Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 203 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
 Källa: SIX      181210      
  LARGE CAP: AAK-AZA    SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
  3 126.3 126.5 AAK  126.4   367246
 1.8 170.9  171 ABB  170.9   1415198
 12.2 166.9167.3 AFb  167.6   262735
 1.3 41.3 41.4 AHSL  41.5   770875
 0.9 190.6 190.8 ALFA 190.4   1386356
 48.2 675 675.6 ALIV 674.4   594554
  1 119.8 120.8 AM1S  120    8434
         AM1Sbta        
 0.02 7.52  8.5 AM1Str 7.48   102032
 0.18 5.41 5.43 ARION 5.41    56934
 0.2 29.8 29.9 ARJOb 29.9   269828
 1.2 160.6 160.8 ASSAb 160.7   1898840
 2.7 205.8 205.9 ATCOa 205.6   2205934
  3  192 192.1 ATCOb 192.1   1000022
 1.8 152.4 152.8 ATRLJb153.2    75622
  3 78.1 78.4 ATT  78.3   203014
  3 154.6 154.8 AXFO 154.7   447318
 2.2 453.8  455 AZA  456.4    62136
 203 SVT Text     Måndag 10 dec 2018
 Källa: SIX      181210      
  LARGE CAP: AAK-AZA    SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
  3 126.3 126.5 AAK  126.4 129.4 126.3
 1.8 170.9  171 ABB  170.9 174.1 170.9
 12.2 166.9167.3 AFb  167.6 181.5  167
 1.3 41.3 41.4 AHSL  41.5 42.8 41.3
 0.9 190.6 190.8 ALFA 190.4 192.9 188.7
 48.2 675 675.6 ALIV 674.4  707 672.2
  1 119.8 120.8 AM1S  120 120.4  118
         AM1Sbta        
 0.02 7.52  8.5 AM1Str 7.48   8 6.51
 0.18 5.41 5.43 ARION 5.41 5.65  5.4
 0.2 29.8 29.9 ARJOb 29.9 30.1 29.5
 1.2 160.6 160.8 ASSAb 160.7 163.5 160.5
 2.7 205.8 205.9 ATCOa 205.6 209.4 205.4
  3  192 192.1 ATCOb 192.1 195.4 191.6
 1.8 152.4 152.8 ATRLJb153.2 156.6 152.4
  3 78.1 78.4 ATT  78.3 81.2 77.8
  3 154.6 154.8 AXFO 154.7 157.6 154.6
 2.2 453.8  455 AZA  456.4 460.2 447.8
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se