Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    1(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
   0.01 0.01 ABIGmtf to0.01 1214410
        obAGROto1        
   0.07 0.07 AINOto 1 0.07   30000
 3.2  114    AM1Sbt113.2     292
 0.03 0.2  0.4 ANNXto 2 0.27   3000
 0.01  1 1.19 ANOTto 18 1.19   6715
         ARISEkv1        
 0.4  5.1  5.9vsBRIGto3 5.9    644
 0.1 4.21  4.4 BRIGto4 4.4   107632
 0.01 0.02 0.03 BUBLmtf to0.03  145320
         CCCbta         
 0.01      CCCtr      7340339
 0.35 0.1  0.2 CHROto2 0.1    74000
   0.12 0.35 CMHmtf to1       
   4.32  4.8 DIGNbta 4.8    39932
   44.1    DIVImtf kv1b      
         ENROkv 1        
 0.54 1.51 2.49 ENZYbta 2.49    252
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    1(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
   0.01 0.01 ABIGmtf to0.01 0.010.01
        obAGROto1        
   0.07 0.07 AINOto 1 0.070.07 0.07
 3.2  114    AM1Sbt113.2 113.2 110.6
 0.03 0.2  0.4 ANNXto 2 0.27 0.3 0.27
 0.01  1 1.19 ANOTto 18 1.191.2   1
         ARISEkv1        
 0.4  5.1  5.9vsBRIGto3 5.9  6  4.1
 0.1 4.21  4.4 BRIGto4 4.4  4.5  4.1
 0.01 0.02 0.03 BUBLmtf to0.03 0.030.02
         CCCbta         
 0.01      CCCtr    0.01   
 0.35 0.1  0.2 CHROto2 0.1 0.12  0.1
   0.12 0.35 CMHmtf to1       
   4.32  4.8 DIGNbta 4.8  4.8  4.8
   44.1    DIVImtf kv1b      
         ENROkv 1        
 0.54 1.51 2.49 ENZYbta 2.49 2.49 2.49
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    2(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
    0.2  0.8 EOIDmtf to1      
   0.69  1.1 EOIDmtf to2      
 0.15 2.35 3.49 EOIDmtf to2.35   1354
         EPISto 4b       
 3.4 61.6 62.2 ERMAbta 61.6    1596
         F2Mmtf to3       
 0.1 0.27  0.7 GABAto 2 0.75    300
 0.03 0.44 0.47 GOLDBmtf bt0.47  14627
         GOLDBmtf to1      
 0.35 2.2 2.53 GTABbtb 1.99    150
   0.02 0.06 HDWto 1 b       
 0.12 6.9  7.2 IMMUbta 6.9   372671
 0.09 1.15  1.2 ISbta 1.15    63430
 0.38 5.62   6 ISRbta 5.6    25004
   0.07 0.08 KANto 3        
         KDEVkv1        
 0.2  0.3 0.51 LIFEto7b 0.3    750
   0.06 0.23 LUMITOmtf to1     
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    2(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
    0.2  0.8 EOIDmtf to1      
   0.69  1.1 EOIDmtf to2      
 0.15 2.35 3.49 EOIDmtf to2.35 3.491.55
         EPISto 4b       
 3.4 61.6 62.2 ERMAbta 61.6  65 61.4
         F2Mmtf to3       
 0.1 0.27  0.7 GABAto 2 0.750.75 0.75
 0.03 0.44 0.47 GOLDBmtf bt0.47 0.470.4
         GOLDBmtf to1      
 0.35 2.2 2.53 GTABbtb 1.99 1.99 1.99
   0.02 0.06 HDWto 1 b       
 0.12 6.9  7.2 IMMUbta 6.9  7.2  6.9
 0.09 1.15  1.2 ISbta 1.15 1.24 1.15
 0.38 5.62   6 ISRbta 5.6  5.8  5.6
   0.07 0.08 KANto 3        
         KDEVkv1        
 0.2  0.3 0.51 LIFEto7b 0.3 0.5  0.3
   0.06 0.23 LUMITOmtf to1     
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    3(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.1 7.71  7.8 MAHAto 2 a 7.8  62006
         METVmtf bt       
         METVmtf tr    835675
         MIDWkv 3a       
         MIDWkv 3b       
   1.65 1.78 MINESTto 2 1.78  1650
        obNETMto1 b       
   0.06  0.1 NIOto1 0.1    10000
   0.03    OBDUto12b       
 0.02 0.1 0.12 PRLDmtf to0.12   7450
 0.06 0.01 0.03 PROMOto1 0.01   55000
  2  190  260 RISEmtf kv1 190  1519
 0.5 329.5 331.7 SAABbta b 329.5  11968
 0.45 6.85 7.24 SALTbtu b 6.85  13852
   0.01    SAXGbta        
         SAXGtr      476396
   0.52    SESbtu         
 0.1   2 2.35vdSPECto3 2.45  111463
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    3(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.1 7.71  7.8 MAHAto 2 a 7.87.9  7.7
         METVmtf bt       
         METVmtf tr       
         MIDWkv 3a       
         MIDWkv 3b       
   1.65 1.78 MINESTto 2 1.78 1.781.6
        obNETMto1 b       
   0.06  0.1 NIOto1 0.1  0.1 0.08
   0.03    OBDUto12b       
 0.02 0.1 0.12 PRLDmtf to0.12 0.140.12
 0.06 0.01 0.03 PROMOto1 0.010.01 0.01
  2  190  260 RISEmtf kv1 19090  190
 0.5 329.5 331.7 SAABbta b 329.5  33516
 0.45 6.85 7.24 SALTbtu b 6.857.3  6.8
   0.01    SAXGbta        
         SAXGtr         
   0.52    SESbtu         
 0.1   2 2.35vdSPECto3 2.45 2.5 1.85
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    4(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
   1.36  1.6 SPRINTto 1       
    20  22 TCTbta  20    2166
         ULEDmtf to1      
 3.4 41.6  42 UNIBAPbtu 42    2037
   0.01 0.15obWILmtf to1      
   3.35 4.18 ZAPLOXbta 3.35   2355
 0.75 6.15  6.4 ZETAto 1 6.25   2354
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 221 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX      181218    4(4)
  RÄTTER: ABIG-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
   1.36  1.6 SPRINTto 1       
    20  22 TCTbta  20  20  20
         ULEDmtf to1      
 3.4 41.6  42 UNIBAPbtu 42  45 41.2
   0.01 0.15obWILmtf to1      
   3.35 4.18 ZAPLOXbta 3.35 3.363.35
 0.75 6.15  6.4 ZETAto 1 6.25 6.5 6.25
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se