-23 (12-15, 16-2, 8-6)    
                    
   Fler matchfakta följer >>>    
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: SHL         24 feb 
                 33/44 
   Serieledaren Växjö slog Luleå   
                    
 Växjö stormar mot seriesegern i SHL.  
 Borta mot Luleå tog serieledaren tre  
 nya poäng och sin 29:e seger för    
 säsongen när man vann med 3-1.     
                    
 Matchen stod länge och vägde. Då skulle
 Växjö demonstrera varför man huserar  
 överlägset i topp. Först inledde Rahimi
 målskyttet med ett stenhårt skott och 
 gav bortalaget ledningen. Sedan slog  
 Fröberg in 3-1 efter ett snyggt nummer.
                    
 Smålänningarna kunde resa hem med tre 
 färska poäng tack vare bra spel framåt.
 -Vår tredjeperiod är vassare, vi skapar
 fler bra målchanser, säger Växjös   
 tränare Hallam till C More.      
     SHL - sidan 358-359      
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: SHL         24 feb 
                 34/44 
   Rögle slog Mora i bottenkamp   
                    
 Rögle slog Mora med 3-2 borta på Jalas 
 Arena i lördagens 46:e SHL-omgång.   
 Rögles uddamålsvinst innebar att laget 
 drog ifrån Mora i streckstriden och  
 ytterligare stärkte sin elfteplacering.
                    
 Bortalagets fortsatt fina spel result- 
 erade i matchavgörande 3-1 genom 20-  
 åringen Ryfors. -Det är sex viktiga  
 matcher kvar. Vi måste göra allt rätt 
 på och utanför isen, säger Ryfors till 
 C More.                
                    
 Mora reducerade genom Grillfors men kom
 inte närmare än så. Rögle möter Växjö 
 borta 27 februari och Mora tar emot  
 Linköping på hemmaplan den 28 februari.
     SHL - sidan 358-359      
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: SHL         24 feb 
                 35/44 
   Frölunda vann utan OS-spelare   
                    
 Frölunda saknade fyra av fem OS-spela- 
 re. Men då klev Carl Grundström fram  
 som tvåmålsskytt när Göteborgslaget  
 besegrade Örebro med 6-4.       
                    
 I en match där Örebro satte 1-0, men  
 Grundström kvitterade omgående. Sedan 
 upprepade sig historien, en kvart in i 
 andra perioden kvitterade Grundström på
 nytt, och blev tvåmålsskytt för andra 
 matchen i rad. Han har nu gjort sex mål
 på de fem senaste matcherna.      
                    
 I tredje perioden eskalerade sedan mål-
 skörden, matchens sista mål stod    
 Sebastian Stålberg för när han lade in 
 pucken i öppen kasse, 6-4.       
     SHL - sidan 358-359      
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: SHL         24 feb 
                 36/44 
  Olofsson matchhjälte för Skellefteå 
                    
 Inga OS-spelare på isen. Men en under- 
 hållande match ändå, där Skellefteå  
 till sist lyckades bortabesegra    
 Färjestad med 4-3 efter förlängning.  
                    
 Färjestad tog ledningen i början av  
 matchen men Skellefteå lyckades    
 kvittera bara minuter senare. Efter tre
 spelade perioder stod det 3-3 och det 
 krävdes förlängning. Skellefteås Jesper
 Olofsson blev matchjälte när han satte 
 4-3 efter drygt fyra minuter.     
                    
 -Det var en svängig match. Vi hade   
 kontroll ett tag men så gör de två mål.
 Skönt att vi tar hem det till     
 slut,säger Olofsson till C More.    
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: SHL         24 feb 
                 37/44 
  Dif vann utan sin stjärncenter   
                    
 Djurgården besegrade Linköping med 3-1 
 hemma på Hovet i Stockholm i lördagens 
 SHL-omgång. Stockholmslaget fick för  
 18:e matchen i rad klara sig utan sin 
 stjärncenter Andreas Engqvist.     
                    
 30-årige Engqvist, som den här säsongen
 gjort tio mål och elva assist på 23  
 SHL-matcher, tränar nu för fullt,   
 enligt Aftonbladet.          
                    
 Tabelltvåan Djurgårdens stora match-  
 hjälte blev Markus Ljungh som direkt- 
 sköt det avgörande målet i powerplay  
 med drygt en minut kvar av den tredje 
 perioden. Patrik Lundh fastställde   
 slutresultatet i tom bur.       
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  FOTBOLL: Svenska cupen    24 feb 
                 38/44 
  Pressat Norrköping lyckades vända  
                    
 Division 1 laget Tvååker rivstartade  
 hemma mot Norrköping i Svenska cupen  
 och tog ledningen med 2-0. Efter    
 chocken lyckades Norrköping vända och 
 vinna matchen med 3-2.         
                    
 Tvååker öppnade stort gjorde två mål  
 under loppet av nio minuter i den   
 första halvleken. Norrköping jobbade  
 sig allt mer in i matchen och gjorde  
 första målet 66:e minuten. Tio minuter 
 senare kvitterade Simon Thern på en  
 hörna.                 
                    
 Det dröjde dock till den 90:e minuten 
 innan Norrköpings Jon Fjoluson fixade 
 3-2 som också blev slutresultatet.   
     Läs mer på svtsport.se    
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  SKIDOR: Tjejvasan       24 feb 
                 39/44 
  Smutna slog Norgren i Tjejvasan   
                    
 Tjeckiskan Katerina Smutna vann den  
 trettionde upplagan av Tjejvasan efter 
 spurtuppgörande med fjolårets vinnare 
 Britta Johansson Norgren.       
                    
 Det stod mellan fem åkare fram till den
 sista kurvan till upploppet då Lina  
 Korsgren och Emilia Lindstedt vurpade. 
 Vid upploppet släppte norskan Laila  
 Kveli tidigt och det blev en jämn spurt
 mellan vinnaren Katerina Smutna och  
 Britta Johansson Norgren.       
                    
 -Jag skulle ha vågat ligga bakom och  
 vänta lite längre. Men tänker man att 
 man kommer in som tvåa blir man tvåa, 
 säger Johansson Norgren till SVT Sport.
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  Skidor: Tjejvasan       24 feb 
                 40/44 
  Kveli diskad - Lindstedt ny trea  
                    
 Norskan Laila Kveli blev        
 diskvalificerad efter att ha orsakat  
 vurpan där Emilia Lindstedt och Lina  
 Korsgren föll strax innan upploppet i 
 Tjejvasan. Beslutet innebär att    
 Lindstedt blir ny trea i loppet.    
                    
 Med drygt 600 meter kvar till mål klev 
 Laila Kveli in i spåret framför Lina  
 Korsgren som var tvungen att resa sig 
 upp och då lyckades fälla Emilia    
 Lindstedt.               
                    
 -Det var ganska tydligt på TV-bilderna.
 Laila är förstås ledsen men ser att hon
 gör ett misstag, säger Vasaloppets   
 sportchef Tommy Höglund till SVT Sport.
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: NHL         24 feb 
                 41/44 
  Vegas-Karlssons succé fortsätter  
                    
 Två nya mål. Nu är William Karlsson  
 trea i NHL:s målliga efter hemmasegern 
 med 6-3 mot Vancouver Canucks.     
                    
 25-årige Karlsson, som satte kvitteri- 
 ngen till 2-2 och 3-2-målet, är nu uppe
 i 33 mål den här säsongen.       
                    
 -Ja, det är ju rätt hyfsat. Vi får se 
 var det här slutar, säger William   
 Karlsson till Aftonbladet.       
                    
 21 omgångar kvarstår av NHL:s grund-  
 serie, och de enda som är före svensken
 i målligan är Washingtons Alexander  
 Ovetjkin, 36, och Pittsburghs Evgeni  
 Malkin, 34.              
       NHL - sidan 363      
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  ISHOCKEY: NHL         24 feb 
                 42/44 
  Staal över 900 poäng i NHL      
                    
 Minnesotas stjärna Eric Staal blev den 
 åttonde aktiva spelaren i NHL, som   
 nådde över milstolpen 900 poäng under 
 sin NHL-karriär. Detta när hans    
 Minnesota besegrade New York Rangers  
 med klara 4-1 i Madison Square Garden. 
                    
 Staal låg bakom samtliga mål när han  
 gjorde två mål själv och assisterade  
 till finländske Mikael Granlunds bägge 
 mål. Jesper Fast gjorde sitt nionde mål
 för säsongen för Rangers, men det   
 hjälpte föga.             
                    
 Henrik Lundqvist stod över matchen till
 förmån för målvaktskollegan Alexander 
 Georgiev, som motade 33 skott.     
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
  NHL: Matchfakta       24 feb 
                 43/44 
 NY Rangers-Minnesota 1-4 (0-2,1-0,0-2) 
 Rangers: Jesper Fast (9).       
 Minnesota: Mikael Granlund 2, Eric   
 Staal 2.                
 Skott: 23-37 (6-8,6-14,11-15)     
                    
 Carolina-Pittsburgh 1-6 (0-1,1-3,0-2) 
 Carolina: Teuvo Teravainen (Elias   
 Lindholm).               
 Pittsburgh: Phil Kessel 2, Sidney   
 Crosby, Evgeni Malkin, Olli Määttä,  
 Jake Guentzel.             
 Skott: 28-39 (6-11,15-16,7-12)     
                    
 Chicago-San Jose 3-1 (0-0,1-0,2-1)   
 Chicago: Jan Rutta, Nick Schmaltz,   
 Artem Anisimov.            
 San Jose: Timo Meier.         
 Skott: 36-43 (11-15,13-10,12-18)    
                    
    Fler matchfakta följer >>>    
 188 SVT Text     Söndag 25 feb 2018
          Prognos till i kväll
                 44/44#
          Mest klart och   
          kallt. -12 till   
          -22 grader.     
                    
          Mest klart, vid   
          kusten någon snöby. 
          -9 till -16 grader. 
                    
          Varierande     
          molnighet,     
          i öster snöbyar.  
          -5 till -11 grader. 
                    
          Snöbyar i öster,  
          kring Vättern och  
          sydväst om Vänern. 
          Annars varierad   
          molnighet och    
          mest uppehåll.   
          -3 till -10 grader. 
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se