Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    1(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.04 3.59 3.72 A1Mbta 3.71   245190
 0.03 0.17  0.2 AACto1 0.2   304835
 0.03 2.69 2.69smACTIbta 2.69  138909
    8.9 9.48 ADDERAbta       
   0.01 0.03obAGROto1        
 1.5       ARISEkv1 97    50000
     2    AROCbta        
 0.01    0.01 AROCtr 0.01    77014
 0.08 0.22  0.3 BONGto 0.3    10033
 0.05 5.7 5.75smBRIGto3 5.75   13926
 0.19 4.5 4.69 BRIGto4 4.69   91215
 0.2  1.1 1.25 BRIXmtf to1 1.1   260
 0.05 0.15 0.17 BUBLmtf to0.17  138706
         CASOto 4        
        thCBAto 12       
         CEbta         
   0.02 0.02 CEtr  0.02   1556012
      0.01 CHROto1        
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    1(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.04 3.59 3.72 A1Mbta 3.71 3.85  3.6
 0.03 0.17  0.2 AACto1 0.2 0.37 0.19
 0.03 2.69 2.69smACTIbta 2.692.69 2.41
    8.9 9.48 ADDERAbta       
   0.01 0.03obAGROto1        
 1.5       ARISEkv1 97  97  97
     2    AROCbta        
 0.01    0.01 AROCtr 0.01 0.01   
 0.08 0.22  0.3 BONGto 0.3  0.3  0.3
 0.05 5.7 5.75smBRIGto3 5.75  6  5.2
 0.19 4.5 4.69 BRIGto4 4.69 4.7   4
 0.2  1.1 1.25 BRIXmtf to1 1.1.1  1.1
 0.05 0.15 0.17 BUBLmtf to0.17 0.170.15
         CASOto 4        
        thCBAto 12       
         CEbta         
   0.02 0.02 CEtr  0.02 0.03 0.02
      0.01 CHROto1        
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    2(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.02 0.15  0.3 CHROto2 0.2    58000
 0.1 8.54   9 CIbta b 9.1     471
    50    DIVImtf kv1b      
         DIVImtf to1b      
 0.02 0.37 0.43 DMYDto1 b 0.37  62619
         ENROkv 1        
 0.55 3.45   4 EOIDmtf to1 4    100
 0.95 4.2 4.95 EOIDmtf to4.95   7370
         F2Mmtf to3    570000
    0.4  0.6 GABAto 2        
   0.16 0.39 GOLDBmtf to1      
   20.2  89 HEGRbtu        
 0.01 3.29  3.3 HIQil  3.3   1185532
   0.01 0.12 INDENto1        
   0.06 0.14 INTUto4        
 0.03 0.06 0.14 INTUto5 0.09    5000
 0.02 3.8 3.93 IVACCbta 3.93   81035
      0.01 KANto 2     430000
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    2(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.02 0.15  0.3 CHROto2 0.2  0.2  0.2
 0.1 8.54   9 CIbta b 9.1  9.3 8.54
    50    DIVImtf kv1b      
         DIVImtf to1b      
 0.02 0.37 0.43 DMYDto1 b 0.37 0.370.37
         ENROkv 1        
 0.55 3.45   4 EOIDmtf to1 4  4   4
 0.95 4.2 4.95 EOIDmtf to4.95 4.953.11
         F2Mmtf to3       
    0.4  0.6 GABAto 2        
   0.16 0.39 GOLDBmtf to1      
   20.2  89 HEGRbtu        
 0.01 3.29  3.3 HIQil  3.3  3.3 3.29
   0.01 0.12 INDENto1        
   0.06 0.14 INTUto4        
 0.03 0.06 0.14 INTUto5 0.09 0.09 0.09
 0.02 3.8 3.93 IVACCbta 3.93  4  3.8
      0.01 KANto 2        
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    3(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
         KDEVkv1        
        obLIFEto6b     16650
 0.6 17.4 17.9 MACKbta b 17.4   4309
 0.01 2.86   3 MAHAto 2 a 3   11502
   0.02 0.05 MANTEXto1 0.03  27500
         MIDWkv 3a       
         MIDWkv 3b       
   0.47 0.53 MINESTto 2 0.5   4701
         MULTmtf bt       
       0.2 NORNETto1 b      
         NVPbtu         
   0.02 0.02 NVPur 0.02   5016378
    0.3    NXARmtf btu      
         NXARmtf ur    51000
    5.7    OBDUbtub        
 0.18 0.17  0.5 PROMOto1 0.5    7400
      0.06 REALmtf to1b      
   130.5  180 RISEmtf kv1      
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    3(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
         KDEVkv1        
        obLIFEto6b       
 0.6 17.4 17.9 MACKbta b 17.4 17.917.2
 0.01 2.86   3 MAHAto 2 a 3 3.05 2.99
   0.02 0.05 MANTEXto1 0.03 0.030.03
         MIDWkv 3a       
         MIDWkv 3b       
   0.47 0.53 MINESTto 2 0.5.55 0.47
         MULTmtf bt       
       0.2 NORNETto1 b      
         NVPbtu         
   0.02 0.02 NVPur 0.02 0.03 0.01
    0.3    NXARmtf btu      
         NXARmtf ur       
    5.7    OBDUbtub        
 0.18 0.17  0.5 PROMOto1 0.5 0.5 0.11
      0.06 REALmtf to1b      
   130.5  180 RISEmtf kv1      
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    4(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.07  3 3.18 SALTto2 b 3.18   117
   0.02 0.34 SONEto1        
 0.01 0.3  0.4 SPRINTto 1 0.4  10000
   0.43 0.68 TIROmtf bt       
         ULEDmtf to1      
         WIFOGbta 1       
         WILmtf to1       
 0.35 7.5  7.8 ZETAto 1 7.4    3080
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 221 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX      180419    4(4)
  RÄTTER: A1M-ZETA     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.07  3 3.18 SALTto2 b 3.18 3.18  3
   0.02 0.34 SONEto1        
 0.01 0.3  0.4 SPRINTto 1 0.40.4 0.39
   0.43 0.68 TIROmtf bt       
         ULEDmtf to1      
         WIFOGbta 1       
         WILmtf to1       
 0.35 7.5  7.8 ZETAto 1 7.4 7.4 7.05
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se